Thị trường thương phiếu

Xem 1-20 trên 414 kết quả Thị trường thương phiếu
 • Cơ sở lý luận về thị trường thương phiếu và vai trò của nó đối với hoạt động thương mại. Thực trạng thị trường thương phiếu cho hoạt động thương mại ở Việt Nam và các giải pháp phát triển thị trường thương phiếu cho hoạt động thương mại ở Việt Nam

  pdf173p ponds_12 30-12-2013 124 34   Download

 • Cuốn sách chuyên khảo "Thị trường thương phiếu ở Việt Nam" cung cấp cho người đọc những kiến thức về cơ sở lý luận và thực tiễn về thương phiếu và thị trường thương phiếu ở Việt Nam trong thời gian qua. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

  pdf141p doinhugiobay_00 01-11-2015 48 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Thị trường thương phiếu ở Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung của chương 3 - Các giải pháp phát triển thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf179p doinhugiobay_00 01-11-2015 45 15   Download

 • Chưa bao giờ thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay về cả phạm vi hoạt động, khối lượng giao dịch, chủng loại hàng hóa dịch vụ trao đổi. Cùng với sự phát triển của thương mại, hàng loạt công cụ thanh toán thay thế tiền mặt ra đời và phát triển, trong đó có thương phiếu.

  pdf31p vuvvvv 03-09-2012 188 80   Download

 • Thị trường trái phiếu là thị trường vốn dài hạn, tập trung các nguồn vốn cho đầu tư và phát triển kinh tế, do đó có tác động rất lớn đến môi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thị trường trái phiếu ở Việt Nam gồm có tín phiếu kho bạc, trái phiếuchính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu ngân hàng thương mại), chứng chỉ tiền gửi và các chứng khoán nợ có giá trị khác.

  pdf38p hieule_vcu 17-01-2010 2414 1007   Download

 • Tiểu luận: Thị trường cổ phiếu Việt Nam thực trạng và giải pháp nhằm trình bày lý luận chung về thị trường cổ phiếu, thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam hiện nay, các giải pháp nhằm phát triển thị trường cổ phiếu Việt Nam.

  pdf54p green_12 14-05-2014 721 261   Download

 • Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế , phù hợp với các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã quyết định thành lập thị trường chứng khoán với những đặc thù riêng biệt trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình chứng khoán trên thế giới.

  doc33p dynamy 15-05-2013 339 110   Download

 • Thuyết trình: Thị trường cổ phiếu và thực trạng thị trường cổ phiếu tại Việt Nam nhằm trình bày lý thuyết về cổ phiếu, thực trạng thị trường cổ phiếu tại Việt Nam, giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường cổ phiếu tại Việt Nam.

  ppt60p green_12 12-05-2014 290 90   Download

 • Thuyết trình: Thị trường trái phiếu thực trạng thị trường trái phiếu tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về thị trường trái phiếu, thực trạng thị trường trái phiếu tại Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường trái phiếu tại Việt Nam.

  ppt55p green_12 12-05-2014 160 37   Download

 • Bài thuyết trình Thị trường tài chính: Cổ phiếu và thị trường cổ phiếu trình bày về khái niệm, đặc điểm, phân loại của cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông khi nắm giữ cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường, cổ phiếu không kỳ hạn và cổ phiếu không hoàn vốn.

  ppt22p kreeft 11-03-2015 70 24   Download

 • Thị trường cổ phiếu thế giới có sự khôi phục mạnh vào năm 2009 bù đắp các khoản lỗ những năm trước. Theo báo cáo của TheCityUK, thị trường cổ phiếu Anh được ca ngợi bởi vai trò của thị trường London là một trung tâm giao dịch chính các cổ phiếu nước ngoài...đó là những nhận xét trong bài Thị trường cổ phiếu 2010.

  pdf22p wave_12 08-04-2014 54 14   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.1: Thị trường cổ phiếu trình bày khái niệm cổ phiếu, cổ phiếu thường, các loại giá cổ phiếu, chính sách chia cổ tức công ty,.... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf13p hoaitrinhphuong 04-10-2014 83 9   Download

 • Đề tài: Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam nhằm mục tiêu xem xét thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam, phân tích những mặt tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.

  ppt90p green_12 14-05-2014 59 8   Download

 • Trong thực tế, do có sự khác biệt về chu kỳ sản xuất-kinh doanh giữa các doanh nghiệp, việc thừa vốn ở doanh nghiệp này và thiếu vốn ở doanh nghiệp khác là hiện tượng phổ biến và có tính tất yếu đòi hỏi phải có một chứng cứ pháp lý, đó chính là tờ giấy chứng nhận quan hệ mua bán chịu nêu trên, tờ giấy chứng nhận này có thể do chủ nợ lập để đòi tiền, hoặc do con nợ lập để cam kết trả tiền, nó được gọi là “kỳ phiếu thương mại” hay “thươ...

  doc9p vuhongthanhck5 16-12-2011 342 81   Download

 • Là phương tiện điều chỉnh tính thanh khoản và làm nguồn cung cấp vốn cho vay của các ngân hàng.Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu.Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu c

  ppt30p nhuvaythui 20-06-2013 215 42   Download

 • Thị trường trái phiếu. Khái niệm: Trái phiếu là những chứng khoán thể hiện một món nợ mà người phát hành vay người đầu tư. Trái phiếu ấn định cho người phát hành nghĩa vụ phải trả một số tiền xác định tại một thời điểm xác định và thường là kèm theo những khoản thanh toán lãi định kỳ.

  ppt32p vinhtruyen92 06-04-2012 111 35   Download

 • Chương 2 thị trường cổ phiếu của bài giảng Thị trường chứng khoán , giúp các bạn nắm được khái niệm về cổ phiếu, các loại cổ phiếu, phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu.

  ppt47p depthat 19-03-2014 91 34   Download

 • Chương 7 trình bày về các thị trường trái phiếu. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Tổng quan về trái phiếu, trái phiếu kho bạc và đại lý chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, sự tham gia của các định chế vào thị trường trái phiếu. Mời tham khảo.

  pdf21p youcanletgo_05 18-01-2016 25 4   Download

 • Chương 12 trình bày về cấu trúc và chiến lược thị trường. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Giao dịch trên thị trường cổ phiếu, cách thức tiến hành giao dịch, quy định về giao dịch cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf14p youcanletgo_05 18-01-2016 23 4   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 Thị trường cổ phiếu, trình bày các nội dung sau: Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, thị trường sơ cấp của cổ phiếu, thị trường thứ cấp của cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p sangbanmai_0906 15-01-2018 20 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thị trường thương phiếu
p_strCode=thitruongthuongphieu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản