intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết nhu cầu cấp bậc của maslow

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thuyết nhu cầu cấp bậc của maslow
 • Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ bảng câu hỏi gửi cho các nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM. Từ các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu trong vấn đề này thang đo các nhân tố của sự thỏa mãn công việc đã được xây...

  pdf138p matbuon_266 17-07-2012 1132 358   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm chính của lý thuyết động viên của Maslow (1943); nêu ra những mâu thuẫn trong cách hiểu lý thuyết động viên so với nội dung được Maslow công bố năm 1943. Đề cập đến sự ảnh hưởng của việc hiểu nếu chưa hợp lý về lý thuyết động viên của Maslow. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p lequangvinh1608 13-08-2019 69 6   Download

 • Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow. Bản chất của con người: Mặt sinh vật: Con người là một sinh vật phát triển cao nhất trong thế giới động vật, là một thực thể tồn tại trong không gian và thời gian, chịu sự tác động của các quy luật tự nhiên, sinh học, vật lý…Mặt xã hội: Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Con người là chủ thể, vừa là khách thể của các mối quan hệ xã hội đó....

  ppt25p bttanh4084857 05-12-2010 347 147   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kỹ năng khuyến khích động viên là nhằm giúp cho các bạn có thể xác định tầm quan trọng của động viên khuyến khích; mô tả và xác định các cấp bậc nhu cầu theo thuyết nhu cầu của Maslow và Herzberg; xác định các vấn đề chính liên quan đến động lực làm việc của nhân viên.

  ppt79p thuytrang_8 21-09-2015 294 53   Download

 • Bài viết trình bày và thảo luận một số vấn đề lí luận giáo dục và đào tạo theo hướng tiếp cận lí thuyết giáo dục nhân văn (GDNV). Nghiên cứu được thực hiện dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp kết hợp cùng với những trải nghiệm, quan sát của tác giả từ thực tiễn dạy học đại học. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện và làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận và thực tiễn về GDNV – mở ra cách tiếp cận mới, toàn diện, hiệu quả trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người.

  pdf8p vioregon2711 02-02-2021 8 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị học - Chương 16: Động viên" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những kiến thức về khái niệm động viên; mô hình động viên đơn giản; thang bậc nhu cầu của Maslow; thuyết hai nhân tố của Herberg; các yếu tố chủ yếu của lý thuyết kỳ vọng; cách tiếp cận củng cố trong động viên; thay đổi hành vi thông qua củng cố... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf24p 0868975319 24-10-2020 45 9   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên, các học thuyết tạo động lực, phương pháp tạo động lực làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf16p vimariana2711 21-12-2020 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1045 lượt tải
320 tài liệu
1017 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thuyết nhu cầu cấp bậc của maslow
p_strCode=thuyetnhucaucapbaccuamaslow

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2