intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái cấu trúc tài chính

Xem 1-20 trên 5881 kết quả Tái cấu trúc tài chính
 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh nhằm trình bày về lý luận chung quản trị chiến lược, quản trị tài chính, tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng. Để nắm vững nội dung chi tiết đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf100p expensive_12 05-07-2013 238 44   Download

 • Đề tài "Đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính" phân tích 8 vấn đề chính về cấu trúc tài chính trên thế giới như: Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho doanh nghiệp, việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu để tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp, tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp, các nguồn tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại, là nguồn tài trợ vốn quan trọng nhất cho các doanh nghiệp,...

  pdf17p hstar9x 22-12-2015 184 38   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, tiến hành phân tích thực trạng cấu trúc tài chính tại công ty nhằm đánh giá điểm mạnh điểm yếu trong cấu trúc tài chính của công ty từ đó cung cấp cho nhà quản trị công ty,...

  doc85p sieutoc307 30-11-2017 162 28   Download

 • Họ đang nói dối Nếu hiểu một cách bình dân, tái cấu trúc (re-structuring) chỉ là sắp xếp lại công ty, phòng ban, nhóm làm việc... một cách hợp lý phù hợp theo định hướng để đạt hiệu quả cao nhất dựa trên nguồn lực sẵn có. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều công ty tư vấn và các chủ DN luôn cho rằng, việc tái cấu trúc toàn phần là tốt nhất. Điều này chỉ đúng đối với các DN ở Mỹ, Canada..., nên nếu áp dụng tái cấu trúc toàn phần tại Việt Nam thì xin khẳng định...

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 136 29   Download

 • Nội dung trình bày tronjg Tiểu luận: Tái cấu trúc công ty chứng khoán và quỹ đầu tư nêu tổng quan tái cấu trúc công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, thực trạng tái cấu trúc công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Một số giải pháp hoàn thiện tái cấu trúc công ty chứng khoán và quỹ đầu tư

  pdf29p blue_12 09-05-2014 110 23   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian với chứ c năng chính là huy động vốn để cho vay, trong những năm qua, hệ thống các NH TM ở nước ta đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội.

  pdf40p blue_12 12-05-2014 275 78   Download

 • Bài giảng Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng nâng cao sức cạnh tranh do TS. Trần Du Lịch thực hiện nhằm giúp cho các bạn hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn cần phải tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng cạnh tranh; định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập; vai trò của Quốc hội trong việc quyết định những chính sách thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

  ppt33p cocacola_02 25-09-2015 74 8   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp nhà nước giúp các bạn biết được khái niệm tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp, một số đề xuất cho việc tái cấu trúc tài chính ở nước ta.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 47 4   Download

 • Luận án đánh giá vai trò của kinh doanh vốn nhà nước trong tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước trên góc độ vi mô và vĩ mô của doanh nghiệp; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kinh doanh vốn nhà nước trong hoạt động tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

  doc35p bibianh 19-09-2019 42 3   Download

 • Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp giúp nhà quản lý nắm bắt được thông tin về chính sách phát triển tài chính, mức độ an toàn, tính ổn định, hiệu quả, rủi ro tài chính của đơn vị. Từ đó, nhà quản lý có thể điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn cho hợp lý hơn. Việc nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp có chức năng xác định và tổ chức các nguồn vốn, nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.

  doc3p lanxichen 28-04-2020 60 2   Download

 • Việc tiến hành đồng bộ và hiệu quả tái cấu trúc hệ thống tài chính – tiền tệ - thị trường sau khủng hoảng kinh tế sẽ tạo những tiền đề và định hướng quan trọng cho tái cấu trúc nền kinh tế, bởi những chức năng vốn dĩ của các phạm trù này đối với quá trình vận hành của nền kinh tế quốc dân – Tuy nhiên để đạt đến mục tiêu đó, trước hết cần đổi mới điều hành kinh tế vĩ mô ; bắt nguồn từ đổi mới thể chế kinh tế, cơ chế điều hành cho thực sự phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa kinh tế.

  pdf6p sieunhansoibac4 12-04-2018 30 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của DN, ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hoạt động của DN, từ đó xác định căn cứ tái cấu trúc tài chính DN. Đánh giá thực trạng hoạt động và cấu trúc tài chính của 13 DN vận tải biển đang niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2012- 2018.

  pdf24p ngaohaicoi999 29-06-2020 32 0   Download

 • Bài giảng Tài chính học có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Tài chính và hệ thống tài chính, thị trường tài chính, trung gian tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p bautroibinhyen11 25-12-2016 465 57   Download

 • Việc cho vay có một ưu đãi cho đầu tư chất lỏng, ngắn hạn thu hồi mà không mất vốn. Ngược lại, các công ty nói riêng, có nhu cầu đặc biệt dài hạn tài chính.

  doc12p vuhongthanhck5 16-12-2011 116 16   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc ngân hàng: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á và hàm ý cho Việt Nam giới thiệu cơ sở lý thuyết về tái cấu trúc ngân hàng thương mại, hình thức tái cấu trúc ngân hàng thương mại, kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng thương mại ở một số quốc gia châu Á và gợi ý hữu ích cho ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 87 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2017, trong đó rủi ro tài chính được phản ánh thông qua chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và nguồn vốn lưu động ròng (NWC).

  pdf7p thanhtrieung 06-09-2018 94 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại các công ty cổ phần Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới trình bày các nội dung về cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn mục tiêu và suy thoái kinh tế, mô hình và phương pháp nghiên cứu, thực trạng cấu trúc vốn và kết quả xác định cấu trúc vốn mục tiêu tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì suy thoái kinh tế thế giới, kết luận và gợi ý chính sách để các doanh nghiệp Việt Nam đạt được cấu trúc vốn mục tiêu.

  pdf0p danhvi95 05-12-2018 52 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Đòn bẩy tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc vốn, điểm hòa vốn EBIT, lý thuyết cấu trúc vốn, đòn bẩy tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p koxih_kothogmih3 23-08-2020 17 1   Download

 • Cấu trúc vốn và cấu trúc tài chính lệch nhau về nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn ( Spontaneous liabilities) nẩy sinh trong quá trình kinh doanh, gồm: Các khoản Acruals (lương, bảo hiểm Xh,..); Các khoản phải trả được hình thành trong chu kỳ hoán chuyển tiền; Cấu trúc vốn chỉ tính đến các loại vốn trung dài hạn_ quyết định đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf46p truongdoan 10-11-2009 1322 406   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p meomayhamchoi 29-06-2011 380 113   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tái cấu trúc tài chính
p_strCode=taicautructaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2