intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng oracle 10g

Xem 1-20 trên 38 kết quả Sử dụng oracle 10g
 • Tổng quát Bài viết này cung cấp thông tin về việc sử dụng Optim Development Studio (ODS-Công cụ phát triển Optim) để tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các thường trình PL/SQL cho Phiên bản 9.7 của DB2 Linux, UNIX và Windows (LUW), các cơ sở dữ liệu Oracle 10g và Oracle 11g. Giả định bạn có kiến thức cơ bản về DB2 và Oracle và đã quen thuộc với các công việc trong một môi trường phát triển phần mềm dựa trên Eclipse. Khả năng để phát triển, gỡ rối và triển khai khi sử dụng PL/SQL...

  pdf60p buncha_1 11-05-2013 72 3   Download

 • Sách gồm 2 tập, được thiết kế thành 3 phần chính. Trong cuốn tập 1 này bao gồm nội dung của 2 phần đầu như sau. Phần 1 giới thiệu các điểm cơ bản về PL/SQL, giới thiệu các tính năng Oracle Database 10g phiên bản 2 gần đây và các tính năng Oracle Database 11g mới, trình bày các điểm cơ bản của PL/SQQL và giải thích các khái niệm về ngữ nghĩa, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển và sự quản lý rỗi.

  pdf350p crazy_sms 11-05-2012 837 325   Download

 • Phân vùng bên ngoài tham gia giúp chuyển dữ liệu thưa thớt vào dữ liệu dày đặc, do đó bạn có hiệu suất nhanh hơn và báo cáo định dạng tốt hơn. Tham gia bên ngoài phân vùng là lý tưởng cho các kích thước thời gian, nhưng nó có thể được sử dụng cho bất kỳ loại kích thước. lý do tại sao một cái nhìn vật chất nhất định là không nhanh refreshable

  pdf8p kimku8 28-10-2011 43 2   Download

 • đường cơ sở. Các tính toán thống kê được thực hiện hàng ngày tự động. Thiết Ngưỡng cảnh báo thích ứng sử dụng cơ bản Chỉnh sửa Báo Tham số trang: o Xem tình trạng hiện tại của 15 số liệu có thể được thiết lập với ngưỡng thích nghi o Thiết lập các ngưỡng mức độ cảnh báo, quan trọng,

  pdf10p kimku8 28-10-2011 48 3   Download

 • Xem Sessions bơm dữ liệu xem DBA_DATAPUMP_SESSIONS xác định các phiên họp người sử dụng gắn liền với xuất khẩu bơm dữ liệu hoặc công việc nhập khẩu. JOB_NAME: Tên của SADDR công việc: Địa chỉ của phiên gắn liền với công việc

  pdf10p kimku8 28-10-2011 56 3   Download

 • Xem dữ liệu tiến độ công việc bơm Sử dụng V $ SESSION_LONGOPS để theo dõi tiến độ xuất khẩu / nhập khẩu công việc. TOTALWORK: hiển thị số ước tính tổng số MB trong công việc. SOFAR: MB chuyển vậy, đến nay trong công việc. Đơn vị: là viết tắt của MB. OPNAME: hiển thị tên công việc bơm dữ liệu.

  pdf10p kimku8 28-10-2011 44 3   Download

 • ở đâu là cmapplyconf Ban hành để khóa ổ đĩa đó có thể được khởi tạo phù hợp. Chúng tôi mô tả ở đây đĩa khóa cụm thiết lập. Kể từ khi chúng ta cấu hình Đã có một nhóm âm lượng cho RAC Toàn bộ cụm vg_rac (xem chương mới nhất 5.2.1), chúng tôi sử dụng vg_rac cho khối lượng khóa là tốt.

  pdf10p kimku18 10-10-2011 48 3   Download

 • Chỉnh sửa tập tin cấu hình cluster (rac.asc). Thực hiện các thay đổi file này CẦN THIẾT cho nhóm của bạn. Ví dụ, thay đổi Cluster Name, điều chỉnh nhịp tim và khoảng thời gian chờ nút để Ngăn chặn failovers bất ngờ Kích hoạt ổ khóa trên các nút cấu hình chỉ. Khóa khối lượng có thể được kích hoạt chỉ trên các nút lệnh

  pdf10p kimku18 10-10-2011 45 4   Download

 • Nói chung, bạn cấu hình con chó của bạn bằng cách sử dụng cụm Serviceguard khóa đĩa hoặc máy chủ số đại biểu. Chúng tôi mô tả ở đây đĩa khóa cụm thiết lập. Kể từ khi chúng ta cấu hình Đã có một nhóm âm lượng cho RAC Toàn bộ cụm vg_rac (xem chương mới nhất 5.2.1), chúng tôi sử dụng vg_rac cho khối lượng khóa là tốt. l

