intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu lý thuyết kiểm toán

Xem 1-20 trên 616 kết quả Tài liệu lý thuyết kiểm toán
 • Tài liệu Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 gồm có 5 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

  pdf120p thuytrang_5 01-07-2015 228 46   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán thông qua Tài liệu Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 sau đây. Với các bạn chuyên ngành Kiểm toán thì đây là Tài liệu hữu ích.

  pdf163p thuytrang_5 01-07-2015 123 25   Download

 • Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở dẫn liệu (assertion), sai sót và gian lận (error and fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (auditing risk), bằng chứng kiểm toán (audit evidence), tính hoạt động liên tục.

  ppt54p minhmuimui 28-10-2014 504 35   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán, phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf157p tsmttc_004 18-06-2015 202 86   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p tsmttc_004 18-06-2015 215 83   Download

 • Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán trình bày nội dung về tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm toán nội bộ, phân biệt kiểm toán báo cáo tài chính với kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước.

  ppt20p lamtran89 12-07-2014 230 61   Download

 • Theo Luật kiểm toán (nhà nước) của Việt Nam : “Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước”.  Theo Liên đoàn kế toán thế giới: “Kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về các báo cáo tài chính”...

  pdf28p home_12 12-08-2013 100 18   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán, phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf157p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 47 4   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết kiểm toán trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 38 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết hạch toán kế toán - phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt85p vanthe_vcu 18-09-2010 544 351   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết hạch toán kế toán - phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt103p vanthe_vcu 18-09-2010 264 317   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lý thuyết hạch toán kế toán - phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt59p vanthe_vcu 18-09-2010 412 294   Download

 • Chương 5 Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán, cùng tìm hiểu chương học với những nội dung sau: Gian lận về gian lận và sai sót – Mối quan hệ giữa gian lận và sai sót; Trọng yếu và rủi ro kiểm toán; Chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

  ppt25p canhdangxuan 10-04-2014 76 7   Download

 • Giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kế toán. Nắm được quy trình một cuộc kiểm toán, phương pháp kỹ thuật mà kiểm toán viên sử dụng. Cùng tham khảo để nắm các kiến thức về kế toán.

  ppt61p toanlk 24-11-2010 1882 468   Download

 • Tuy không phải là một thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế đặc biệt là sau khi Việt Nam đã gia nhập WTO.

  doc34p nhanhaiduong 02-05-2011 286 93   Download

 • Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá những bằng chứng về những thông tin cần được xác nhận nhằm báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Quá trình này được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập. Bộ phận Marketing hoạt động không hiệu quả. Chúng ta cần phải… Kiểm toán hoạt động là quá trình kiểm tra và đánh giá về sự hữu hiệu của một hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức để đề...

  pdf7p muathu_102 29-01-2013 89 16   Download

 • Đối tượng kiểm toán bao gồm: Thực trạng hoạt động tài chính, tài liệu kế toán, Thực trạng tài sản và hoạt động tài chính,...

  pdf27p sasu111 12-03-2014 69 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chủ đề 9 :lý thuyết kế toán - cách tiếp cận truyền thống', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p ticon02 16-08-2011 262 45   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng trình bày khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích hàng tồn kho. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf0p phuongpham357 21-07-2014 204 19   Download

 • 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng BCTC nên hiểu rằng: a. KTV không thể nhận xét về toàn bộ BCTC b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký BCKT c. Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm d. 3 câu trên đều sai ĐÁP ÁN: D

  doc11p ngthisau 01-04-2011 2014 853   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu lý thuyết kiểm toán
p_strCode=tailieulythuyetkiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2