Thiết kế turbine

Xem 1-20 trên 28 kết quả Thiết kế turbine
 • Bản báo cáo này giới thiệu một cách chi tiết các nội dung nghiên cứu khoa học và thiết kế - chế tạo thuộc đề tài KC.06.20CN: „Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phát điện bằng sức gió có công suất 10-30kW phù hợp với điều kiện Việt Nam“ Hoàn thành trên cơ sở Hợp đồng số 20CN/2004/HĐ-ĐTCT-KC.06, ký giữa Ban Chủ nhiệm chương trình KC.06 với bên chủ trì là Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang chịu trách nhiệm thực hiện....

  pdf320p orchid_1 05-09-2012 228 103   Download

 • Gas Turbine GT13E2 dựa trên nền tảng thiết kế của GT13E đã lắp đặt ở nhiều nhà máy điện trên thế giới như Deeside ở Anh, Kuala Langat ở Malaysia và Nhà Máy Điện Meishi II tại tỉnh quảng Đông Trung Quốc. Tháng 08 năm 2004 cụm Nhà Máy Điện Chu Trình Hỗn Hợp Phú Mỹ 4 (hình 1) với tổng công suất khoảng 450 MW mà trong đó bao gồm 02 tổ máy tuabin khí GT13E2 chính thức đưa vào vận hành thương mại đến nay được đánh giá là tổ máy vận hành ổn định và hiệu suất...

  pdf5p hoalan1357 08-08-2010 139 54   Download

 • Tuabin hơi TC2F40 (50Hz, 3000rpm) là loại 2 xylanh hàng dọc, tái sấy ngưng hơi đơn và thoát hơi theo 2 hướng do MHI thiết kế, chế tạo và lắp đặt lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2001 thông qua dự án Nhà máy nhiệt điện Chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 1. Được đánh giá là tổ máy vận hành ổn định, có độ tin cậy và hiệu suất cao, TC2F40 có công suất thiết kế 390MW ở cấu hình 3-3-1 (3GTs, 3HRSGs, 1ST), vận hành nhiên liệu gas với nhiệt độ môi trường là 32o và...

  pdf13p esc_12 03-08-2013 94 30   Download

 • Turbine thuỷ là thiết bị quan trọng trong nhà máy thuỷ điện, việc điều chỉnh tốc độ Turbine thuỷ điện quyết định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhà máy điện, khả năng ổn định tần số của máy phát. Thực tế đã có nhiều nghiên cứu về Turbine thuỷ điện và các phương pháp điều tốc Turbine thuỷ điện. Trong phạm vi luận văn này tôi tập trung nghiên cứu lý luận tổng quan, phương pháp thiết kế, xây dựng bộ điều tốc Turbine thuỷ điện, ...

  pdf101p orchid_1 05-09-2012 215 104   Download

 • Bài viết này đã cung cấp những thông tin và tính toán cơ bản cho bộ điều tốc turbin thủy lực kỹ thuật số, dùng trong nhà máy thủy điện. Những điều này đã làm cơ sở cho các nghiên cứu nhằm làm chủ được các cơ sở lý thuyết tính toán cũng như các cơ sở thực tế cho phép thiết kế, tích hợp và lập phương trình điều khiển thiết bị điều tốc kỹ thuật số cho turbin thủy lực.

  pdf2p uocvongxua09 04-09-2015 9 2   Download

 • Bài viết này trình bày quy trình phân tích hiệu suất của turbine gió trục đứng (VAWT) một cách tự động. Bài viết sẽ nêu chi tiết quy trình bao gồm việc thiết kế hình học cho biên dạng cánh sử dụng phương pháp CST, quá trình chia lưới lai kết hợp giữa lưới có cấu trúc và không có cấu trúc, quá trình tính toán CFD và quá trình xử lý kết quả để cho ra được giá trị hiệu suất của VAWT.

  pdf8p sansan2 26-05-2018 1 0   Download

 • Nhược điểm của động cơ gió là khi tốc độ gió thay đổi, tốc độ quay của turbine cũng thay đổi theo. Có thể giữ cho tốc độ quay của turbine ổn định bằng cách xoay cánh turbine, thay đổi diện tích bề mặt hứng gió của cánh. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển tốc độ quay của turbine gió bằng cách sử dụng động cơ bước để xoay cánh....

  pdf5p hoalan1357 05-08-2010 335 154   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS P • A • R • T 1 POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website. POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

  pdf124p medinova 26-10-2010 121 60   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 2 STEAM CONDENSING SYSTEMS AND AUXILIARIES Design of Condenser Circulating-Water Systems for Power Plants 2.1 Designing Cathodic-Protection Systems for Power-Plant Condensers 2.7 Steam-Condenser Performance Analysis 2.12 Surface-Condenser Circulating-Water Pressure Loss 2.20 Surface-Condenser Weight Analysis 2.22 Steam-Condenser Air Leakage 2.16 Steam-Condenser Selection 2.17 Air-Ejector Analysis and Selection 2.18 Weight of Air in Steam-Plant Surface Condenser 2.23 Barometric-Condenser Analysis and Selection 2.

  pdf28p medinova 26-10-2010 91 46   Download

 • Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng gió, tiềm năng phát triển năng lượng gió tại Việt Nam, các kiểu turbine gió, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của turbine gió, mối quan hệ giữa các thông số trong máy phát điện gió, lưu đồ thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p kityco 13-03-2017 34 27   Download

 • 57.1.5 Gas Turbine Operation Like other internal combustion engines, the gas turbine requires an outside source of starting power. This is provided by an electrical motor or diesel engine connected through a gear box to the shaft of the gas turbine (the high-pressure shaft in a multishaft configuration). Other devices can be used, including the generator of large electric utility gas turbines, by using a variable frequency power supply.

  pdf25p hadalabo 29-09-2010 47 13   Download

 • CHAPTER 57 GAS TURBINES Harold Miller GE Power Systems Schenectady, New York 57.1 INTRODUCTION 57.1.1 Basic Operating Principles 57. 1.2 A Brief History of Gas Turbine Development and Use 57.1.3 Components, Characteristics and Capabilities 57.1.4 Controls and Accessories 57.1.5 Gas Turbine Operation GAS TURBINE PERFORMANCE 57.2.1 Gas Turbine Configurations and Cycle Characteristics 57.2.2 Trends in Gas Turbine Design and Performance 1723 1723 57.3 1727 1728 1737 1740 57.4 1740 1740 1747 APPLICATIONS 1749 57.3.1 Use of Exhaust Heat in Industrial Gas Turbines 1749 57.3.

  pdf18p hadalabo 29-09-2010 55 10   Download

 • CHAPTER 58 STEAM TURBINES William G. Steltz Ttarboflow International Inc. Orlando, Florida 58.1 58.2 HISTORICAL BACKGROUND THE HEAT ENGINE AND ENERGY CONVERSION PROCESSES SELECTED STEAM THERMODYNAMIC PROPERTIES BLADEPATHDESIGN 58.4.1 Thermal to Mechanical Energy Conversion 1765 58.4.2 58.4.3 58.4.4 1767 58.4.5 58.4.6 1772 58.4.7 1775 1776 58.4.8 58.3 58.

  pdf35p hadalabo 29-09-2010 53 8   Download

 • Wet sulfate deposits: eastern North America. (Source: Environment Canada SOE 96-2, Spring 1996.) LK P, P0 S r, Dr t = reactivity index = pressure, Pa = surface area of the test panel, m2 = distance, m = time, s Pa, Pb = pressure, Pa W, W0 = power, pW Acoustic Enclosures, Turbine A-13 FIG. A-7 Trends in lake sulfate levels (North America). (Source: Environment Canada SOE 96-2, Spring 1996.

  pdf20p hiruscar 13-10-2010 60 6   Download

 • CASE STUDY 1 Windspire Can you tell me more about the Windspire products? When most people think of wind turbines, they imagine the large ones found along rural highways. But the CREATE WITH CONTEXT is a Silicon Valley–based consultancy doing research, innovation, and design for digital products. The firm’s unique approach connects people, context, and technology to help clients create successful digital products.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 50 6   Download

 • CHAPTER 4 7 LIQUID FOSSIL FUELS FROM PETROLEUM Richard J. Reed North American Manufacturing Company Cleveland, Ohio 47.1 47.2 INTRODUCTION 1 1 5 7 47.3 SHALE OILS 1528 FUEL OILS 1 1 5 7 47.4 47.2.1 Kerosene 1519 47.2.2 Aviation Turbine Fuels 1525 47.5 47.2.3 Diesel Fuels 1 2 5 6 47.2.4 Summary 1 2 5 8 OILS FROM TAR &ANDS 1 2 5 8 OIL-WATER EMULSIONS 1 2 5 8 47.1 INTRODUCTION The major source of liquid fuels is crude petroleum; other sources are shale and tar sands. Synthetic hydrocarbon fuels—gasoline and methanol—can be made from coal and natural gas.

  pdf17p hadalabo 29-09-2010 27 5   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí.

  pdf15p 239198718 13-01-2012 20 4   Download

 • Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí.

  pdf15p 239198718 13-01-2012 14 3   Download

 • Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy...

  pdf20p 181024119872 07-02-2012 25 3   Download

 • Nhân vật của chu kỳ nhiệt động lực học, cùng với các chi tiết của nó, ảnh hưởng đáng kể các thiết kế của động cơ và các thông số của nó. Đó là lý do tại sao các mối quan hệ của các tham số chu kỳ cần được phân tích một cách chính xác Sau đó, nó được làm nóng isobarically trong buồng đốt cho nhà nước 3. một

  pdf10p myngoc1 03-10-2011 27 2   Download

Đồng bộ tài khoản