intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hiện thí điểm bỏ hđnd

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thực hiện thí điểm bỏ hđnd
 • Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta là một nước quân chủ chuyên chế nên không có hiến pháp. Để phục vụ cho công cuộc cai trị đất nước chế độ phong kiến ở nước ta đã xây dựng được một bộ máy nhà nước chuyên chế tập quyền khá hoàn chỉnh. Và đây là công cụ đắc lực cho việc xác lập quyền thống trị của giai cấp phong kiến.

  doc48p vuconghuanvuconghuan 07-12-2012 160 32   Download

 • Ngày 01/8/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-TW về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra phương hướng: “Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường. Qua thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và xem xét để có chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp”. ...

  pdf13p bach_nhat 27-02-2012 116 27   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG BỐ VÀO THỜI ĐIỂM 01 THÁNG 01 NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 41 2   Download

 • Nghị quyết số 03/2019/HĐND về phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020.

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 0 0   Download

 • Giới thiệu Kể từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác...

  pdf14p manutd1907 09-04-2013 65 7   Download

 • Từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác nhau....

  pdf14p motorola_12 01-06-2013 48 4   Download

 • Mẫu báo cáo thàn tích ; Mẫu BM01-52/SNV-TĐKT ( Dành cho cấp huyện, xã) ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ ND-CB …. I. - Đặc điểm tình hình: - Giới thiệu sơ bộ về địa phương mình - Thuận lợi, khó khăn. II. Thành tích đạt được trong năm: Xác định cơ cấu kinh tế của địa phương (dựa vào nội dung nghị quyết của cấp ủy, HĐND + kế hoạch của UBND xác định cơ cấu kinh tế của địa phương mình) từ đó báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH đã đề ra. Báo cáo số liệu cụ thể so...

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 325 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hiện thí điểm bỏ hđnd
p_strCode=thuchienthidiembohdnd

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2