intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn kế toán

Xem 1-20 trên 1279 kết quả Tiêu chuẩn kế toán
 • Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH An Thái, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng, các chính sách kế toán áp dụng,... là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Kế toán tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

  doc51p truonglinh1202 16-11-2015 589 74   Download

 • Nội dung báo cáo khoa học: Các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ô tô và kiến nghị các nghiên cứu để thiết kế tuyến đảm bảo an toàn giao thông do ThS. Võ Xuân Lý thực hiện trình bày một số vấn đề về: Các tiêu chuẩn về an toàn giao thông, phân tích, ứng dụng thiết lập 3 tiêu chuẩn an toàn giao thông, một số đồ thị hổ trợ cho thiết kế đường ô tô, đồng thời đề xuất các nghiên cứu để xây dựng thành các tiêu chuẩn cụ thể bổ sung vào quy trình tiêu chuẩn thiết kế đường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 202 24   Download

 • Cùng với sự biến đối khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã đặt ra yêu cầu phải nâng cấp tuyến đê Bắc sông Dinh đảm bảo phòng lũ ở mức độ cao hơn. Bài báo nghiên cứu tối ưu tiêu chuẩn an toàn cho đê Bắc sông Dinh theo cách tiếp cận của lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro. Kết quả nghiên cứu được phục vụ cho công tác quy hoạch phòng lũ và thiết kế, nâng cấp đê Bắc sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 68 3   Download

 • Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. ...

  pdf164p 123968574 22-06-2012 479 196   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán Tài sản cố định trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

  pdf105p sansan3 27-05-2018 234 51   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hùng Lâm. Chương 3: Kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hùng Lâm.

  pdf122p sansan3 27-05-2018 152 37   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội.

  pdf96p sansan3 27-05-2018 93 28   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kế toán thuế TNDN do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành thực hiện, tìm ra những ưu điểm và những bất cập trong kế toán thuế TNDN tại Công ty.

  pdf113p sansan3 27-05-2018 103 20   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi. Chương 3: Các đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi.

  pdf123p sansan3 27-05-2018 84 20   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội.

  pdf124p sansan3 27-05-2018 62 17   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công. Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công.

  pdf158p sansan3 27-05-2018 59 14   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Yên. Chương 3: Kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Yên.

  pdf169p sansan3 27-05-2018 32 13   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và KQKD trong DN. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi. Chương 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

  pdf175p sansan3 27-05-2018 48 11   Download

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn chiếm khoảng 98-98% tổng số các doanh nghiệp và cung cấp 50% khối lượng việc làm trong hầu hết các nền kinh tế. Các DNVVN đóng góp một phần đáng kể cho sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ rất cần phải có các tiêu chuẩn hạch toán và báo cáo tài chính liên quan trực tiếp và tương đối dễ áp dụng. Xuất phát từ nhu cầu đó, ACCA đã và đang hỗ trợ các nguyên tắc......

  doc2p viettuan 06-03-2009 363 132   Download

 • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn và áp dụng 1 trong 2 phương pháp hạch toán hàng tồn kho (theo nguyên tắc năm tài chính): phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) & phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK). Việc lựa chọn phải thích hợp và phải thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán.

  doc5p hieu_bro 02-10-2013 400 38   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kế toán quản trị giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, các phương pháp tính chi phí sản phẩm - Phương pháp tính chi phí theo công việc, các phương pháp tính chi phí sản phẩm - Phương pháp tính chi phí theo quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf206p doinhugiobay_06 10-12-2015 130 30   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày mục tiêu về kế toán ngân hàng là gì, đối tượng và đặc điểm của KTNH, môi trường kế toán, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để công việc học tập và giảng dạy được thuận lợi.

  ppt49p phuongpham357 24-07-2014 165 26   Download

 • (NB) "Giáo trình Kế toán quản trị" trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; đánh giá hàng vốn và định giá bán sản phẩm.

  pdf82p caygaocaolon9 23-12-2020 41 6   Download

 • "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh" với các nội dung chi phí tiêu chuẩn, khái niệm chi phí tiêu chuẩn, các loại tiêu chuẩn, xây dựng chi phí tiêu chuẩn; khái quát về dự toán, khái niệm dự toán, kỳ dự toán, trình tự và trách nhiệm lập dự toán ngân sách, lập dự toán ngân sách.

  pdf21p cothumenhmong7 08-09-2020 18 2   Download

 • Mục tiêu bài giảng giúp các bạn học nắm vững các kiến thức và kỹ năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nội dung bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương: kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, cuối cùng là kế toán công ty cổ phần.

  pdf193p orchid 18-03-2009 15742 7594   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn kế toán
p_strCode=tieuchuanketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2