intTypePromotion=4
ADSENSE

Thanh toán thư tín dụng

Xem 1-20 trên 1093 kết quả Thanh toán thư tín dụng
 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Rủi ro và hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, thực trạng rủi ro trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam, giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán băng thư tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam.

  pdf111p fast_12 23-06-2014 156 44   Download

 • Bài giảng "Thanh toán và tín dụng quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thanh toan quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương, thanh toán quốc tế, điều kiện thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt253p doinhugiobay_01 09-11-2015 59 3   Download

 • Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hoặc chấp nhận hối phiếu, do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó nếu người này xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định nêu ra trong thư tín dụng. Điều 2 trong UCP 500 của Phòng Thương Mại Quốc Tế đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh hơn, theo đó, tín dụng chứng từ là : Bất cứ thỏa thuận được gọi...

  doc29p vantoan_1985 13-08-2010 1783 937   Download

 • Chương 1 tổng quan phương thức thanh toán thư tín dụng, chương 2 quy trình L/C và một số L/C đặc biệt, chương 3 rủi ro, thực trạng và giải pháp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là những nội dung chính trong 3 chương của đề tài "Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiểu luận để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc24p toantrinhneu 25-09-2015 125 31   Download

 • Phần 1 Tài liệu Thanh toán và tín dụng quốc tế do ThS. Nguyễn Thị Thu Hương biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về thanh toán và tín dụng quốc tế như: Tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf110p doinhugiobay_07 16-12-2015 68 24   Download

 • Thanh toán quốc tế là quan hệ thanh toán giữa người chi trả ở nước này với người thụ hưởng ở nước khác thông qua trung gian thanh toán của các ngân hàng ở các nước phục vụ người chi trả và người thụ hưởng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Chương VI: Kế toán nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế".

  pdf44p ngochuyen1234567 30-10-2015 72 3   Download

 • Khái niệm: Thư tín dụng (Letter of Credit) được viêt tắt là LC Thư tín dụng là một phương thức thanh toán quốc tế bằng cách sử dụng sự bảo đảm của ngân hàngqua đó người bàn hàng khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng được ngân hàng thay mặt người mua thanh toán đổi lấy bộ chứng từ chứng minh việc người bán đã giao hàng.

  ppt19p oanhbui 28-03-2010 946 515   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những kiến thức về phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức trên. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Thành Đô, từ đó khái quát nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ.

  pdf84p luimotbuoc_3 03-11-2016 81 22   Download

 • Đề tài làm rõ lý thuyết về thanh toán bằng thƣ tín dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ, tập quán quốc tế về thanh toán bằng thƣ tín dụng; khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại Agribank để rút ra những kết luận khoa học về thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 47 6   Download

 • Luận văn làm rõ lý thuyết về thanh toán bằng thư tín dụng và các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ, tập quán quốc tế về thanh toán bằng thư tín dụng. Khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng tại Agribank để rút ra những kết luận khoa học về thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán bằng thư tín dụng tại Việt Nam.

  pdf8p truongtien_08 03-04-2018 32 2   Download

 • Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoã thuận mà trong đó một ngân hàng theo yêu cầu  của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ 3 hoặc chấp nhận hối phiếu do  người thứ 3 ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người thứ 3 này xuất trình bộ chứng từ thanh  toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng. Như vậy, để tiến hành thanh toán bằng phương thức này, bắt buộc phải hình thành một thư tín  dụng.

  doc1p hoathiensu89 09-09-2009 2128 540   Download

 • Bài thuyết trình: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trình bày khái niệm, các bên liên quan trong tín dụng chứng từ, quy trình phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, các loại thư tín dụng thương mại, các nghiệp vụ liên quan đến L/C, nghiệp vụ mở L/C.

  ppt20p duongxuan92 23-05-2014 442 66   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Vietinbank- chi nhánh 1 TP HCM nhằm làm sáng tỏ vị trí, vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế trong nền kinh tế, luận giải có tính hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn, các khó khăn và thuận lợi, những rủi ro thường gặp của phương thức tín dụng chứng từ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh.

  pdf67p violet_12 23-05-2014 210 61   Download

 • Tiểu luận: Những rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng thư L/C và các biện pháp phòng tránh trình bày các nội dung sau: quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thư tín dụng, rủi ro và giải pháp. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf56p langtuthangpro 09-04-2014 199 54   Download

 • Tài liệu Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung: cách giải quyết sai sót trong bộ chứng từ thanh toán trong phương thức L/C, các nội dung L/C cần kiểm tra kỹ, cách thức mở LC ở Việt Nam, thanh toán bằng thư tín dụng, thư tín dụng không thể huỷ ngang - irrevocable LC.

  doc14p tranhuynhvan 20-05-2014 199 46   Download

 • Ngày nay, trong xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt động kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta. Từ khi gia nhập WTO, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn với 148 thành viên, và vị thế thị trường ngang nhau với tất cả những quốc gia đó...

  doc83p daihocmarketing7 13-08-2012 107 41   Download

 • Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) nổi lên như chiếc cầu nối nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới, có tác dụng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, đầu tư nước ngoài, cũng như thu hút kiều hối và các quan hệ tài chính tín dụng khác. Chính bởi lẽ đó mà ngày nay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam, TTQT được coi là nghiệp vụ quan trọng nhất trong số các nghiệp vụ ngoại bảng, có tốc độ tăng trưởng nhanh và mang lại...

  pdf49p toant8 04-05-2013 103 41   Download

 • Thư tín dụng là một chứng thư (điện hoặc chứng chỉ), trong đó ngân hàng phát hành L/C sẽ cam kết trả cho người xuất khẩu nếu họ xuất trình được các chứng từ phù hợp với các điều kiện và điều khoản quy định trong L/C.Ngân hàng và các bên liên quan chỉ giao dịch trên cơ sở chứng từ, không dựa trên hàng hóa dịch vụ L/C phải ghi rõ là hủy ngang hay không hủy ngang, nếu không chỉ ra sẽ được coi là không hủy ngang Với các chứng từ không quy định trong L/C, ngân hàng không có trách nhiệm kiểm...

  ppt18p bihlan 16-11-2012 95 34   Download

 • Việt Nam là đất nước có nền kinh tế mở đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đây là một thị trường tiềm năng với kênh đầu tư đa dạng, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, yếu tố tài chính tiền tệ và phương thức thanh toán quốc tế là vấn đề thiết yếu được quan tâm hàng đầu của đất nước.

  pdf68p ten_12 06-02-2014 165 39   Download

 • Tài liệu "Thủ tục thanh toán xuất nhập khẩu" trình bày về thanh toán bằng thư tín dụng - Letter of credit (L/C), nội dung thư tín dụng, cách thức mở L/C ở Việt Nam, kiểm tra L/C, những rủi ro nhà nhập khẩu thường gặp trong thanh toán theo phương thức L/C và cách phòng chống,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf31p tungqtdna 22-10-2014 126 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh toán thư tín dụng
p_strCode=thanhtoanthutindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản