intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể chế tài chính

Xem 1-20 trên 3952 kết quả Thể chế tài chính
 • Trong những năm vừa qua tình hình kinh tế xã hội của đất nước có những chuyển biến tích cực. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Hàng năm, các DNNVV đã tạo ra gần 60% việc làm (chiếm 42,2% số lao động), 44,8 doanh thu, đóng góp khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu, đóng góp 29,3 cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, DNNVV vẫn gặp phải nhiều rào cản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó phải kể đến các rào cản tài chính tiền tệ.

  pdf16p nguaconbaynhay2 04-01-2020 33 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu nền tài chính Trung Quốc sau khi gia nhập WTO thông qua các khía cạnh: thể chế tài chính và các thiết chế; hiệu quả của chính sách tài chính Trung Quốc.

  pdf5p angicungduoc 15-10-2019 3 0   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 1002 630   Download

 • QUI CHẾ TÀI CHÍNH I. MỤC ĐÍCH Nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ một cách tốt nhất, củng cố và bổ sung các quy định về quản lý tài chính kế toán mà Công ty đã ban hành trước đây, nay ban hành Qui chế Tài chính này để toàn thể cán bộ công nhân viên áp dụng thực hiện. II. QUI ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ Tất cả các khoản chi phải có hóa đơn của Bộ Tài Chính (Hóa đơn đỏ). Trường hợp không thể lấy được hóa đơn...

  pdf10p thanh_trieu 25-12-2009 579 366   Download

 • Qũy đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ,hay các loại tài sản khác. Công ty quản lí quỹ thực hiện việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ đầu tư chứng khoán có thể ở dạng quỹ công chúng hoặc quỹ thành viên, và là dạng đóng.

  pdf51p hoangduyngoc 27-05-2011 331 72   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, và tài liệu tham khảo, Luận án gồm có 4 chương: Chương 1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu, Chương 2 Lý luận về năng lực thể chế và năng lực thể chế hành chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Chương 3 Đánh giá năng lực thể chế hành chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, Chương 4 Giải pháp nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nước thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

  pdf229p change08 27-06-2016 208 60   Download

 • Báo cáo bài thuyết trình: Định chế tài chính quốc tế trình bày các kiến thức về quỹ tiền tệ quốc tế, nhóm ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển Châu Á. Cùng tham khảo nhé.

  pdf27p nluu9184 10-05-2014 284 49   Download

 • Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác được giao dịch, lãi suất được xác định, các dịch vụ tài chính được tạo ra và cung cấp cho nền kinh tế.

  ppt43p idol_12 05-05-2014 362 47   Download

 • Nội dung của chương 3 Thị trường tiền tệ thuộc bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính nhằm trình bày về tổng quan về thị trường tiền tệ, tại sao cần phát triển thị trường tiền tệ, các chủ thể tham gia trên thị trường, các công cụ trên thị trường tiền tệ.

  pdf50p good_12 30-06-2014 173 22   Download

 • Chương 7 Thị trường các khoản vay thế chấp thuộc bài giảng thị trường tài chính và các định chế tài chính nhằm trình bày về các khoản vay thế chấp, thị trường các khoản vay thế chấp, chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp, lãi suất khoản vay thế chấp và lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn.

  pdf39p good_12 30-06-2014 94 18   Download

 • Bài giảng Cơ chế tài chính thu hút đầu tư PPP do Nguyễn Thế Trọng biên soạn bao gồm những nội dung về tình hình triển khai PPP ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế; đề xuất một số cơ chế tài chính hỗ trợ PPP. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt25p cocacola_02 02-10-2015 80 14   Download

 • Định chế tài chính trung gian có tầm quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Thông qua việc huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi phân phối lại cho các chủ thể trong nền kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh,

  ppt14p 123tien0o0 02-11-2013 176 9   Download

 • Chương 9 trình bày các nội dung liên quan đến thị trường vay thế chấp như: Tổng quan về vay thế chấp (mortgages), đặc trưng của vay thế chấp bất động sản, tạo lập kênh tài trợ thế chấp, sự tham gia của định chế tài chính vào thị trường vay thế chấp,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p youcanletgo_05 18-01-2016 65 7   Download

 • Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo để hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách phát triển bài 22: Tiết kiệm nội địa và thể chế tài chính trình bày về số liệu tiết kiệm nội địa ở Việt Nam, các yếu tố quyết định tỉ lệ tiết kiệm nội địa tư nhân, động thái tiết kiệm tư nhân, chức năng hệ thống tài chính.

  pdf18p phuongpham357 26-07-2014 51 6   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian cung cấp cho người học các khái niệm thị trường tiền tệ, vai trò của thị trường tiền tệ, chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p nguoibakhong05 05-03-2018 49 3   Download

 • Mục tiêu của bài viết này nhằm đưa ra một số vấn đề bất cập trong cơ chế tài chính, từ việc tạo lập, phân phối và nhất là việc sử dụng các nguồn đầu tư tài chính cho KH&CN còn nhiều yếu kém. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf13p jangni5 04-05-2018 29 1   Download

 • Bài giảng giúp người học có thể hiểu biết được các định chế tài chính trung gian trên thị trường tài chính; trình bày được các đặc điểm, chức năng, vai trò của các định chế tài chính trung gian: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p abcxyz123_07 04-04-2020 24 1   Download

 • Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài chính kế toán còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp: Điều lệ của doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp; Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp...

  doc5p lanxichen 04-05-2020 35 1   Download

 • Luận văn được hoàn thành với mục tiêu là làm rõ cơ sở lí luận liên quan đến đề tài; nghiên cứu thực trạng về các quy phạm xử lý tham nhũng; đánh giá ưu, nhược điểm; từ đó đề xuất giải hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước về xử lý tham nhũng trong lĩnh vực đất đai – Từ thực tiễn ở Thành phố Hà Nội.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính" tìm hiểu chung về rủi ro mà các định chế tài chính có thể gặp phải và quy trình quản trị rủi ro của các tổ chức này; một số rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất...

  pdf17p kethamoi11 24-03-2021 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thể chế tài chính
p_strCode=thechetaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2