intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập phụ thuộc hàm F

Xem 1-20 trên 23 kết quả Tập phụ thuộc hàm F
 • Lược đồ Quan hệ được chia ra nhiều lược đồ con Qi, vấn đề là xác định các phụ thuộc hàm cho các quan hệ Qi đó.

  doc2p baotuyet_113 31-05-2011 219 36   Download

 • Một tập phụ thuộc hàm luôn tìm ra ít nhất một phủ tối thiểu và nếu thứ tự các phụ thuộc hàm trong tập F là khác nhau thì có thể sẽ thu được những phủ tối thiểu khác nhau. V. Phủ tối thiểu (minimal cover) : 1. Tập phụ thuộc hàm tương đương (equivalent functional dependancy) : Cho F và G là hai tập phụ thuộc hàm, ta nói F và G tương đương (hay F phủ G hoặc G phủ F ) và ký hiệu là F+ = G+ nếu và chỉ nếu mỗi phụ thuộc hàm thuộc F đều thuộc...

  pdf70p insert_12 19-08-2013 173 21   Download

 • Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với tập phụ thuộc hàm: F = {{A, B} - {C}, {A} - {D, E}, {B} - {F}, {F} - {G, H}, {D} - {I, J}} Tìm khóa của quan hệ R.

  ppt7p leethong 22-09-2010 358 118   Download

 • Bài giảng chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về phụ thuộc hàm và một số ứng dụng. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được định nghĩa phụ thuộc hàm, một số tính chất của phụ thuộc hàm - hệ luật dẫn Armstrong, biết được bao đóng của tập phụ thuộc hàm F và của tập thuộc tính X,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 65 4   Download

 • Định nghĩa: Cho r(A,B,C) , với r là quan hệ và A,B,C là thuộc tính Phụ thuộc hàm A → B ( đọc là A xác định B) được định nghĩa là: ∀ t, t’ ∈ r nếu t.A = t’.A thì t.B = t’.B Ý nghĩa : Nếu hai bộ có cùng trị A thì có cùng trị B. 2.Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm Cho lược đồ quan hệ r(U), F là tập các phụ thuộc hàm được định nghĩa trên quan hệ r, U là tập thuộc tính. Phụ thuộc hàm A → B Ta có...

  pdf4p tranthequynh10091990 31-07-2012 1053 92   Download

 • Chương 5 cung cấp những kiến thức về lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm: các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu, phụ thuộc hàm, bao đóng của tập phụ thuộc hàm F và bao đóng của tập thuộc tính, phủ và phủ tối thiểu, khóa của lược đồ quan hệ, dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.

  pdf28p tangtuy12 01-06-2016 54 3   Download

 • 1. Hàm nào sau đây không phải là hàm thống kê được hỗ trợ trong cú pháp của SQL chuẩn:.a. SUM, b. MAX, c. AVERAGE, d. COUNT; 2. Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G) với tập phụ thuộc hàm F={AB→C, D→EG, C→A, BE→C, BC→D,.CG→BD, ACD→B, CE→AG}....

  doc5p tun2810 28-11-2013 165 46   Download

 • = I. TÁCH LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VỀ DẠNG 3NF. Trước khi tách phải kiểm tra xem lược đồ đã cho ở dạng phủ tối thiểu hay chưa? BƯỚC 1:Thuật toán tìm phủ tối thiểu là: Phụ thuộc hàm tương đương: Cho hai tập phụ thuộc hàm F và G, F và G gọi là hai tập phụ thuộc hàm tương đương...

  doc11p vietanh_90 04-01-2011 302 92   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • 1. Định nghĩa bao đóng : Cho lược đồ quan hệ R=(U, F). Bao đóng của tập thuộc tính X (X Í U), ký hiệu X+ là tập tất hợp cả các thuộc tính mà có thể suy diễn logic từ X. · Nhận xét: Bao đóng của tập thuộc tính X thực chất là tập tất cả các thuộc tính mà ta có thể “với tới” (hay suy ra) nó từ tập thuộc tính X ban đầu. · Việc tính toán bao đóng là cơ sở cho việc tìm khoá, tìm tập khoá, kiểm tra một phụ thuộc hàm nào đó có tồn tại trong...

  doc15p thienthanh_sbe 18-05-2010 1053 349   Download

 • Cho lược đồ quan hệ R=ABCDEGH và tập phụ thuộc hàm trên R : F={A→CB, AB→CD, C→DB, CH→DH, AG→CDB, AC→BD, EB→A, E→H} : 1)...; 2) Cho f: CE→GB. Hỏi f ∈F+? ; 3) Tìm một phủ tối tiểu của F....

  ppt8p thanhthao_anh 06-04-2011 760 253   Download

 • Cơ Sở Lý Thuyết Nếu Q là một lược đồ quan hệ được tách thành các lược đồ con Q1,Q2,...,Qk và F là tập phụ thuộc hàm, nói rằng phép tách (phân rã ) là phép tách có bảo toàn thông tin đối với F nếu với mỗi quan hệ r trên Q thỏa F:

  ppt28p tranthequynh10091990 13-08-2011 315 100   Download

 • KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa ánh xạ: Cho X, Y là hai tập bất kỳ. Nếu x X, cho tương ứng duy nhất một y = f(x) Y theo qui tắc f, thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y. C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Định nghĩa hàm số: Với X = R, ta gọi ánh xạ f:X/Y là một hàm số một biến. Ký hiệu là y = f(x). x: biến độc lập y: biến phụ thuộc. Tập X: miền xác định Tập

  pdf34p cnkbmt1 14-10-2011 369 93   Download

 • Trước tiên mời các bạn cùng mình thống nhất vấn đề sau : Nếu ta có : B Í A và B C thì A A,C Ta có điều trên là vì : B Í A = A B (luật phản xạ) mà : B C (giả thiết) suy ra : A C (luật bắc cầu) suy ra : A A,C (luật tăng trưởng) Bài toán tìm chuỗi suy diễn : Cho tập phụ thuộc hàm (PTH) F={f1,f2,...,fm}. Tìm chuỗi suy diễn X Y nào đó. Để thực hiện thuật toán này ta cần một mảng mà mỗi phần tử của mảng có cấu trúc như sau : {tập thuộc tính...

  doc5p ittvnn 27-12-2010 310 65   Download

 • Bài tập tự động hóa quá trình sản xuất(trang 12÷17) 1.1.2 Các khái niệm có liên quan đến hệ thống động học (tiếp theo) Một phương trình vi phân cổ điển bao gồm các số hạng phụ thuộc vào biến số và tổng ,hiệu đạo hàm của chúng tạo thành phương trình hàm số đầu vào. Đáp ứng của hệ có thể đúng với điều kiện ban đầu hay sự biến thiên đầu vào. Một ví dụ về dạng phương trình vi phân cổ điển dưới đây : d 2 x dx + + a 0 = f (t ) dt 2...

  pdf5p quanvokiem 11-03-2010 711 147   Download

 • Chương 4 4.2. Thuật toán thiết kế CSDL và dạng chuẩn cao hơn Nội dung chi tiết Các thuật toán thiết kế lược đồ CSDL quan hệ  Các phụ thuộc hàm đa trị và dạng chuẩn 4  Các phụ thuộc nối và dạng chuẩn 5 Phép tách bảo toàn phụ thuộc  Một số định nghĩa - Quan hệ vũ trụ đơn R={A1, …An} chứa tất cả các thuộc tính của CSDL - Tập hợp F các phụ thuộc hàm phải được thỏa mãn trên R - Thuật toán tách sẽ phân chia R thành 1 tập các quan hệ D= {R1, …Rm} gọi...

  pdf25p biodoc 20-09-2011 142 25   Download

 • Định nghĩa bao đóng : Cho lược đồ quan hệ R=(U, F). Bao đóng của tập thuộc tính X (X Í U), ký hiệu X+ là tập tất hợp cả các thuộc tính mà có thể suy diễn logic từ X. · Nhận xét: Bao đóng của tập thuộc tính X thực chất là tập tất cả các thuộc tính mà ta có thể “với tới” (hay suy ra) nó từ tập thuộc tính X ban đầu. · Việc tính toán bao đóng là cơ sở cho việc tìm khoá, tìm tập khoá, kiểm tra một phụ thuộc hàm nào đó có tồn tại trong quan...

  doc15p hoangtuxuan 05-10-2011 107 25   Download

 • Giới thiệu về logic mờ: 1. Khái niệm về tập mờ: a. Định nghĩa: Tập mờ F xác định trên tập kinh điển M là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị (x, F(x)) trong đó x M và F là ánh xạ. F: M [0, 1] Ánh xạ F được gọi là hàm liên thuộc (hoặc hàm phụ thuộc) của tập mờ F. Tập kinh điển M được gọi là cơ sở của tập mờ F.

  pdf7p phuoctam33 04-07-2011 92 18   Download

 • Khái niệm về tập mờ: a. Định nghĩa: Tập mờ F xác định trên tập kinh điển M là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị (x, F(x)) trong đó x  M và F là ánh xạ. F: M  [0, 1] Ánh xạ F được gọi là hàm liên thuộc (hoặc hàm phụ thuộc) của tập mờ F. Tập kinh điển M được gọi là cơ sở của tập mờ F. Sử dụng các hàm liên thuộc để tính độ phụ thuộc của một phần tử x nào đó...

  pdf7p phuoctam56 26-08-2011 48 4   Download

 • Giới thiệu về logic mờ: 1. Khái niệm về tập mờ: a. Định nghĩa: Tập mờ F xác định trên tập kinh điển M là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị (x, F(x)) trong đó x M và F là ánh xạ. F: M [0, 1] Ánh xạ F được gọi là hàm liên thuộc (hoặc hàm phụ thuộc) của tập mờ F. Tập kinh điển M được gọi là cơ sở của tập mờ F. Sử dụng các hàm liên thuộc để tính độ phụ thuộc của một phần...

  pdf7p phuoctam37 11-07-2011 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tập phụ thuộc hàm F
p_strCode=tapphuthuochamf

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2