Thành phần tài liệu html

Xem 1-20 trên 54 kết quả Thành phần tài liệu html
 • HTML: HyperText Markup Language. Đây là một ngôn ngữ đơn giản được sử dụng trong các tài liệu siêu văn bản. Đừng choáng. Nó cũng chỉ là các tài l iệu văn bản bình thường nhưng có chứa các thành phần đặc biệt gọi là các thẻ (hoặc các cặp thẻ) đánh dấu. Dựa theo các cặp thẻ này mà tr ình duyệt có thể biết được nó phải thực hiện cái gì.

  doc19p quanghip 01-04-2010 1001 332   Download

 • HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng một webpage. HTML: chứa các thành phần định dạng để báo cho browser biết cách hiển thị một webpage.

  pdf54p minhtin911 14-06-2011 532 288   Download

 •  Thư viện jQuery được nghiên cứu và phát triển bởi John Resig, ông là một chuyên gia lập trình công cụ JavaScript (JavaScript Tool Developer) cho Mozilla Corporation và tác giả của cuốn sách Pro JavaScript Techniques, Secrets of the JavaScript Ninja. Hiện tại, John sinh sống ở Boston.

  doc16p dogred 25-05-2011 268 148   Download

 • Phần I: JSP TECHNOLOGY Chương I: CĂN BẢN VỀ JSP JavaServer Pages (JSP) là một kỹ thuật server-side do đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở client. JSP cho phép chúng ta tách thành phần động của trang ra khỏi thành phần tĩnh HTML. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần viết một tài liệu HTML bình thường rồi sau đó bao quanh mã của thành phần động trong các tag đặc biệt, hầu hết các tag bắt đầu với . Ví dụ, đây là một phần của trang JSP, có kết quả trả...

  pdf31p cnkbmt1 14-10-2011 46 10   Download

 • Tài liệu học tham khảo về lập trình Web bằng HTML từ cơ bản đến nâng cao. Thành phần-Element: Mỗi một trang HTML được tạo bởi nhiều thành phần. Thành phần như một hộp chứa từng nội dung của trang Web. Thành phần khai báo các đặc tính mà nội dung trong thành phần sẽ dựa vào đó.

  doc88p middlesaigon 18-08-2010 861 524   Download

 • JavaServer Pages (JSP) là một kỹ thuật server-side do đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở client. JSP cho phép chúng ta tách thành phần động của trang ra khỏi thành phần tĩnh HTML. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần viết một tài liệu HTML bình thường rồi sau đó bao quanh mã của thành phần động trong các tag đặc biệt, hầu hết các tag bắt đầu với . Ví dụ, đây là một phần của trang JSP, có kết quả trả về là “Thanks for reading jsp book.” với URL...

  pdf145p vinamilkvietnam 10-08-2012 113 63   Download

 • Vối sự phát triển rất mau lẹ của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến hình thức của một trang web. Trước đây một trang web chỉ cần có banner, nội dung và footer hời hợt là đã được cho là một trang web hoàn chỉnh.

  pdf10p peheo_4 23-09-2012 76 20   Download

 • HTML Form • HTML Form gồm các thành phần dùng để thu thập các thông tin từ người dùng. • Các thành phần này có thể là – text field – text area – radio button – check box – button ... Thẻ • Một form được đánh dấu bởi thẻ • Các thành phần đều nằm trong thẻ Input tag • Thẻ được sử dụng nhiều nhất để tạo các thành phần là • Thuộc tính type của thẻ quyết định kiểu của thành phần.

  pdf21p thiuyen12 15-09-2011 38 10   Download

 • Bài giảng Lập trình web - Chương 1: Ngôn ngữ HTML giới thiệu HTML, thành phần của HTML, thẻ HTML cơ bản, thẻ HTML nâng cao. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 28 10   Download

 • Sau khi quan sát các quy tắc này, bạn có một tài liệu tốt được hình thành. Điều này là tất cả những gì bạn cần phải sử dụng HTML của bạn như là một stylesheet XSLT. Để đi trước và làm cho XHTML tài liệu của bạn, nó phải xác nhận đối với một trong các DTD XHTML được liệt kê trong Bảng 12,3.

  pdf60p lovecafe4 09-10-2011 36 8   Download

 • CSS là viết tắt của Casscading style sheets ,dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên web. CSS dùng để quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML,xHTML,XML,SVG hay UML,… Tương tụ cách 2 nhưng ta đạt mã css vào một thẻ style và đưa chúng trong một file css.

  pdf47p thanhthao_anh 28-03-2011 312 171   Download

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các tài liệu World Wide Web, tài liệu là các tập tin văn bản đơn giản. Ngôn ngữ HTML dùng các tag hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho các trình duyệt(Web browsers) cách hiển thị các thành phần của trang như text và graghics ,và đáp lại những thao tác của người dùng bởi các thao tác ấn phím và nhắp chuột.

  doc4p letrungnls 14-10-2010 220 95   Download

 • HTML bắt nguồn từ chữ Katalogos Catalog đó chính là các danh sách liệt kê tất cả tài liệu có trong thư viện Ngày nay MLTV coi là một công cụ để phản ánh toàn bộ nội dung vốn tài liệu của thư viện, nó như người chỉ đường, như chiếc chìa khóa để giúp bạn đọc mở các kho thư viện.Người ta còn gọi HTML chính là môi giới trung gian giữa người đọc và kho sách hay còn gọi là chiếc cầu nối để người đọc nắm vững nội dung thành phần kho sách....

  doc16p kimduy 13-10-2010 371 86   Download

 • Service Tổng quan • Là một trong 4 loại thành phần của một ứng dụng. • Service chạy nền và không tương tác trực tiếp với người dùng. • Tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/a pp/Service.

  pdf9p yukogaru5 27-09-2010 125 72   Download

 • Javascript là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng dùng để xử lý các thành phần HTML trong 1 trang web • Javascript chạy trên phía client (trên trình duyệt – IE,FF,Opera,Chrome ...) • Javascript được tạo ra năm 1995 bởi Brendan Eich của Netscape (Mozilla hiện tại) dưới tên Mocha, sau đó đổi thành Livescript rồi Javascript.

  pdf41p thiuyen12 15-09-2011 136 68   Download

 • ASP (Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản (Scripting) như VBScript, Javacript, và các thành phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ và hoàn chỉnh. 2. ASP file là gì? File được tạo với phần mở rộng .ASP.

  pdf3p gacntt89 17-01-2011 164 48   Download

 • “Internet”,“World Wide Web”, và “Web page” không chỉ còn là các thuật ngữ. Giờ đây, các thuật ngữ này đã trở thành hiện thực. Internet là mạng máy tính lớn nhất trên thế giới, được xem như là mạng của các mạng. World Wide Web là một tập con của Internet. World Wide Web gồm các Web Servers có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Các Web server chứa thông tin mà bất kỳ người dùng nào trên thế giới cũng có thể truy cập được.

  pdf154p badaovl 23-05-2013 91 45   Download

 • Những gì vừa xảy ra? Sử dụng các module Custom HTML, chúng tôi đã thêm một khối nội dung đặc biệt chút. Nó sẽ chỉ hiển thị trên các trang cụ thể. Thông thường, các thành phần có chứa nội dung động, chẳng hạn như liên kết hoặc thành lập một đăng nhập.

  pdf0p yukogaru9 28-10-2010 34 14   Download

 • BÀI 1 http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/158/b1_files/b01.htm BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ ASP 1. GIỚI THIỆU VỀ ASP. ASP (Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản (Scripting) như VBScript, Javacript, và các thành phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ và hoàn chỉnh. 2. ASP file là gì? File được tạo với phần mở rộng .ASP.

  pdf3p tranthikimuyen4 22-08-2011 41 12   Download

 • ASP (Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản (Scripting) như VBScript, Javacript, và các thành phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ và hoàn chỉnh.

  pdf11p hunglqict 04-12-2010 66 10   Download

Đồng bộ tài khoản