intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng oracle 10g

Xem 1-20 trên 38 kết quả Sử dụng oracle 10g
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính....

  pdf15p minhvv_tek 15-01-2011 702 206   Download

 • Quá trình máy chủ giao tiếp với các trường hợp thay mặt cho người sử dụng Oracle. Các ví dụ Oracle được kiểm tra trong phần tiếp theo. Instance Oracle Một ví dụ Oracle Server được tạo thành cấu trúc bộ nhớ chính của Oracle, được gọi là khu vực hệ thống toàn cầu (SGA), và một số quá trình nền Oracle.

  pdf67p lovecafe3 13-09-2011 57 10   Download

 • Mối quan hệ giữa người dùng và các quá trình máy chủ Bắt đầu ứng dụng Oracle trên máy tính của họ, tạo ra một tiến trình người sử dụng ... người sử dụng Quy trình Server PGA Quy trình Oracle phiên sơ thẩm... Quy trình sử dụng giao tiếp với tiến trình Server trên máy chủ lưu trữ bằng cách sử dụng PGA để lưu trữ thông tin cụ thể phiên.

  pdf68p lovecafe3 13-09-2011 62 14   Download

 • Nếu bạn không sử dụng OMF, bạn sẽ cần phải quản lý datafiles mình. Cơ sở dữ liệu sẽ tạo ra hoặc tái sử dụng một hoặc nhiều datafiles trong kích thước và vị trí mà bạn chỉ định bất cứ khi nào bạn tạo ra một tablespace. Datafile thuộc về tablespace chỉ có một và chỉ một trong cơ sở dữ liệu tại một thời điểm.

  pdf75p lovecafe3 13-09-2011 47 6   Download

 • File tạm rất nhiều đặc biệt của datafile được sử dụng trong không gian bảng tạm thời. Khi cơ sở dữ liệu tạo ra hoặc tái sử dụng một datafile, các tập tin hệ điều hành được phân bổ và khởi tạo đầy với một mô hình thường xuyên của số không chủ yếu là nhị phân. Khởi tạo này sẽ không xảy ra với các tập tin tạm thời.

  pdf62p lovecafe3 13-09-2011 48 6   Download

 • Hoạt động mà bạn có thể cần phải thực hiện trên datafiles bao gồm: Thay đổi kích thước họ cân nhắc kỹ chúng Di chuyển tuyến hoặc trực tuyến (đổi tên) họ Phục hồi Một kỹ thuật hữu ích để quản lý không gian đĩa được sử dụng bởi datafiles là cho phép AUTOEXTEND, mà nói với cơ sở dữ liệu để tự động phóng to một datafile khi tablespace chạy ra khỏi không gian trống. Các thuộc tính AUTOEXTEND áp dụng...

  pdf57p lovecafe3 13-09-2011 50 6   Download

 • Click Next để hiển thị màn hình thứ ba của Wizard Tổ chức lại các đối tượng, một phần thể hiện trong hình 9,58. Sử dụng màn hình này, bạn có thể kiểm soát chỉ số được xây dựng lại như thế nào. Ví dụ, bạn có thể chọn phương pháp xây dựng lại, hoặc offline hoặc online, đó là thích hợp nhất cho môi trường của bạn.

  pdf78p lovecafe3 13-09-2011 43 5   Download

 • Nói chung, bạn cấu hình con chó của bạn bằng cách sử dụng cụm Serviceguard khóa đĩa hoặc máy chủ số đại biểu. Chúng tôi mô tả ở đây đĩa khóa cụm thiết lập. Kể từ khi chúng ta cấu hình Đã có một nhóm âm lượng cho RAC Toàn bộ cụm vg_rac (xem chương mới nhất 5.2.1), chúng tôi sử dụng vg_rac cho khối lượng khóa là tốt. l

  pdf10p kimku18 10-10-2011 41 3   Download

 • ở đâu là cmapplyconf Ban hành để khóa ổ đĩa đó có thể được khởi tạo phù hợp. Chúng tôi mô tả ở đây đĩa khóa cụm thiết lập. Kể từ khi chúng ta cấu hình Đã có một nhóm âm lượng cho RAC Toàn bộ cụm vg_rac (xem chương mới nhất 5.2.1), chúng tôi sử dụng vg_rac cho khối lượng khóa là tốt.

  pdf10p kimku18 10-10-2011 40 3   Download

 • Xem Sessions bơm dữ liệu xem DBA_DATAPUMP_SESSIONS xác định các phiên họp người sử dụng gắn liền với xuất khẩu bơm dữ liệu hoặc công việc nhập khẩu. JOB_NAME: Tên của SADDR công việc: Địa chỉ của phiên gắn liền với công việc

  pdf10p kimku8 28-10-2011 48 3   Download

 • Xem dữ liệu tiến độ công việc bơm Sử dụng V $ SESSION_LONGOPS để theo dõi tiến độ xuất khẩu / nhập khẩu công việc. TOTALWORK: hiển thị số ước tính tổng số MB trong công việc. SOFAR: MB chuyển vậy, đến nay trong công việc. Đơn vị: là viết tắt của MB. OPNAME: hiển thị tên công việc bơm dữ liệu.

  pdf10p kimku8 28-10-2011 38 3   Download

 • đường cơ sở. Các tính toán thống kê được thực hiện hàng ngày tự động. Thiết Ngưỡng cảnh báo thích ứng sử dụng cơ bản Chỉnh sửa Báo Tham số trang: o Xem tình trạng hiện tại của 15 số liệu có thể được thiết lập với ngưỡng thích nghi o Thiết lập các ngưỡng mức độ cảnh báo, quan trọng,

  pdf10p kimku8 28-10-2011 43 3   Download

 • Phân vùng bên ngoài tham gia giúp chuyển dữ liệu thưa thớt vào dữ liệu dày đặc, do đó bạn có hiệu suất nhanh hơn và báo cáo định dạng tốt hơn. Tham gia bên ngoài phân vùng là lý tưởng cho các kích thước thời gian, nhưng nó có thể được sử dụng cho bất kỳ loại kích thước. lý do tại sao một cái nhìn vật chất nhất định là không nhanh refreshable

  pdf8p kimku8 28-10-2011 38 2   Download

 • Sách gồm 2 tập, được thiết kế thành 3 phần chính. Trong cuốn tập 1 này bao gồm nội dung của 2 phần đầu như sau. Phần 1 giới thiệu các điểm cơ bản về PL/SQL, giới thiệu các tính năng Oracle Database 10g phiên bản 2 gần đây và các tính năng Oracle Database 11g mới, trình bày các điểm cơ bản của PL/SQQL và giải thích các khái niệm về ngữ nghĩa, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển và sự quản lý rỗi.

  pdf350p crazy_sms 11-05-2012 804 324   Download

 • Để quay trở lại các lập luận "thêm" chúng tôi thảo luận trước đó, chúng tôi ghi nhận rằng các tham số đối số tùy chọn cho phép sử dụng đặc biệt của các siêu ký tự thời gian. Hãy nghiên cứu kỹ hơn nữa vào việc sử dụng những lập luận. Giả sử chúng ta đã có một bảng gọi là Test_clob

  pdf42p myngoc5 07-10-2011 61 8   Download

 • Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin phần cơ sở dữ liệu dành cho các bạn ngành tin học tham khảo...Khóa A cung cấp cho người dùng kiểm soát độc quyền trên các dữ liệu cho đến khi người sử dụng cam kết

  pdf10p lovecafe4 09-10-2011 73 8   Download

 • TRIM là một chức năng loại bỏ các ký tự từ đầu bên trái hoặc bên phải của một chuỗi hoặc cả hai đầu. Các chức năng TRIM đã được bổ sung trong Oracle 9. Ban đầu, LTRIM và RTRIM được sử dụng để trang trí các nhân vật từ đầu bên trái hoặc bên phải của chuỗi. TRIM supercedes cả hai. Cú pháp chung của TRIM là:

  pdf42p myngoc5 07-10-2011 55 6   Download

 • Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin dành cơ sở dữ liệu máy tính cho các bạn ngành tin học tham khảo...Khóa A cung cấp cho người dùng kiểm soát độc quyền trên các dữ liệu cho đến khi người sử dụng cam kết

  pdf10p lovecafe4 09-10-2011 59 6   Download

 • LAST và COUNT cung cấp cho cùng một kết quả cho VARRAYs. Đầu tiên và cuối sử dụng trong một vòng lặp Các chức năng đầu tiên và cuối có thể được sử dụng để thiết lập giới hạn trên và dưới của một vòng lặp để truy cập các thành viên của một trong những mảng tại một thời điểm trong PL / SQL.

  pdf42p myngoc5 07-10-2011 48 5   Download

 • Chương trình (trong đó bao gồm cả phần mềm và tài liệu) có chứa thông tin độc quyền, họ được cung cấp theo thỏa thuận cấp phép có hạn chế về sử dụng và tiết lộ và cũng được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, và các luật sở hữu trí tuệ khác và công nghiệp.

  pdf13p lovecafe3 13-09-2011 49 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng oracle 10g
p_strCode=sudungoracle10g

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2