intTypePromotion=1
ADSENSE

The zend framework

Xem 1-20 trên 45 kết quả The zend framework
 • The Zend Framework is one of today’s most popular PHP–based web application development frameworks. Beginning Zend Framework is a beginner’s guide to learning and using the Zend Framework. It covers everything from the installation to the various features of the framework to get the reader up and running quickly. What you’ll learn Install and configure the Zend Framework.Create your first Zend Framework web application. Explore controllers and actions, views, form creation, validation, and filtering. Build and access the database layer with Zend_Db. ...

  pdf424p ken333 06-07-2012 290 104   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 2)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kien2507 17-11-2010 146 55   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 3)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kien2507 17-11-2010 134 46   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 4)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kien2507 17-11-2010 91 34   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 5)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kien2507 17-11-2010 124 30   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 7)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p kien2507 17-11-2010 104 24   Download

 • Tham khảo sách 'easy php websites with the zend framework (phần 6)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p kien2507 17-11-2010 93 23   Download

 • This book is for intermediate-level PHP developers who want to build custom content-driven web sites. Secondly, this book serves as a very readable reference with real-world examples of many of the core Zend Framework components. Table of Contents Getting Started Designing Your Site Building and Processing Web Forms with Zend_Form Managing Data with Zend Framework Working with CMS Data Managing Content Creating the Site Navigation Handling Security in a Zend Framework Project Searching and Sharing Content Extending Your CMS Advanced Topics Installing and Managing a Site with Your CMS...

  pdf266p ken333 06-07-2012 207 85   Download

 • Jumpstart your web development career using popular technologies including PHP and MySQL, Ajax, RSS, PayPal™, the Facebook Platform®, Amazon Web Services™, the Google Maps API™, the Google Analytics™ web analytics service, the Google AdSense™ and Google AdWords™ advertising services, and more!

  pdf50p kien2507 17-11-2010 238 84   Download

 • Zend Framework: Hướng dẫn cấu hình ứng dụng theo mô hình module .Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc xây dựng và mô tả cơ bản về kiến trúc zend framework. Tiếp tục trong bài này, tôi sẽ trình bày kỹ thuật cấu hình ứng dụng theo mô hình đa module (multi module). Việc cấu hình này giúp ứng dụng trở nên rõ ràng và dễ phát triển hơn rất nhiều so với cách trình bày mặc định của zend framework. Nếu bạn vẫn chưa thể thực hiện được cách cấu hình mặc định của zend framework. Vui...

  pdf11p yeutinh98 21-09-2012 156 39   Download

 • Web developers have been eager for an impartial comparison of leading PHP frameworks so they can make educated decisions about the most effective tool for their needs. This guide uses Symfony, CakePHP, and Zend Framework to solve key problems, providing source code examples and comparisons for each. It explains the approach and reviews the similarities and differences in the three frameworks, providing reliable information on which to base your decisions.

  pdf0p hoa_can 05-02-2013 137 29   Download

 • Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db_Table .Kết thúc bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình làm việc trên view và cơ bản về layout trong zend framework. Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về quy trình tương tác cơ sở dữ liệu trên model như thế nào. Zend Framework cho ta nhiều phương pháp để tương tác với cơ sở dữ liệu. Và một trong những lớp tương tác với model mà tôi lựa chọn ở đây chính là lớp Zend_Db_Table. Vậy trước hết, ta tìm hiểu...

  pdf12p yeutinh98 21-09-2012 127 28   Download

 • Zend Framework: Sử dụng lớp Zend_Paginator để phân trang .Tiếp theo trong loạt bài tìm hiểu về thư viện Zend Framework. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lớp zend_Paginator và sử dụng nó kết hợp với các thao tác trên cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác phân trang cho ứng dụng như thế nào ? Phân trang là kỹ thuật có lẽ đã không còn xa lạ gì với những ai đã và đang viết web. Việc phân trang sẽ giúp cho ứng dụng của bạn thao tác nhanh hơn và gọn hơn mỗi...

  pdf7p yeutinh98 21-09-2012 96 18   Download

 • Quy trình hoạt động Zend Framework Trong bài này, tôi sẽ nói đến hướng hoạt động và giúp các bạn phân tích cũng như tìm hiểu về quy trình xử lý trong Zend Framework. Để qua đó có thể mở rộng và tùy chọn trong ứng dụng của mình. Ở phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cài đặt và cấu hình Zend framework trên Netbeans. 1.Zend Framework làm việc như thế nào?: Zend Framework vận hành theo mô hình MVC. Vì thế bạn sẽ công cảm thấy ngạc nhiên khi tiếp xúc với quy trình này....

  pdf10p sunshine_8 25-07-2013 104 12   Download

 • This tutorial is intended to give a very basic introduction to using Zend Framework to write a basic database driven application. NOTE: This tutorial has been tested on versions 1.5 of Zend Framework. It stands a very good chance of working with later versions in the 1.5.x series, but will not work with versions prior to 1.5.

  pdf19p mrdesigner 18-12-2012 61 6   Download

 • Small things lead to big things. In August 2006, I decided to write a short gettingstarted tutorial on Zend Framework (for version 0.1.4!). Many people read it and fixed my errors for me, which was nice.

  pdf434p sonphi1 13-03-2014 42 5   Download

 • Zend Framework: Hướng dẫn sử dụng layout trong ứng dụng .Trong bài trước, chúng ta đã nói về quy trình hoạt động của zend view. Và qua đó, ta hoàn toàn kiểm soát được việc dữ liệu của view hiển thị thế nào với các thẻ như doctype, meta, title, link css, link js. Tiếp tục ở phần này, tôi sẽ trình bày phương pháp sử dụng layout (hay còn gọi là master page) trong ứng dụng như thế nào. Trước hết, ta cần hiểu về quy trình sử dụng layout trong zend framework. Khi sử dụng layout, thì mọi dữ liệu của...

  pdf7p yeutinh98 21-09-2012 143 30   Download

 • Although every effort has been made in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information contained therein, this book is provided ”as-is” and the publisher, the author(s), their distributors and retailers, as well as all affiliated, related or subsidiary parties take no responsibility for any inaccuracy and any and all damages caused, either directly or indirectly, by the use of such information. We have endeavoured to properly provide trademark information on all companies and products mentioned in the book by the appropriate use of capitals.

  pdf244p hoa_can 05-02-2013 47 6   Download

 • Ernest Hemingway once offered a particularly sober assessment of his trade, saying, "There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed." This being my fifth book, and the first published under my eponymous press, W.J. Gilmore LLC, I can sympathize with his appraisal. Thankfully, psychological first aid is readily available from the family, friends, and colleagues who always make this process much less painful.

  pdf342p lethaoasimo 21-08-2012 115 17   Download

 • Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db .Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với cơ sở dữ liệu của lớp Zend_Db_Table. Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng Zend_Db_Table rất khó khăn trong việc thực hiện. Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp tương tác cơ sở dữ liệu với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong Zend Framework. Trước hết, ta cần tìm hiểu về lớp Zend_Registry. Đây là...

  pdf4p yeutinh98 21-09-2012 107 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=The zend framework
p_strCode=thezendframework

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2