intTypePromotion=3

Thách thức đối với truyền thông nguy cơ

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thách thức đối với truyền thông nguy cơ
 • xuyên suốt cuốn sổ tay là những lời khuyên được đưa ra và ví dụ của các khu vực và về các vấn đề an toàn thực phẩm khác nhau được trình bày để minh họa cho các nguyên tắc và thông lệ truyền thông nguy cơ hiệu quả về an toàn thực phẩm. phần 1 của cuốn sổ tay bắt đầu bằng phần tổng quan toàn diện bao gồm các mục đích và khái niệm chính của ttnc (chương 1).

  pdf44p trieuhkt 30-07-2018 18 5   Download

 • Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Tuy nhiên, một trong những thách thức đang đặt ra đối với các nhà quản lý là vấn đề môi trường và sức khỏe cộng đồng đang bị ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của các làng nghề.

  pdf117p change13 07-07-2016 59 14   Download

 • Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lưu hành ở trên 100 nước thuộc các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, trên một nửa dân số thế giới với khoảng 2,5 - 3 tỷ người sống trong vùng nguy cơ dịch.

  pdf4p xitin00 18-10-2011 41 7   Download

 • Môi trƣờng mạng Internet phát triển rộng rãi cùng với sự hỗ trợ của các phƣơng tiện đa truyền thông đã đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho con ngƣời trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong giao lƣu, hợp tác, kinh doanh, ... Nhƣng đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin đƣợc truyền giao qua các phƣơng tiện truyền thông nhƣ: nguy cơ sử dụng trái phép và xuyên tạc bất hợp pháp thông tin lƣu chuyển trên mạng....

  pdf46p chieuwindows23 01-06-2013 118 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thách thức đối với truyền thông nguy cơ
p_strCode=thachthucdoivoitruyenthongnguyco

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản