intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật toán điều khiển dự báo

Xem 1-20 trên 107 kết quả Thuật toán điều khiển dự báo
 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục" là nghiên cứu đề xuất thuật toán mới giải bài toán tối ưu trong hệ thống điều khiển dự báo phi tuyến MIMO.

  pdf151p change01 05-05-2016 53 12   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu việc sử dụng thuật toán điều khiển dự báo mô hình MPC (Model Predictive Control) điều khiển thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục (CSTR - Continuous Stirred-Tank Reactor) với cấu hình 2 ngõ vào - 1 ngõ ra, đây là hệ phi tuyến MISO (Muilti Inputs Single Output).

  pdf4p viuzumaki2711 09-05-2019 7 1   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu đề xuất thuật toán mới giải bài toán tối ưu trong hệ thống điều khiển dự báo phi tuyến MIMO. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf28p change01 05-05-2016 18 3   Download

 • Các thuật toán điều khiển trong hệ thống điều khiển tự động đã đƣợc hình thành, Phát triển và có đƣợc những kết quả rất quan trọng. Chúng ta đã biết nền móng ban đầu đó là thuật toán điều khiển PID kinh điển, sau đó hình thành các thuật toán PID tự chỉnh, thuật toán lai PID _Logic mờ, thuật toán điều khiển tối ƣu, thuật toán điều khiển thích nghi, thuật toán điều khiển mờ, thuật toán điều khiển nơron, thuật toán điều khiển dự báo . Xong việc nghiên cứu và tìm hiểu về các thuật toán...

  pdf99p orchid_1 06-09-2012 271 134   Download

 • Bài viết đề cập tới vấn đề phân tích mô hình toán tàu thủy 3 bậc tự do (3 DOF) trên mặt phẳng ngang. Nghiên cứu các thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho hệ tuyến tính và hệ song tuyến. Trên cơ sở đó ứng dụng bộ điều khiển dự báo theo mô hình MPC (Model Predictive Control) để điều khiển ổn định, bám hướng đi đặt cho hệ thống lái tàu thủy.

  pdf5p viboruto2711 16-05-2019 14 2   Download

 • Bài viết đề xuất thuật toán điều khiển dự báo phi tập trung dựa trên mô hình tuyến tính cho hệ thống trên. Tương tác giữa các hệ con được coi là nhiễu và dự báo được sử dụng thông tin dự báo từ các bộ điều khiển cục bộ.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 5 0   Download

 • Điều khiển dự báo đã ra đời cách đây vài thập niên nhưng trong những năm gần đây Phát triển mạnh mẽ và có nhiều thành công trong công nghiệp. Điều khiển dự báo theo mô hình (Model Predictive Control MPC) là một trong những kỹ thuật điều khiển tiên tiến được nhiều người ưa chuộng nhất trong công nghiệp, có được điều này là do khả năng triển khai các điều kiện ràng buộc vào thuật toán điều khiển một cách dễ dàng mà ở các phương pháp điều khiển kinh điển khác không có được. Điều khiển dự báo là chiến lược điều khiển...

  pdf123p orchid_1 06-09-2012 192 89   Download

 • Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model Predictive Control) đã được tác giả đề cập và nghiên cứu trong một số công trình [1], [2]. Phương pháp điều khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển một cách đáng kể so với các phương pháp khác. MPC đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi chậm[3], [4]. Bài báo này sẽ đi sâu phân tích xây dựng mô hình dự báo cho hệ phi tuyến với thuật toán xác định phiếm hàm mục tiêu và xây dựng phương pháp điều khiển dự báo cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1.

  pdf7p doctorstrange1 21-06-2018 20 2   Download

 • Hiện nay, lũ phản ứng dõy truyền liờn tục (Continuous Stirres Tank Reactor –CSTR) được ứng dụng nhiều trong trong nhiều ngành cụng nghiệp khỏc nhau, đó cú nhiều phương phỏp để điều khiển lũ phản ứng dõy truyền liờn tục. Bài báo trình bày một phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo tựa mô hình (MPC) trên cơ sở mô hình mờ. Đối tượng điều khiển được mô hình hóa bằng mô hình mờ (TakagiSugeno - TS), bài toán tối ưu hóa được giải quyết bằng giải thuật di truyền. Việc sử dụng mô hình mờ và giải thuật di truyền để thực thi bộ điều khiển MPC đã đạt được chất lượng tốt hơn các bộ MPC thông thường..

  pdf8p thorthor1234 24-05-2018 40 1   Download

 • Trong điều khiển dự báo, tiêu chuẩn quan trọng cho việc áp dụng kỹ thuật mô hình hóa hộp đen là: Cấu trúc mô hình đơn giản, tin cậy và cho phép khai thác triệt để lượng thông tin biết trước về hệ thống; mô hình không quá phức tạp, tức có lượng tham số không quá lớn; dễ dàng áp dụng thuật toán tối ưu hóa trực tuyến (on-line) để hiệu chỉnh các thông số mô hình. Trong bài báo này, tác giả đề xuất một phương pháp xây dựng mô hình đối tượng phi tuyến sử dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno.

  pdf7p cumeo2008 02-07-2018 25 1   Download

 • Bài báo này nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển dự báo dựa vào mô hình phi tuyến của hệ thống. Mô hình phi tuyến được đề xuất trong nghiên cứu này là mô hình mờ Takagi-Sugeno được nhận dạng dựa vào dữ liệu đo lường vào-ra. Giải thuật tối ưu hóa phi tuyến Levenberg-Marquardt được sử dụng để tính toán các tín hiệu điều khiển tối ưu trong bộ điều khiển dự báo. Nghiên cứu được áp dụng trên đối tượng là hệ bồn đôi liên kết.

  pdf5p tonymina21 05-12-2018 33 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp điều khiển trượt áp dụng cho rôbôt dư dẫn động. Với phương pháp điều khiển được đảm bảo mã không cần biết chính xác tham số của hệ. Các kết qua mô phỏng số đối với rôbôt phẳng bốn bậc tự do được thực hiện nhờ phần mềm đa năng matlab.

  pdf12p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 20 4   Download

 • Việc nhận dạng nhiễu với các đối tượng có trễ trong công nghiệp gần đây đang là một vấn đề thiết yếu cần phải quan tâm, đặc biệt là với các nhiễu không đo được. Chính vì vậy trong bài báo này đề xuất một phương pháp nhận dạng nhiễu dựa trên cơ sở sử dụng mô hình mẫu song song và mạng Nơron xuyên tâm (Radial Basic Functions - RBF) với độ chính xác tùy ý bằng thuật toán thu đƣợc dưới dạng luật cập nhật trọng số.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 22 3   Download

 • Các vấn đề về xây dựng mô hình hệ động học, động lực học tư thế vệ tinh dùng 3 thanh từ lực, mô hình các cảm biến từ trường, mô hình mô men nhiễu môi trường vũ trụ, xây dựng thuật toán điều khiển tư thế vệ tinh với độ dự trữ ổn định cho trước được đề cập trong báo cáo.

  pdf15p titinz 25-06-2013 92 7   Download

 • Thuật toán khai thác dữ liệu tăng trưởng

  pdf9p muacuoihe 13-08-2013 35 2   Download

 • Báo cáo này tập trung vào việc sử dụng mô hình mờ Takagi-Sugeno (TS) để xây dựng mô hình dự báo với những ưu điểm là có thể rút ra từ dữ liệu vào-ra quan sát được bằng cách dùng kỹ thuật phân nhóm. Hơn thế, mô hình TS còn có ưu điểm là tốc độ tính toán nhanh hơn mô hình Mamdani đồng thời cho kết quả chính xác hơn.

  pdf7p vision1234 30-06-2018 28 1   Download

 • Thiết bị điều khiển logic khả trình PLC(Programmable Logic Control) là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình, thay cho việc phải thể hiện thuật toán đó bằng mạch số. Như vậy với chương trình điều khiển trong mình, PLC trở thành bộ điều khiển số nhỏ gọn, dễ dàng thay đổi thuật toán và đặc biệt trao đổi thông tin với môi trường xung quanh (với các PLC khác hay với máy tính.) Toàn bộ chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ của PLC...

  doc11p nam_deptrai 27-09-2011 508 128   Download

 • Một trong số các bộ phận hợp thành quan trọng của chiến lược phát triển Năng lượng Quốc gia là công tác dự báo nhu cầu tiêu thụ điện. Đã có nhiều phương pháp khác nhau cho bài toán dự báo năng lượng và điện năng. Mặc dù vậy thì dự báo vẫn là một ngành khoa học còn non trẻ với nhiều vấn đề giải quyết. Bài báo này giới thiệu kỹ thuật mạng neuron bằng cách sử dụng giải thuật di truyền để dự báo nhu cầu điện cho 1 tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ. Các kết...

  pdf6p lulaula 22-10-2012 52 9   Download

 • Thuật toán tìm bao đóng của tập sự kiện và loại bỏ luật dư thừa của tập luật trong hệ luật của hệ chuyên gia. Về ứng dụng: Hệ phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng cho các vùng khác trên thềm lục địa Việt Nam và lân cận. Các kết quả nghiên cứu về bề dày trầm tích, phân bố mật độ đất đá trầm tích có thể sử dụng làm các thông tin định hướng trong công tác tìm kiếm dầu khí....

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 56 5   Download

 • Trong thực tế cuộc sống, các bài toán liên quan đến hoạt động nhận thức, trí tuệ của con người đều hàm chứa những đại lượng, thông tin mà bản chất là không chính xác, không chắc chắn, không đầy đủ. Ví dụ: sẽ chảng bao giờ có các thông tin, dữ liệu cũng như các mô hình toán đầy đủ và chính xác cho các bài toán dự báo thời tiêt.

  pdf120p tn9_2008 05-11-2009 409 274   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán điều khiển dự báo
p_strCode=thuattoandieukhiendubao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2