intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục khai phí

Xem 1-20 trên 204 kết quả Thủ tục khai phí
 • Mẫu Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (Mẫu TT1) được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là mẫu trong bộ thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp 1 lần.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục khai thuế; Thuế môn bài; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Lệ phí trước bạ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf188p viginnirometty 04-05-2022 27 8   Download

 • Bài viết này nghiên cứu khả năng ứng dụng UAV phân khúc chi phí thấp để thành lập một số loại bản đồ trong quản lý đất đai. Nghiên cứu thử nghiệm trên một số công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định với nhiều phương pháp, kỹ thuật khác nhau để đánh giá độ chính xác, mức độ phù hợp và đưa ra những khuyến nghị trong thực tế triển khai.

  pdf13p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, Giải thuật và cấu trúc dữ liệu (In lần thứ 5): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn các kiến thức về định nghĩa và khái niệm về cây, đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác, quản lý bộ nhớ, sắp xếp, tìm kiếm, mô hình xử lý ngoài, lưu trữ và tìm kiếm ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p hanthienngao 16-12-2021 6 1   Download

 • Trong bối cảnh quản lý các khoản thu từ đất có nhiều thay đổi về chế độ, chính sách, có tác động trực tiếp đếncông tác nghiệp vụ như: Triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xoá bỏ thuế nhà đất, về quy trình thủ tục có những điều chỉnh thay đổi. Các chính sách được đề ra đều rất chú trọng đến tính tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục. Vì vậy, một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ 2 địa phương này là cơ sở để phân tích tìm hiểu và đề ra ra những phương hướng trong việc nâng cao công tác quản lý các khoản thu từ đất.

  pdf6p huyetthienthan 23-11-2021 20 1   Download

 • Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.

  pdf3p vinayeon2711 17-08-2021 17 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hướng tới việc phân tích thực trạng triển khai các mô hình sản phẩm báo chí truyền thông số có thu phí từ người sử dụng tại Việt Nam hiện nay thông qua hoạt động sản xuất, đóng gói tin tức tại một số cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông. Từ đó đưa ra những đánh giá về khả năng ứng dụng và xu hướng phát triển trong thời gian tới.

  pdf149p unrequitedlove 12-07-2021 26 4   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, ngành thuế đã triển khai rất nhiều phần mềm ứng dụng và xây dựng hạ tầng mạng truyền thông thống nhất trong toàn ngành phục vụ công tác quản lý thuế, đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua ngân hàng, thực hiện minh bạch hóa thủ tục thuế, cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, hỗ trợ người nộp thuế,... từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc cũng như giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế.

  pdf9p kethamoi12 13-05-2021 20 0   Download

 • Việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp ích rất lớn cho người nộp đơn trong việc đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để khai thác tối đa những lợi thế mà Thỏa ước mang lại, chúng ta cần sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan tới kiểu dáng công nghiệp.

  pdf4p quenchua12 11-05-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm; Mục tiêu kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Rủi ro và sai sót thường gặp; Các thủ tục kiểm toán.

  pdf33p vitexas2711 03-11-2020 98 7   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 108 năm 2020 với các bài viết tiếp tục cải thiện chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; phát triển công nghiệp alumin và luyện nhôm đặc biệt quan tâm tới môi trường; đảm bảo tính thực tiễn trong xây dựng luật; triển khai phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.

  pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 23 2   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p koxih_kothogmih2 23-08-2020 33 1   Download

 • Trong lĩnh vực khai thác khí và condensate, việc xử lý dòng lưu chất phụ thuộc vào áp suất từng giếng và áp suất tại đầu vào hệ thống công nghệ xử lý. Để có thể tiếp tục thu hồi khí và condensate tại các giếng đã suy giảm áp suất đồng thời với các giếng khác vẫn cho sản lượng và áp suất ổn định, thông thường các phương pháp sử dụng thiết bị bề mặt được nghiên cứu đánh giá tính khả thi về kỹ thuật cũng như đảm bảo hiệu quả kinh tế. Hai phương án dùng thiết bị bề mặt thông thường là máy nén khí ướt 3 pha và Ejector.

  pdf11p kequaidan6 10-07-2020 64 2   Download

 • Cải cách hành chính công là một trong những công tác trọng điểm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Sự hài lòng của người dân hiện nay với quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở mức dưới trung bình. Bên cạnh đó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như: Địa điểm làm việc, cơ sở vật chất của trụ sở hành chính; sự công khai về các quy định thủ tục hành chính, văn bản và lệ phí phi chính thức, chế tài xử phạt cán bộ, công chức thực thi, năng lực công dân.

  pdf11p chauchaungayxua6 29-06-2020 46 2   Download

 • Quyết định 3660/2019/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016, Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng c...

  doc5p cotithanh999 05-05-2020 15 0   Download

 • Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đã làm cho kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí đầu vào tăng cao, hàng hóa tiêu thụ chậm do sức mua thị trường giảm...

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 41 4   Download

 • Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ban hành việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

  doc4p manhinh999 20-04-2020 21 0   Download

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp; đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

  doc3p manhinh999 20-04-2020 17 0   Download

 • Quyết định số 51/2019/QD-UBND tỉnh Hải Dương Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

  doc0p solacninh999 05-04-2020 5 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng và cơ cấu đội tàu hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ (ĐBXB) ở tỉnh Quảng Ninh. Dựa trên thông tin thu thập từ các sở, ban ngành có liên quan ở tỉnh Quảng Ninh, cùng với số liệu điều tra từ 30 tàu dịch vụ hậu cần trên biển và 140 tàu ĐBXB, nghiên cứu chỉ ra rằng tàu dịch vụ hậu cần trên biển ở Quảng Ninh vừa ít về số lượng và không bảo đảm về chất lượng, do vậy chưa đáp ứng yêu cầu của đánh bắt xa bờ nên khi đánh bắt được thì các tàu khai thác phải quay ngay vào bờ để kịp thời tiêu thụ, chế biến cho đảm bảo chất lượng.

  pdf9p angicungduoc2 02-01-2020 41 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục khai phí
p_strCode=thutuckhaiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2