intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu thủy văn cầu đường

Xem 1-20 trên 317 kết quả Tài liệu thủy văn cầu đường
 • 4. Kiểm tra đường mặt nước trong mô hình (tức là kiểm tra sự tương tự về độ nhám): Khi mở nước vào mô hình, tiến hành đo đường mặt nước tương ứng với ba cấp lưu lượng trên và so sánh với tài liệu thủy văn thực đo thì thấy đường mặt nước trong mô hình thấp hơn so với đường mặt nước thực tế. Đã tiến hành tăng độ nhám trên mô hình (chủ yếu phần bãi sông) và kiểm tra lại. Nói chung mực nước trong mô hình có nâng cao hơn nhưng cục bộ vẫn có...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 65 18   Download

 • Chương này đề cập tới các công trình thoát nước thường được sử dụng trên tuyến đường, trừ các cầu lớn và cầu trung. Đ8.1. Tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ và cống 8.1.1. Tài liệu cơ bản và thông số đầu vào Để phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ, cống, các tài liệu cơ bản, các thông số đầu vào cần phải tiến hành thu thập được chỉ ra dưới đây.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 519 127   Download

 • CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH CẦU THÔNG THƯỜNG Đ 4.1. Yêu cầu cơ bản khi định các phương án khẩu độ câu Công trình cầu qua sông phải được thiết kế thoả mãn các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, địa hình, địa chất, thuỷ văn, môi trường v.v.... Để định được phương án khẩu độ cầu hợp lý cần xem xét rất nhiều vấn đề. Dưới đây chỉ tóm tắt một số điểm chính cần lưu ý. - Bảo đảm an toàn cho giao thông trên cầu và bản thân cầu khi xảy ra...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 232 82   Download

 • CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1. Những qui định chung Lưu lượng lớn nhất của dòng chảy lũ, lưu lượng dòng bùn đá, các loại mực nước thiết kế, các đặc trưng dòng chảy là kết quả của quá trình dòng chảy hình thành trên bản thân của lưu vực được gọi là điều kiện thiên nhiên thông thường. Các đặc trưng thuỷ văn do ảnh hưởng của thuỷ triều, hồ đập,... không đề cập trong chương này. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 216 53   Download

 • Ở Việt Nam, tần suất lũ tính toán đối với công trình cầu đường được quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 18 – 79, TCVN 4054–1998, TCVN 5729 – 1997, 22 TCN 272 – 01, 22 TCN 273 – 01, Quy phạm thiết kế kỹ thuật đường sắt…). Việc xác định tần suất lũ tính toán tuỳ thuộc vào quy trình, tiêu chuẩn áp dụng. Tần suất lũ thiết kế đối với đường ôtô trong các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành quy định trong bảng 1-3 ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 434 44   Download

 • 3. Sử dụng Mô hình HEC-RAS trong phân tích thuỷ lực cầu vượt sông a. Yêu cầu số liệu Các tài liệu chủ yếu phục vụ phân tích thuỷ lực cầu vượt sông trên Mô hình HEC-RAS bao gồm:  Tài liệu địa hình, địa mạo Ngoài tài liệu địa hình thông thường cần có như bản đồ tỷ lệ các loại (1/250 000; 1/100 000; 1/50 000 v.v...), bình đồ khu vực cầu, mặt cắt tim cầu, cần phải đưa vào Mô hình một số mặt cắt ướt trên đoạn sông ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 102 34   Download

 • Điều tra mực nước lũ nền đường Công tác điều tra, tính toán mực nước lũ, lưu tốc, lưu lượng, xói bồi v.v... ở nền đường ven sông tuỳ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ thiết kế. Nhìn chung, công tác điều tra được thực hiện giống như đối với khảo sát công trình cầu và cần có các tài liệu về mực nước thiết kế theo tần suất quy định, lưu tốc, lưu hướng v.v... Trong một số trường hợp dưới đây có thể chỉ điều tra mực nước lũ lịch sử, dùng phương pháp đơn giản mà...

  pdf8p artemis08 19-09-2011 121 31   Download

 • CHƯƠNG III - TÍNH TOÁN THUỶ VĂN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Đ 3.1. Tính toán dòng chảy khi vị trí cầu bị ảnh hưởng nước dềnh sông lớn 3.1.1. Đặt vấn đề Khi tuyến đường chạy dọc theo sông, thường thường cầu cống đều bị ảnh hưởng nước tràn ngược do nước sông lớn (L) dâng lên và chảy ngược vào sông nhánh (N). Sông N là một nhánh của sông L ở tả ngạn sông L, đỉnh lũ của sông L thường rất cao ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 109 28   Download

 • - Dựa vào phương trình trên chuỗi số liệu được kéo dài theo số liệu của lưu vực tương tự. Sau đó dùng chuỗi số liệu này tính toàn lưu lượng đỉnh lũ giống như trường hợp có đủ số liệu. Trong trường hợp trạm lân cận và khu vực nghiên cứu gần nhau địa hình ít thay đổi thì có thể mượn trực tiếp tài liệu của trạm lân cận. Bên cạnh đó cũng có thể dùng phương pháp đồ giải để tìm tương quan tuyến tính ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 126 23   Download

 • Tính lưu lượng thiết kế sông máng Hệ thống nông giang, gồm sông máng chính, kênh mương. Khi tuyến đường cắt qua đó cần phải bố trí cầu cống hoặc xê dịch mương máng, thì tài liệu thiết kế sẽ thu thập ngay ở cơ quan thuỷ lợi địa phương như: Q, H, V, diện tích, thời gian tưới, yêu cầu về khẩu độ và trị số tổn thất cột nước cho phép, kích thước mương máng và cao độ lòng mương máng...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 110 21   Download

 • Nếu không có tài liệu hiện có hoặc cần dự báo cho tương lai, có thể đánh giá sự thay đổi cao độ lòng sông lâu dài qua phân tích các nguyên tắc cấu trúc sông ngòi (xem Chương VI). b. Xói chung Xói chung ở lòng dẫn tự nhiên hoặc ở khu vực cầu có liên quan tới sự chuyển động của vật liệu đáy và bờ sông trên toàn bộ hoặc phần lớn bề rộng sông, là kết quả gia tăng của tốc độ dòng chảy và ứng suất tiếp ở đáy sông. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 66 17   Download

 • Trong trường hợp điều kiện địa hình, địa mạo, dòng chảy v.v... thuận lợi, có thể bịt kín một số dòng nhánh, nhưng cần phải xây dựng công trình hướng dòng và phải tăng cường phòng hộ các công trình hướng dòng.  Khi chọn vị trí cần phải căn cứ vào tài liệu điều tra và kết hợp với tình hình cụ thể để đồng thời bố trí công trình hướng dòng cho hợp lý, còn đối với cầu và nền đường, phải có biện pháp phòng hộ thích hợp. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 67 17   Download

 • Lưu lượng ở mặt cắt 1 sau khi điều tiết trong hồ: QT1 = 16,5(1 - 132/182) = 4,50m3/s Lưu lượng ở mặt cắt 2: QT2 =35,00(1-585/810) =9,80m3/s Hệ số giảm nhỏ: K = Q/Q = 47/63,5 = 0,74 Lưu lượng tại mặt cắt 3: Q’p= 0,74(4,5+9,8+12,0) = 19,50m3/s Nếu vị trí hồ nước phân bố thành hình thang (xem hình 3-5) và nếu ngành thuỷ lợi không có tài liệu mà lại cần tiến hành kiểm toán thì tính lưu lượng lớn nhất phải tiến hành liên tục các mặt cắt từ thượng lưu về hạ lưu. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 62 14   Download

 • Với mục đích thiết thực, sau đây chúng tôi giới thiệu một số công thức tính chiều sâu xói cục bộ đã công bố ở tài liệu [10]. Sử dụng các công thức này giúp dự báo nhanh xói cục bộ trụ cầu và kết quả tìm được có thể dùng làm trị số tham khảo.  Xói cục bộ ở trụ có dạng hình trụ  Xói cục bộ trong đất không dính Bảng 3 sau đây giới thiệu một số công thức tính xói cục bộ trụ cầu áp dụng trong đất không dính. Bảng 3 Công thức...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 72 13   Download

 • trong đó: yb: độ dịch chuyển của trục dòng chủ hay bờ lõm của đoạn sông cong tại mặt cắt ngang đang xét, m; Kc: hệ số tốc độ phát triển sông cong phụ thuộc vào góc chuyển hướng (góc ngoặt)  lấy theo (bảng 6 – 2) hoặc tốt nhất là theo tài liệu thực tế đo đạc; T: thời gian số năm tính toán dự báo diễn biến lòng sông trên bình đồ (độ dịch chuyển yb), năm; hmax: chiều sâu nước chảy lớn nhất của mặt cắt ngang lòng sông đang xét, m; hmax,c: như trên nhưng...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 78 13   Download

 • Nếu b=0 ta sẽ có công thức (9 - 6). - Nếu b=15 ta sẽ có công thức (9 - 7). Giá trị của các thông số b, C, n và q20 của 47 trạm được lấy ở bảng 9 -1 (2) Công thức của Tiến sĩ Trần Hữu Uyển: Qua kết quả chỉnh lý số liệu mưa tại các trạm trong cả nước và căn cứ trên tính chất, điều kiện khí hậu từng vùng

  pdf5p artemis08 19-09-2011 319 77   Download

 • Tuy nhiên tuỳ thuộc vào giai đoạn thiết kế cần có yêu cầu về mức độ chi tiết của số liệu và các thông tin cần thu thập. - Bình đồ địa hình khu vực công trình. Đặc điểm địa hình dùng để xác định vị trí đặt công trình và các điều kiện kiểm soát thiết kế thủy lực bao gồm: cao độ, phạm vi lòng suối, kênh, mương tại vị trí và lân cận vị trí dự định đặt cống.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 226 65   Download

 • Khẩu độ công trình thoát nước cần phải tính đến khả năng sẽ đô thị hoá hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích lưu vực. Khi đó chỉ tiêu thoát nước sẽ tăng lên đáng kể. - Thông thường công trình mới xây dựng phải có khả năng thoát nước tốt hơn các công trình hiện hữu trên tuyến kênh, mương. c. Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế công trình thoát nước: Khi thiết kế công trình thoát nước trong khu vực đồng bằng, cần quan tâm tới các yếu tố sau đây:...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 150 47   Download

 • Sau đó căn cứ vào dòng nước chảy đều hoặc chảy xiết mà bố trí các công trình thoát nước khác nhau để thoát đi các dòng nước nguy hiểm đối với nền đường một cách hữu hiệu. Việc bố trí mương rãnh thoát nước nền phải kết hợp với vị trí cầu cống. Khi bố trí cầu cống phải xét tới yêu cầu thoát nước nền đường để thoát nhanh nước trong các mương rãnh, khi cần thiết có thể tăng thêm cống. Khi bố trí các rãnh thoát nước nền đường phải căn cứ vào tình hình bố...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 148 45   Download

 • Rãnh ngầm thường dùng mặt cắt ngang chữ nhật, rãnh máng thường xây đá, đậy nắp bêtông. Để đề phòng bùn cát lọt vào, đỉnh của rãnh ngầm có thể rải một lớp đá dăm trên đắp cát sỏi - độ dốc dọc của rãnh ngầm không được nhỏ hơn 1%. Rãnh thấm có các kiểu: Rãnh thấm đắp đá, rãnh thấm kiểu ống, rãnh thấm kiểu cống. Rãnh thấm đắp đá làm bằng đá hộc, đá cuội to hoặc đá phiến (hình 8-5) - Loại rãnh này dựa vào tác dụng thẩm thấu của vật liệu hạt để thu...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 192 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu thủy văn cầu đường
p_strCode=tailieuthuyvancauduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2