Thuế gtgt theo uỷ quyền

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thuế gtgt theo uỷ quyền
 • Công văn 3216/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xuất hoá đơn thuế GTGT theo uỷ quyền

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 42 4   Download

 • Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân; Phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài thì NNTchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê ...

  doc2p phihung 25-08-2009 150 29   Download

 • Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

  doc4p trucmoc 16-08-2009 64 4   Download

 • Quyết định 29/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục thuế xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính

  doc1p thuylam 16-08-2009 34 1   Download

Đồng bộ tài khoản