  pdf10p kimku18 10-10-2011 53 4   Download

 • Hôm nay Ubuntronics (blog tôi khuyên bạn nên đến thăm), tôi thấy các bài sau đây mà tôi ghi lại nguyên văn: Nếu bạn muốn biết làm thế nào miễn phí bạn chỉ cần cài đặt Vrms (Virtual Richard M. Stallman) một chương trình phân tích tập hợp các gói cài đặt trên một hệ thống dựa trên Debian và các chương trình mà không phải là miễn phí. Nói chung, những gói này là những người thuộc

  pdf10p kimku18 10-10-2011 45 5   Download

 • Một người nào đó đã có chữ ký trên diễn đàn ubuntu-và tôi nghĩ ... tò mò? Fun ¿? Tôi không biết, câu hỏi là tôi đang thiếu óc tưởng tượng và gửi nó cho sự chú ý mà họ gọi loại điều như tôi. Để nghe vào ổ cứng của bạn, bạn chỉ nên đặt trong các thiết bị đầu cuối $ sudo cat / dev / sda | aplay-FData

  pdf10p kimku18 10-10-2011 45 2   Download

 • Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin dành cơ sở dữ liệu máy tính cho các bạn ngành tin học tham khảo...Khóa A cung cấp cho người dùng kiểm soát độc quyền trên các dữ liệu cho đến khi người sử dụng cam kết

  pdf10p lovecafe4 09-10-2011 68 7   Download

 • Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin phần cơ sở dữ liệu dành cho các bạn ngành tin học tham khảo...Khóa A cung cấp cho người dùng kiểm soát độc quyền trên các dữ liệu cho đến khi người sử dụng cam kết

  pdf10p lovecafe4 09-10-2011 81 9   Download

 • Người sử dụng thực hiện báo cáo DML phải khóa các hàng trước khi thay đổi các hàng trong một bảng. Trong Oracle 10g, một giao dịch có thể khóa một hàng duy nhất, nhiều hàng, hoặc toàn bộ một bảng. Bạn có thể khóa các hàng cả hai tay và tự động. Các hàng có thể được khóa ở các cấp độ truy cập thấp nhất có thể để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

  pdf10p lovecafe4 09-10-2011 70 4   Download

 • Báo cáo Phát triển Web Sử dụng ASP.NET Chúng tôi có một số phương pháp để thiết kế và xây dựng báo cáo sử dụng ASP.NET. trong hầu hết các kịch bản, dữ liệu điều khiển web (như GridView, Repeater, DataList, vv) hơn đủ. Tuy nhiên, có tồn tại các phương pháp khác mạnh mẽ, được dành riêng chỉ dành cho báo cáo. Một trong số này là báo cáo địa phương hoặc nhúng NET.

  pdf39p lovecafe4 09-10-2011 62 8   Download

 • Application Development Using ODP.NET - Chúng tôi đã bao phủ gần như tất cả các lớp học ODP.NET quan trọng trong chương trước.trong chương này, chúng tôi sẽ làm cho việc sử dụng của những lớp học ODP.NET (cùng với ít hơn) và phát triển các ứng dụng đơn giản, thời gian thực với các công nghệ khác nhau. NET.

  pdf32p lovecafe4 09-10-2011 63 7   Download

 • Uploading Images to Oracle Database Using BLOB - Nó rất đơn giản để tải lên thông tin BLOB vào cơ sở dữ liệu Oracle. Tất cả chúng ta cần phải làm được đọc toàn bộ tập tin (trong các hình thức byte) và sử dụng OracleParameter cùng với OracleCommand để tải nó lên.

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 51 6   Download

 • Passing Arrays to and Receiving Arrays from Oracle Database - Có một số phương pháp để gửi thông tin cho cơ sở dữ liệu Oracle.Chúng tôi có thể gửi thông tin bằng cách sử dụng các thông số, XML, mảng kết hợp, Cursors Tài liệu tham khảo, vv Nếu bạn muốn gửi một giá trị duy nhất để cơ sở dữ liệu Oracle, nó là rất dễ dàng bằng cách sử dụng.

  pdf33p lovecafe4 09-10-2011 61 7   Download

 • Creating an Oracle Table Dynamically Using ODP.NET - Bạn có thể làm việc với hầu như bất kỳ lệnh DDL bằng cách sử dụng cùng một phương pháp bạn đã sử dụng trước đó tức là ExecuteNonQuery với OracleCommand. Chúng tôi chỉ có thể thay thế DML lệnh chúng tôi sử dụng trước đó với một lệnh DDL. Ví dụ sau đây tạo ra một bảng trong cơ sở dữ liệu

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 71 15   Download

 • Filling a DataTable Using OracleDataReader - Cho đến nay, chúng tôi đã được làm đầy các bảng dữ liệu bằng cách sử dụng OracleDataAdapter. ADO.NET 2.0 cho chúng ta sự linh hoạt để điền vào một bảng dữ liệu sử dụng OracleDataReader là tốt. Các mã sau đây cung cấp cho bạn các chi tiết của tất cả các nhân viên có sẵn trong bảng EMP bằng cách điền vào một bảng dữ liệu bằng cách sử dụng một OracleDataReader:...

  pdf30p lovecafe4 09-10-2011 53 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng oracle 10g
p_strCode=sudungoracle10g

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2