Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa số khung

Xem 1-20 trên 199 kết quả Sửa số khung
 • Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Bài viết Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và các hành vi bị cấm.

  pdf6p vimclaren 20-10-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật xung – số (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận kỹ thuật hiện đại và được biên soạn theo chương trình khung của Bộ lao động thương binh xã hội. Giáo trình kết cấu gồm 9 bài và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mạch dồn kênh, phân kênh; Flíp - Flop; mạch đếm; mạch ghi; bộ nhớ ROM-RAM; mạch chuyển đổi A/D, D/A;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 19 5   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật xung – số (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận kỹ thuật hiện đại và được biên soạn theo chương trình khung của Bộ lao động thương binh xã hội. Giáo trình kết cấu gồm 9 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: mạch dao động tạo xung; cơ sở kỹ thuật số; mạch mã hóa, giải mã;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 14 4   Download

 • Bài viết này hướng đến tổng hợp và phân tích một số các nguyên tắc chính trong quản trị nước để cung cấp cơ sở lý luận cần thiết cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước của Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 22 1   Download

 • Bài viết làm sáng tỏ một số lí luận chung về quyền từ chức của công chức và quy định pháp luật về từ chức của công chức; đưa ra một số đánh giá và kiến nghị: 1) sửa đổi khái niệm từ chức nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lí của quyền từ chức khi công chức có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ; 2) quy định rõ khung pháp lí về điều kiện để xem xét, quyết định việc từ chức của công chức; 3) thống nhất về thuật ngữ cho từ chức của cấp có thẩm quyền.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nhằm nghiên cứu các v ấn đề cơ bản, bản chất của các cam kết quốc tế về dịch vụ chứng khoán mà Việt Nam ký kết, gia nhập. Rà soát, đánh giá pháp luật hiện hành về CTCK trên cơ sở nội dung các cam kết quốc tế; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý về CTCK đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế về dịch vụ chứng khoán mà Việt Nam đã tham gia, ký kết; đồng thời đóng góp vào quá trình sửa đổi Luật Chứng khoán trong thời gian tới.

  pdf33p badbuddy08 25-03-2022 3 1   Download

 • Quyết định số 2602/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành khung giá phát điện năm 2021. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 7 1   Download

 • Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 1232/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 2157/2021/QĐ-TTg ban hành về việc thành lập ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 2201/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban Hành Quy Chế Hoạt Động Của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Triển Khai Thực Hiện Cam Kết Của Việt Nam Tại Hội Nghị Lần Thứ 26 Các Bên Tham Gia Công Ước Khung Của Liên Hợp Quốc Về Biến Đổi Khí Hậu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc6p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình khung nghề sửa chữa điện máy công trình đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Mô đun Hàn thiếc cơ bản là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành.

  pdf20p cucngoainhan4 09-12-2021 16 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quản lý kinh tế đất ở nước ta, đề tài đã phát hiện, tìm ra những tồn tại trong cơ chế chính sách và luật pháp và đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý kinh tế đất theo cơ chế thị trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết bàn về một số khuyến nghị, đề xuất sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật Đất đai 2013.

  pdf14p huyetthienthan 23-11-2021 21 1   Download

 • Bài viết điểm qua những vấn đề cơ sở về việc hoàn thiện khung khổ phá lý về đất đai. Luận về một số vấn đề đang đặt ra với Luật Đất đai 2013, trong đó nhấn mạnh vấn đề giá đất và tích tụ đất đai, hai trong số những vấn đề trung tâm và có mối liên quan, ràng buộc với hầu hết các nội dung khác của vấn đề đất đai. Kiến nghị một số giải pháp liên quan đến sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 2013 với hai vấn đề này...

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 20 1   Download

 • Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả bình luận, đánh giá về nội dung các quy định về giá đất và điều tiết phần chênh lệch về địa tô không do người sử dụng đất tạo ra của Luật Đất đai năm 2013. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định này của Luật Đất đai năm 2013 nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay.

  pdf12p huyetthienthan 23-11-2021 20 0   Download

 • Vì một số lý do về lịch sử mà chương trình giảng dạy công nghệ phần mềm của HANU đã được thiết kế dựa trên phiên bản cũ hơn của chương trình khung. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu cách cập nhật chương trình này sử dụng phương pháp phát triển phần mềm hướng miền. Tác giả định nghĩa phương pháp cập nhật dựa trên một phương pháp tiếp cận hướng miền, được áp dụng để khái niệm hóa cấu trúc của chương trình giảng dạy CNPM. Tác giả áp dụng phương pháp để chỉnh sửa ba môn học nòng cốt của chương trình giảng dạy công nghệ phần mềm HANU.

  pdf14p huyetthienthan 23-11-2021 15 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị SQL Server: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác dữ liệu trong MS SQL Server; Khung nhìn (View); Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p caphesuadathemtac 09-11-2021 21 2   Download

 • Bài viết này, Tác giả tập trung phân tích một số nội dung quy định về thành lập doanh nghiệp còn bất cập chưa phù hợp với thực tiễn. Đồng thời đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn khung khổ pháp lý của Luật doanh nghiệp sửa đổi làm cơ sở điều chỉnh đáp ứng nhu cầu thành lập doanh nghiệp phục vụ tốt hơn hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta để cùng nhau trao đổi.

  pdf8p vivelvet2711 06-09-2021 29 1   Download

 • Bài viết phân tích một số vướng mắc, bất cập trong quy định về tội danh khủng bố quy định tại Điều 299 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015). Từ đó, đưa ra các phương hướng cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về tội danh này trong BLHS và nâng cao nhận thức của người có thẩm quyền trong công tác áp dụng pháp luật tại các giai đoạn tiến hành tố tụng.

  pdf6p cothumenhmong12 08-07-2021 34 2   Download

 • Giáo trình Chuyên đề điều khiển khung gầm cung cấp các kiến thức giúp học viên có thể trình bày được cấu tạo các chi tiết trong hộp số tự động và hệ thống phanh ABS. Trình bày được nguyên lý hoạt động của hộp số tự động và hệ thống phanh ABS. Trình bày được quy trình kiểm tra hộp số tự động và hệ thống phanh ABS.

  pdf154p solua999 05-05-2021 55 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sửa số khung
p_strCode=suasokhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2