intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn kế toán

Xem 1-20 trên 1685 kết quả Tiêu chuẩn kế toán
 • CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ VÀ KIẾN NGHỊ CÁC NGHIÊN CỨU ĐỂ THIẾT KẾ TUYẾN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG. ThS. VÕ XUÂN LÝ Liên Bộ môn Công trình – Cơ sở II Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài viết giới thiệu ba tiêu chuẩn an toàn giao thông để đánh giá chất lượng của một đồ án thiết kế mới hay chất lượng cải tạo khai thác của một tuyến đường hiện hữu đồng thời đề xuất các nghiên cứu để xây dựng thành các...

  pdf8p linhdan05016 24-01-2011 347 138   Download

 • Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH An Thái, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng, các chính sách kế toán áp dụng,... là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Kế toán tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

  doc51p truonglinh1202 16-11-2015 376 72   Download

 • Nội dung báo cáo khoa học: Các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ô tô và kiến nghị các nghiên cứu để thiết kế tuyến đảm bảo an toàn giao thông do ThS. Võ Xuân Lý thực hiện trình bày một số vấn đề về: Các tiêu chuẩn về an toàn giao thông, phân tích, ứng dụng thiết lập 3 tiêu chuẩn an toàn giao thông, một số đồ thị hổ trợ cho thiết kế đường ô tô, đồng thời đề xuất các nghiên cứu để xây dựng thành các tiêu chuẩn cụ thể bổ sung vào quy trình tiêu chuẩn thiết kế đường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p thulanh1 05-09-2011 185 24   Download

 • Cùng với sự biến đối khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã đặt ra yêu cầu phải nâng cấp tuyến đê Bắc sông Dinh đảm bảo phòng lũ ở mức độ cao hơn. Bài báo nghiên cứu tối ưu tiêu chuẩn an toàn cho đê Bắc sông Dinh theo cách tiếp cận của lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro. Kết quả nghiên cứu được phục vụ cho công tác quy hoạch phòng lũ và thiết kế, nâng cấp đê Bắc sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận.

  pdf7p namthangtinhlang_03 10-11-2015 54 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hệ thống chuẩn mực kế toán', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phanhuyluan 26-02-2011 784 217   Download

 • Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. ...

  pdf164p 123968574 22-06-2012 459 196   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán Tài sản cố định trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

  pdf105p sansan3 27-05-2018 173 45   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hùng Lâm. Chương 3: Kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hùng Lâm.

  pdf122p sansan3 27-05-2018 112 32   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội.

  pdf96p sansan3 27-05-2018 65 21   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kế toán thuế TNDN do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành thực hiện, tìm ra những ưu điểm và những bất cập trong kế toán thuế TNDN tại Công ty.

  pdf113p sansan3 27-05-2018 78 19   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi. Chương 3: Các đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi.

  pdf123p sansan3 27-05-2018 60 15   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội.

  pdf124p sansan3 27-05-2018 49 14   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công. Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công.

  pdf158p sansan3 27-05-2018 42 11   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Yên. Chương 3: Kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Yên.

  pdf169p sansan3 27-05-2018 26 11   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và KQKD trong DN. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi. Chương 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

  pdf175p sansan3 27-05-2018 34 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9058:2011 đưa ra các hướng dẫn cho người thiết kế máy và người viết các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm về cách thiết kế và lựa chọn các cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p thangnamvoiva27 21-10-2016 20 1   Download

 • Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phần hành kế toán đầu tư tài chính nói chung và kế toán vốn góp liên doanh nói riêng ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Ngày 20/12/2003, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, trong đó, công bố Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh và Thông tư số 23/2003/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC....

  doc7p mrtienduong 09-03-2010 413 208   Download

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn chiếm khoảng 98-98% tổng số các doanh nghiệp và cung cấp 50% khối lượng việc làm trong hầu hết các nền kinh tế. Các DNVVN đóng góp một phần đáng kể cho sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ rất cần phải có các tiêu chuẩn hạch toán và báo cáo tài chính liên quan trực tiếp và tương đối dễ áp dụng. Xuất phát từ nhu cầu đó, ACCA đã và đang hỗ trợ các nguyên tắc......

  doc2p viettuan 06-03-2009 344 131   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn NHÓM T TCVN 4202 - 86 Có hiệu lực từ: 01 - 01 - 1987 Refrigerating system Technical safety Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu cần phải thực hiện trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh. Tiêu chuẩn này không bắt buộc áp dụng đối với: - Hệ thống lạnh đặt dưới hấm, trên ô tô, xe lửa, máy bay. - Hệ thống lạnh có môi chất làm lạnh là nước, không khí. - Hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp...

  pdf7p caott2 19-05-2011 604 128   Download

 • Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công. Lighning protection for buildings - Standard for design and construction LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều, giông sét đã gây tác hại không tốt đến các công trình xây dựng ; vì vậy công tác phòng chống sét cho công trình xây dựng ở nước ta đã được đề cập từ nhiều năm nay. Đây là một vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xây dựng như quy hoạch, thiết kế, thi công. Ngày 09 tháng...

  pdf10p caott2 19-05-2011 427 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn kế toán
p_strCode=tieuchuanketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2