intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái lập tỉnh bắc kạn

Xem 1-20 trên 34 kết quả Tái lập tỉnh bắc kạn
 • Huyện Ba Bể (tức Chợ Rã cũ) là một trong những huyện miền núi vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, có truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, đồng bào các dân tộc huyện Ba Bể luôn đoàn kết chặt chẽ bên nhau trong lao động sản xuất, trong xây dựng cuộc sống cũng như trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.Với những thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc...

  pdf107p carol123 29-07-2012 151 22   Download

 • Luận án "Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn" với mục tiêu thực hiện nhằm xác lập cơ sở địa lí dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho định hướng không gian sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p lovivivi000 22-12-2016 52 8   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý học cho sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn" nhằm mục tiêu xác lập cơ sở địa lí dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá CQ cho định hướng không gian SDHL TNTN và BVMT trong phát triển NLN tỉnh Bắc Kạn.

  pdf27p change00 04-05-2016 56 3   Download

 • Dãy phố cổ với những ngôi nhà ống làm bằng gỗ nghiến có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, mang trong mình nét kiến trúc đặc sắc và vẫn còn giữ được nhiều thói quen sinh hoạt, nếp sống văn hóa lâu đời của người dân, đang tồn tại ở một huyện miền núi cheo leo và ít người biết đến. Huyện Na Rì nằm tương đối biệt lập ở phía đông tỉnh Bắc Kạn, có độ cao trung bình 550 mét so với mặt nước biển, núi non rất hiểm trở, do các ngọn núi đá vôi cao 700-800...

  pdf4p rain123123 30-06-2013 42 1   Download

 • Quyết định 1431/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 42 0   Download

 • Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi xây dựng tại khu vực Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

  doc2p tichtutite 14-06-2014 38 0   Download

 • Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp cơ quan Đảng).

  doc2p manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 • Nghiên cứu đã đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố lập địa chủ yếu đến sinh trưởng và phát triển của Keo lai tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Đã điều tra 90 ô tiêu chuẩn (OTC) trên 02 huyện (Đồng Hỷ và Phú Bình) của Thái Nguyên và 60 OTC trên hai huyện (Chợ Mới và Bạch Thông) của Bắc Kạn, OTC với diện tích 1000 m2 , phân tích hàm lượng mùn và đo độ dày tầng đất, đo chiều cao và đường kính của Keo lai trên các OTC đó để so sánh từ năm 2006 – 2009. Xử lý bằng phần mềm SPSS để tính phương sai F và sai tiêu chuẩn T.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 61 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và khả năng phát triển rừng trồng Keo lai tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu tiến hành trên tuổi 4, 6, 8 và 10 của rừng trồng Keo lai, mỗi độ tuổi được lập 3 OTC tại các vị trí chân, sườn và đỉnh để đánh giá khả năng sinh trưởng, trữ lượng, tính chất đất. kết quả cho thấy Keo lai hoàn toàn phù hợp cho sinh trưởng phát triển tại địa bàn nghiên cứu, khả năng sinh trưởng phát triển tương đối nhanh đặc biệt từ tuổi 6 đến tuổi 8 đường kính trung bình D1.3 tăng từ 10,35cm lên 15.

  pdf8p blackwidow123 15-06-2018 49 1   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành là thực sự cần thiết, nhằm đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng là cơ sở khoa học cho công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Bắc Kạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tổng sinh khối tươi của lâm phần Vầu đắng đạt 82,67 tấn/ha; tổng sinh khối khô toàn lâm phần Vầu đắng là 47,39 tấn/ha.

  pdf7p vinaruto2711 06-04-2019 18 1   Download

 • Nghị quyết số 10/2019/HĐND ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 6 0   Download

 • Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 công nhận cộng đồng là một chủ rừng, xong chưa có hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng thống nhất. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được nội dung và các bước trong hình thành và quản lý rừng cộng đồng trong khu vực nghiên cứu như sau: Quy hoạch và giao đất giao rừng cho cộng đồng gồn 07 bước; Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm gồm 03 bước; Xây dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng gồm 07 bước; Xây dựng quỹ bảo vệ phát triển rừng cộng đồng gồm 04 bước.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 50 0   Download

 • Quyết định số 151/2019/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và phương án giá các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị khám, chữa bệnh công lập trực thuộc ngành Y tế.

  doc6p anphongduong999 03-12-2019 4 0   Download

 • Quyết định này quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  doc4p manhinh999 20-04-2020 5 0   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội và sự bùng nổ dân số đã gây ra khó khăn cho việc quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta. Sự gia tăng dân số đã làm gia tăng mọi mặt của đời sống xã hội như: nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhu cầu về việc làm, nơi ăn, ở…

  doc67p anhtaic2 14-08-2013 249 76   Download

 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quyền Đình Hà (2004), Kinh tế phát triển nông thôn, Trường Đại học nông nghiệp I, Hà Nội. 2. PGS. TS. Phạm Ngọc Hải, GS. TS. Tống Đức Khang, GS. TS. Bùi Hiếu, TS. Phạm Việt Hoà (2007), Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống huỷ lợi, Nxb Xây dựng, Hà Nội. 3. Hội khoa học kinh tế nông – lâm nghiệp (2000), Giáo trình kinh tế và chính sách đất đai ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 4. Đỗ Hồng Phấn (2007), “Xin đừng lãng phí nước mưa”, Báo...

  pdf9p iiduongii7 18-04-2011 146 20   Download

 • Nước là một yếu tố không thể thay thế của sự sống. Nớc lμ tμi sản quý báu của các hộ gia đình lμm kinh tế nông nghiệp vμ cải thiện việc sử dụng nguồn nớc lμ một phơng pháp quan trọng lμm đa dạng hoá phơng kế vμ lμm giảm yếu tố yếu thế của các hộ nông dân nghèo. Một phơng pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nớc cho việc sản xuất lơng thực

  pdf108p matbuon_266 17-07-2012 84 14   Download

 • Báo cáo tiến độ mốc thứ 9 cập nhật tình hình thực hiện việc quản lý rừng cộng đồng (CFM) đến tháng 10 năm 2009. Báo cáo bao gồm mục đích và và những minh chứng sinh động trong 4 thôn điểm đó là: Số lượng và tỷ lệ số hộ tham gia vào hoạt động dự án liên quan đến vấn đề giới và những thông tin đa dạng Tình hình thực hiện bao gồm cả việc thành lập và hoạt động của các nhóm sử dụng rừng và các Ban quản lý rừng cộng đồng Tài liệu hóa những can thiệp được địa phương tiếp...

  pdf21p tam_xuan 06-03-2012 61 7   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 579/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH, THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p cucaibanhchung 28-05-2010 128 6   Download

 • Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Đông Bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.

  pdf43p three_12 25-03-2014 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tái lập tỉnh bắc kạn
p_strCode=tailaptinhbackan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2