Tạo trang tóm tắt tin tức

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tạo trang tóm tắt tin tức
 • Mục tiêu: Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức Sử dụng SQLDataSource để kết nối với bảng dữ liệu tin tức trong SQL Server Sử dụng DataList để hiển thị tóm tắt các tin tức. Nội dung: Tiếp tục phát triển bài Lab 6 trong buổi trước, trong bài lab 6 chỉ xây dựng layout của trang tin tức, cụ thể là phần master page, còn các trang nội dung từng chuyên mục như game online, game PC, game console… thì chưa có nội dung. Trong bài Lab 7 này chúng ta sẽ xây dựng...

  pdf13p nongmaithang142010 02-12-2010 198 98   Download

 • Mục tiêu: Xây dựng trang web có sử dụng query string để hiển thị bản tin chi tiết. Sử dụng SqlDataSource để khai báo nguồn dữ liệu Liên kết giữa trang tóm tắt và trang hiển thị chi tiết o Sử dụng thuộc tính NavigateUrl trong hyperlink. Nội dung: Tiếp tục phát triển từ bài Lab 6 và Lab 7, trong phần này ta sẽ xây dựng trang gọi là bantin.aspx, Trong phần bài Lab 7 hiển thị phần tóm tắt cả các bản tin theo từng thể loại, mỗi bản tin khi user kích vào tiêu đề sẽ liên kết...

  pdf5p nongmaithang142010 02-12-2010 328 86   Download

 • Khởi đầu từ game thủ 4h sáng, chuông điện thoại đổ ầm ĩ, T.N.Sơn, GM của Game online - Thế giới diệu kỳ (VASC), bật dậy khỏi giường và nhanh chóng tiến lại bên bàn máy tính. Một thành viên thông báo, game thủ có nickname "cuchuoi..." đang giở trò gian lận trên server. Gõ tên nhân vật và kiểm tra thùng đồ, Sơn phát hiện anh bạn này đang "dupe" (chế tạo đồ, vũ khí trái phép) trên server.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 29 6   Download

 • Luận án trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến cảm xúc, mối quan hệ giữa trạng thái cảm xúc và các kênh biểu cảm, đề xuất mô hình tạo biểu cảm khuôn mặt thể hiện trạng thái cảm xúc liên tục của nhân vật ảo, đề xuất một mô hình biến đổi tiếng nói tiếng Việt để thể hiện cảm xúc của nhân vật ảo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lovivivi000 22-12-2016 10 3   Download

 • Mục đích của ngành kỹ nghệ phần mềm không phải là việc sản sinh ra phần mềm cụ thể mà là việc sản sinh ra các sản phẩm một cách hiệu quả với hạn chế về nguồn lực và thời gian.

  doc149p hu0nghuong 10-12-2010 971 447   Download

 • Các hoạt động phá hoại Web Server (Phần 2) Trong phần hai của loạt bài này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách thức deface (tức phá hoại hay thay đổi lại giao diện) một trang Web hoàn chỉnh. Công cụ được sử dụng ở đây là chương trình bảo mật nguồn mở khá nổi tiếng Metasploit Framework. Phần hướng dẫn chi tiết giúp bạn hiểu và tạo lại chương trình dễ dàng. Tóm tắt phần một Chúng ta sẽ tóm lược vắn tắt nội dung đã nêu ở phần một.

  pdf9p maicon24 27-07-2010 105 37   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến các công cụ tài chính hiện nay ở Việt Nam và quốc tế; tìm hiểu thực trạng kế toán các công cụ tài chính hiện đang được áp dụng tại Việt Nam, so sánh với quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf26p uocvongxua07 26-08-2015 34 8   Download

Đồng bộ tài khoản