intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về pascal

Xem 1-20 trên 106 kết quả Tài liệu về pascal
 • Tài liệu "Thiết kế đường ô tô bằng chương trình Pascal" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu - ứng dụng chung máy vi tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái quát về lập trình turbo Pascal; Lập trình turbo Pascal thiết kế ổn định nền đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế đường ô tô bằng chương trình Pascal" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình turbo Pascal thiết kế thoát nước; Tính toán lượng thoát nước mưa; Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị - Chương trình TN 4-2; Một vài vấn đề về phần mềm thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf146p viastonmartin 08-09-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giáo viên có thể chuyển tải kiến thức lý thuyết trong số học dạng bài về ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất thành bài toán lập trình trong Pascal, phát triển vận dụng bài toán từ định nghĩa kết hợp với câu lệnh có cấu trúc, kiểu dữ liệu mảng để tạo thành những bài toán nâng cao đòi hỏi học sinh có kĩ năng vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải. Hình thành được cho học sinh phương pháp giải quyết các dạng bài toán ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất từ cơ bản đến phức tạp.

  pdf21p chubongungoc 23-09-2021 34 2   Download

 • Mục đích của đề tài là giúp học sinh có thể thực thực hành một cách hiệu quả các bài tập cơ bản về kiểu tệp văn bản mà cụ thể là có thể viết chương trình trên máy tính để ghi dữ liệu vào tệp, đọc dữ liệu từ tệp.

  pdf44p ganuongmuoiot 02-08-2021 23 2   Download

 • Việc “Tìm hiểu về thuật toán loang” nhằm giúp tôi hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về giải thuật loang, các bài toán ứng dụng của giải thuật và cách viết các chương trình bằng phương pháp loang từ đó nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng tự học, tự bồi dưỡng, khả năng nhận biết, suy đoán và khả năng lập trình của bản thân. Qua đó tạo nên một tài liệu hỗ trợ học tập cho học sinh và nâng cao kiến thức chuyên môn cho giáo viên.

  pdf15p ganuongmuoiot 02-08-2021 23 2   Download

 • Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục. Nội dung chính của các chương như sau: Chương 1, chương trình con - thủ tục và hàm; chương 2, các kiểu dữ liệu có cấu trúc; chương 3: đơn vị chương trình và thư viện chuẩn; chương 4: con trỏ và cấu trúc động; chương 5: giải thuật đệ quy; chương 6: đồ hoạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf207p lovebychance01 25-04-2021 44 9   Download

 • Bài giảng "Tin học 11 - Bài 5: Một số kiểu dữ liệu chuẩn, khai báo biến" tìm hiểu về một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal; khai báo biến. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng phục vụ công tác giảng dạy, xây dựng tiết học sinh động và hiệu quả hơn.

  ppt9p nguyenxuankha_bevandan 13-08-2020 55 2   Download

 • Tài liệu cung cấp các bài tập của Pascal về mảng 2 chiều bao gồm 8 bài tập với các nội dung như số lớn nhất của mảng, số lớn nhất trong mỗi dòng của mảng, đường chéo chính của ma trận vuông, đường chéo phụ của ma trận vuông, số lớn nhất trên đường chéo phụ của ma trận vuông, số nhỏ nhất trên đường chéo chính của ma trận vuông, tìm số lớn nhất trên mỗi dòng của ma trận vuông và đổi vị trí ra đầu dòng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

  pdf5p duongbhbg101203 02-09-2019 1189 36   Download

 • Mục đích của đề tài muốn hướng đến là giúp học sinh có thể thực thực hành một cách hiệu quả các bài tập cơ bản về kiểu tệp văn bản mà cụ thể là có thể viết chương trình trên máy tính để ghi dữ liệu vào tệp, đọc dữ liệu từ tệp. Mời các bạn tham khảo!

  pdf44p thanhdanhdan 23-04-2019 103 15   Download

 • Khi nói đến ngôn ngữ lập trình, chúng ta đều tiện tưởng đến các chương trình như Pascal, C++,... Tuy nhiên, với Visual Basic, bạn có thể lập các chương trình giao diện thực tiễn trên nền Windows. Và tài liệu Bài tập thực hành cho người tự học Visual Basic sẽ là phương án tối ưu để bạn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Tài liệu được chia làm hai phần, phần 1 tài liệu tóm tắt các lệnh menu và chức năng của các công cụ nằm trong thanh công cụ general dùng để tạo đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p hanh_tv20 26-02-2019 71 9   Download

 • mời các bạn tham khảo sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ pascal và c#: tập 2 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về bài toán về đoạn thẳng, hàm next, trò chơi, các thuật toán sắp đặt. với các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf161p farley 17-07-2016 181 64   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 7 trình bày về kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf6p cocacola_10 07-12-2015 64 2   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 10 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc bao gồm những nội dung về kiểu dữ liệu có cấu trúc như kiểu mảng, sắp xếp mảng, mảng nhiều chiều, xâu ký tự String. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf23p cocacola_10 07-12-2015 64 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 3 - Cấu trúc chọn lựa nêu lên ngữ pháp của cấu trúc chọn lựa; lưu ý đối với cấu trúc chọn lựa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt20p cocacola_09 27-11-2015 47 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Pascal bao gồm những nội dung về thuật toán và sơ đồ khối; ngôn ngữ lập trình Pascal; cấu trúc một chương trình Pascal; một số lệnh cơ bản trong Pascal. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt16p cocacola_09 26-11-2015 97 6   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, tài liệu "Ngôn ngữ lập trình pascal" giới thiệu đến các bạn những nội dung về các thành phần của ngôn ngữ lập trình pascal, các câu lệnh đơn, các lệnh có cấu trúc, kiểu mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc27p tanlac123 15-11-2015 105 8   Download

 • Phần 1 Tài liệu 101 thuật toán và chương trình - Bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu, trình bày những khái niệm chung về thuật toán, cách mô tả bài toán bằng ngôn ngữ máy tính; 101 bài toán; phân tích các thuật toán và lưu đồ của 101 bài toán.

  pdf140p uocvong08 20-10-2015 101 32   Download

 • Tài liệu Thuật toán thông dụng là Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tin học dành cho học sinh, sinh viên. Nội dung Tài liệu được trình bày trong 6 chương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung cảu 2 chương đầu tiên bao gồm: Kiến thức cơ sở, thuật toán lý thuyết số.

  pdf203p nhansinhaomong_01 01-10-2015 235 64   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 7 bài, tài liệu "Ngôn ngữ lập trình Pascal" giới thiệu đến các bạn những nội dung về ngôn ngữ lập trình Pascal, các khái niệm trong Pascal, các kiểu dữ liệu đơn giản, các câu lệnh điều khiển,...

  doc149p thanhdhhl 18-09-2015 102 21   Download

 • C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu. NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. Loạt bài hướng dẫn trong tài liệu "Lập trình C# tiếng Việt" sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về lập trình C# qua các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới ngôn ngữ lập trình C#. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf212p tuyennt_1991 17-09-2015 322 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về pascal
p_strCode=tailieuvepascal

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2