intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn ngân hàng

Xem 1-20 trên 427 kết quả Tiêu chuẩn ngân hàng
 • Gần 20 năm qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng đã được cải cách mạnh mẽ theo hướng thị trường, dần phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam còn một số tồn tại làm cản trở tiến trình hội nhập sâu rộng với hệ thống ngân hàng, tài chính khu vực và quốc tế. Phần lớn các ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn tự có thấp và không đạt tiêu chuẩn an toàn vốn: Vốn tự có của các NHTM mới chiếm 5,4% tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng(TCTD); trong đó...

  doc4p cuulongvhit 17-09-2010 680 333   Download

 • Mục tiêu chung: Chỉ ra tình hình tài chính ngân hàng được phản ánh thông qua báo cáo tài chính. Nghiên cứu các lý luận cơ bản về báo cáo tài chính ngân hàng. Chỉ ra các phương pháp, các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính cụ thể. Phân tích cụ thể đối với báo cáo tài chính của ngân hàng GPBank. Chỉ ra các nguyên nhân và các biện pháp cụ thể đối với việc cải thiện tình hình tài chính của GPBank.

  pdf12p praishy3 12-03-2019 21 3   Download

 • Tiểu luận: Thỏa ước Basel – lộ trình và thực trạng áp dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trình bày về tổng quan hiệp ước Basel, tiến trình áp dụng tiêu chuẩn Basel tại hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó rút ra nhận xét.

  pdf29p blue_12 12-05-2014 133 73   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhằm giới thiệu về hệ thống ISMS, phân tích thực trạng tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001:2005 tại Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam (VCB), phân tích thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 tại VCB.

  pdf47p orange_12 04-06-2014 165 60   Download

 • Đề tài hỏa ước Basel, lộ trình và thực trang áp dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam chỉ tóm tắt một số nội dung có liên quan trực tiếp đến khả năng ứng dụng tại Việt Nam bao gồm một số chuẩn mực quy định về cách xác định hệ số rủi ro và tính toán nhu cầu vốn tối thiểu nhằm giúp Ngân hàng đối phó với rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường.

  pdf31p wave_12 08-04-2014 209 46   Download

 • Đề tài tài Cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng các quy định trọng yếu về Basel II – Basel III nêu nguồn gốc của Hiệp ước Basel, mục đích của Hiệp ước Basel, một số những khái niệm có liên quan, tỉ lệ vốn dựa trên rủi ro “tỉ lệ Cook”, Basel 2 và cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng. Các nguyên tắc nhằm thực hiện cơ chế giám sát, trọng số rủi ro theo loại tài sảm. Basel III và việc thực thi ở các NHTM Việt Nam. Thực trạng mức đủ vốn của các NHTM Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với chuẩn quốc tế Basel II & III.

  pdf20p wave_12 08-04-2014 134 37   Download

 • Tiểu luận: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại ngân hàng TMCP Á Châu ACB nhằm giới thiệu lý thuyết hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại ngân hàng.

  pdf55p blue_12 09-05-2014 130 29   Download

 • Tiểu luận: Vận dụng các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư trong thực tiễn nhằm trình bày các tiêu chuẩn đánh giá dự án. Vận dụng các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

  pdf31p blue_12 12-05-2014 158 31   Download

 • Thuyết trình: Thực Trạng Áp Dụng ISO 27001 Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trình bày các kiến thức tổng quát về tiêu chuẩn chất lượng ISO 27001, thực tế việc Áp Dụng ISO 27001 Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

  ppt35p big_12 06-06-2014 107 22   Download

 • "Bảng mô tả công việc kế toán ngân hàng" cung cấp thông tin đến các ứng viên về: mục đích công việc; nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn để có thể ứng tuyển vào công việc kế toán ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết.

  doc2p leminh250289 01-12-2010 1144 478   Download

 • Trong một nền kinh tế, nếu chỉ dựa vào quy mô hoạt động có thể chia doanh nghiệp thành hai loại: doanh nghiệp lớn, DNV&N.Các DNV&N là loại hình doanh nghiệp phổ biến ở hầu hết các nước. Tuy nhiên, không có một tiêu chuẩn chung nào cho việc phân định ranh giới quy mô doanh nghiệp ở các nước.

  doc99p roybee 12-06-2011 706 437   Download

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (dưới đây gọi là "VietinBank") là ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động đa năng, đa lĩnh vực theo qui định của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của VietinBank được thực hiện theo Điều lệ này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

  pdf75p bichhuyen 19-06-2009 1327 396   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 6: các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nguyen_nvnk 22-11-2010 459 257   Download

 • Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng trong kiểm tra chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ. Tại cuộc họp báo vào tháng 5/2000, Ủy ban kỹ thuật và thực hành ngân hàng của phòng thương mại quốc tế ( Ủy ban ngân hàng của ICC) đã thành lập nhóm công tác để soạn thảo văn bản Tiêu chuẩn quốc tế về thực hành ngân hàng.

  doc30p baotai87 01-10-2009 636 223   Download

 • Để cung cấp thêm một góc nhìn về quản lý chất lượng trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi giới thiệu bài viết của ông Rene T. Domingo, Giáo sư Học viện Quản trị Châu Á (Asian Institute of Management), Tổng giám đốc Công ty Business Recovery and Turn-around Inc., tác giả của cuốn sách nổi tiếng trong lĩnh vực quản trị chất lượng “Quality Means Survival”. Nhận định của tác giả có thể gây tranh cãi và có thể chưa phù hợp với tình hình của các ngân hàng Việt Nam, nhưng hy vọng bài viết này sẽ cung......

  doc5p bahoang 08-03-2009 520 204   Download

 • Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. ...

  pdf164p 123968574 22-06-2012 459 196   Download

 • Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, vì vậy các luật lệ và quy định trong lĩnh vực ngân hàng nên tương ứng với các tiêu chuẩn của WTO và thông lệ quốc tế càng nhiều càng tốt. Do đó, chúng tôi đề nghị Chính phủ hoặc SBV phát hành một bản Công bố chính thức thông báo về việc công nhận và tuân theo các thông lệ quốc tế để có thể sử dụng các quy định theo thông lệ quốc tế này tại tòa trong trường hợp có tranh chấp. Các thông lệ quốc tế này bao gồm......

  pdf3p quanghoa 09-03-2009 431 185   Download

 • Có thể nói, ở Việt Nam, Luật pháp Việt Nam đã đồng nghĩa các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân hàng với các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh cña ngân hàng như: các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; Các hạn chế, điều kiện tiến hành hoạt động ngân hàng; các qui định về cơ cấu tổ chức bộ máy của TCTD, tiêu chuẩn về năng lực và trình độ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TCTD... Những qui định này đã và......

  doc7p viettuan 06-03-2009 304 137   Download

 • Tái cấu trúc tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay là việc làm cấp bách vì: Sau khủng hoảng phát sinh nhiều yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Phải xây dựng được mục tiêu trung hạn vừa đáp ứng mục tiêu ngân hàng đề ra, vừa đáp ứng lộ trình tăng vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng nhà nước một cách chủ động, hiệu quả và đáp ứng một số tiêu chuẩn quốc tế để chuẩn bị hội nhập. ...

  pdf83p matbuon_266 23-07-2012 268 133   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý chất lượng toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng để cung cấp thêm một', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p leslie88 25-09-2010 258 124   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn ngân hàng
p_strCode=tieuchuannganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản