intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành, tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Việc áp dụng ISO 9000 sẽ giúp các tổ chức thực hiện được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả và tiết kiệm được nhiều chi phí do sản xuất hiệu quả hơn, hệ thống hoạt động của tổ chức được kiểm soát chặt chẽ hơn, và giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tài liệu Tiêu chuẩn ISO 9000 được giới thiệu dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức về Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 90008 nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000Hướng dẫn: Áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính côngÁp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong xây dựng,... Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn thiết lập được hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn của ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 10 Tiêu chuẩn ISO 9000 chọn lọc sau:
 • Hiện nay việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong các lĩnh vực sản xuất giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như định vị thương hiệu của mình trên thị trường cạnh tranh. Để giúp các doanh nghiệp sản xuất thực hiện quá trình nâng cấp hệ thống đánh giá đạt chuẩn quốc tế TaiLieu.VN cung cấp Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp sản xuất. Đây sẽ là một bộ tài liệu hữu ích trong việc xây dựng và hệ thống hóa lại quy trình kiểm định chất lượng của doanh nghiệp.

  36 tài liệu 1875 lượt tải   Download

 • Hệ thống quản lý của một tổ chức bị chi phối bởi mục đích, sản phẩm và thực tiễn cụ thể của tổ chức đó. Do vậy , hệ thống chất lượng cũng rất khác nhau giữa tổ chức này với tổ chức kia. Mục đích cơ bản của quản lý chất lượng là cải tiến hệ thống và quá trình nhằm đạt được sự cải tiến chất lượng liên tục. Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 9000 mô tả là các yếu tố mà hệ thống chất lượng nên có nhưng không mô tả cách thức mà một tổ chức cụ thể thực hiện các yếu tố này. Các tiêu chuẩn này không có mục đích đồng nhất hóa các hệ thống chất lượng. Nhu cầu tổ chức là rất khác nhau.

  pdf5p zewujun 07-05-2020 4 0   Download

 • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 bao gồm 3 tiêu chuẩn cốt lõi: ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng; ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; ISO 9004:2009 Quản trị cho sự thành công bền vững của tổ chức - Cách tiếp cận quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về nền tảng và cơ sở của ISO 9001:2015.

  doc6p zewujun 07-05-2020 12 0   Download

 • Với việc xuất hiện bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:1987, người ta đã quan tâm đến chất lượng của một tổ chức, cơ sở của việc hình thành và đảm bảo chất lượng sản phẩm do tổ chức đó cung cấp song song với việc chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. ISO 9000 là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất trong mọi ngành sản xuất dịch vụ và những năm gần đây đã mở rộng phạm vi áp dụng sang lĩnh vực hành chính của các cơ quan nhà nước. Điều đó chứng tỏ lợi ích hiển nhiên của việc xây dựng và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.

  pdf23p zewujun 07-05-2020 5 0   Download

 • Chất lượng định hướng bởi khách hàng là một yếu tố chiến lược, dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách hàng. Nó đòi hỏi phải luôn nhạy cảm đối với những khách hàng mới, những yêu cầu thị trường và đánh giá những yếu tố dẫn tới sự thoả mãn khách hàng. Nó cũng đòi hỏi ý thức cải tiến, đổi mới công nghệ, khả năng thích ứng nhanh và đáp ứng nhanh chóng mau lẹ các yêu cầu của thị trường; giảm sai lỗi khuyết tật và những khiếu nại của khách hàng.

  doc9p zewujun 07-05-2020 12 0   Download

 • Hướng dẫn: Áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng ISO 9000 cho cán bộ công chức của TP.HCM, hi vong đây sẽ là tài liệu hữu ích trong việc nhân rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc210p phantrunghien 06-10-2009 2035 734   Download

 • Các tiêu chuẩn ISO 9000 đã đi vào cái gốc chi phối chất lượng sản phẩm đó là công cụ điều tiết hành trình làm ra sản phẩm. Đặc điểm các tiêu chuẩn ISO 9000 là chuẩn mực đảm bảo chất lượng có tác dụng chung cho tất cả các ngành công nghiệp và thương mại. Thực hiện các tiêu chuẩn này luôn có bên thứ 3 để kiểm tra cả nhà cung cấp lẫn khách hàng. Với các tiêu chuẩn này, các nhà cung cấp có một tiêu chuẩn chung để hình thành hệ đảm bảo chất lượng, các khách hàng cũng có tiêu chuẩn chung để nhận dạng, đánh giá các nhà cung cấp.

  pdf69p bahoang 08-03-2009 898 328   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2015 đưa ra các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này nhằm giúp người sử dụng hiểu các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản trong quản lý chất lượng để có thể áp dụng một cách hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và thu được giá trị từ các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc46p zewujun 12-05-2020 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2007 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000, và xác định các thuật ngữ có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc45p thangnamvoiva24 13-10-2016 128 14   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2000 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000, và xác định các thuật ngữ có liên quan.

  doc24p zewujun 12-05-2020 4 0   Download

 • Hệ thống quản lý của một tổ chức bị chi phối bởi mục đích sản phẩm và thực tiễn cụ thể của tổ chức đó. Do vậy, hệ thống chất lượng cũng rất khác nhau giữa tổ chức này với tổ chức kia. Mục đích cơ bản của quản lý chất lượng là cải tiến các hệ thống và quá trình nhằm đạt được sự cải thiện chất lượng liên tục. TCVN ISO 9000-1:1996 làm rõ những khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng được sử dụng trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng do TCVN/TC 176 biên soạn. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các hướng dẫn cho việc lựa chọn và sử dụng các tiêu chuẩn đó.

  doc20p zewujun 12-05-2020 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=tieu-chuan-iso-9000

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản