Thỏa thuận về xúc tiến

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thỏa thuận về xúc tiến
 • Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội (1993)

  pdf5p truongvu 10-10-2009 101 23   Download

 • Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường. Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có...

  pdf22p tukhuyen123 12-09-2012 63 7   Download

 • Ý nghĩa của tiền bạc Có rất ít những vấn đề tạo ra nhiều cảm xúc nơi những người làm CNTT như chuyện lương bổng, kể cả những vấn đề về quản lý. Không phải là vì người ta đói ăn. Hầu như không có ai làm việc toàn thời gian trong ngành CNTT lại phải đi xin tem phiếu thực phẩm, và cũng chẳng có ai đủ tiêu chuẩn để bị xem là nghèo. Năm nay, mức tăng lương bình quân 3% trong ngành không phải là chuyện quá tệ.

  pdf3p bibocumi23 27-12-2012 50 3   Download

 • Hợp đồng kinh doanh: là hợp đồng được ký kết giữa các chủ thể kinh doanh với nhau hoặc với các bên có liên quan để triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. - Hợp đồng thương mại: là sự thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc giữa thương nhân với các bên liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại....

  pdf7p mrkingv2 05-08-2013 81 15   Download

Đồng bộ tài khoản