intTypePromotion=3

Tim hiểu j2ee

Xem 1-20 trên 39 kết quả Tim hiểu j2ee
 • Rational rose là phần mềm công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần emefm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp các bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp...

  pdf0p khanh1103 23-11-2012 169 66   Download

 • Mô hình hóa và thiết kế hướng đối tượng là một cách suy nghĩ về vấn đề sử dụng các mô hình được tổ chức xung quanh các khái niệm thế giới thực. Cấu trúc nền tảng là đối tượng, nó kết hợp cả cấu trúc dữ liệu và hành vi vào trong một thực thể đơn.

  pdf72p quanvokiem 10-03-2010 341 157   Download

 • Tìm hiểu phương pháp phân tích thiết kế ứng dụng theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ UML. Tiếp cận công nghệ J2EE trong việc xây dựng ứng dụng đa tầng, phân tán. Tiếp cận đặc tả EJB, công nghệ JSP, Servlet, … của kiến trúc J2EE.Xây dựng ứng dụng demo các công nghệ nói trên. Minh họa cách sử dụng Rational Rose.

  ppt32p icat 04-03-2009 616 286   Download

 • Triển khai ứng dụng. Bây giờ, mỗi khi HTMLPage được truy cập, truy cập sẽ được tăng lên và đăng nhập. Các file bản ghi sẽ được tìm thấy trong thư mục cài đặt J2EE của bạn theo các bản ghi name

  pdf113p kimku7 26-10-2011 39 6   Download

 • Hôm qua, bạn thấy làm thế nào để sử dụng JNDI để có được một tham chiếu đến một ngôi nhà đậu kỳ họp và làm thế nào để có được một hạt đậu kỳ họp bằng cách gọi phương pháp tạo ra thích hợp (). Bây giờ bạn có một sự hiểu biết đầy đủ của đậu phiên làm việc như thế nào, có một vài điểm khác có giá trị đánh giá cao.

  pdf113p kimku7 26-10-2011 58 4   Download

 • Nếu các đối tượng kinh doanh có khả năng có thể gây ra lỗi nghiêm trọng, nhận được chúng ra khỏi quá trình "khả năng đàn hồi có thể lớn hơn, đặc biệt là nếu máy chủ J2EE cung cấp định tuyến phức tạp của các cuộc gọi phiên đậu không quốc tịch. WebLogic, ví dụ, có thể thử lại các cuộc gọi không thành công trên đậu kỳ họp

  pdf69p kimku7 27-10-2011 41 3   Download

 • Chỉ khi chúng ta có một trang web trạng thái đối tượng kinh doanh tầng nhưng không quốc tịch (EJB phiên họp không quốc tịch trong một ứng dụng J2EE) một kiến trúc phân tán có khả năng để chứng minh mạnh mẽ hơn (và khả năng mở rộng) so với một kiến trúc ứng dụng web collocated.

  pdf70p kimku7 27-10-2011 38 2   Download

 • BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT MVC Model View Controller Mô hình lập trình ba lớp Model, View, Controller được sử dụng trong nhiều framework lập trình web trong đó có ASP.NET MVC, ZEND , J2EE… Giao diện lập trình được sử dụng bởi một ứng dụng qua đó cho phép nó tương tác với ứng dụng khác Thừa nhận một trường xác thực trong gói tin

  pdf122p kemoc5 18-06-2011 384 173   Download

 • - Một cái nhìn đầu tiên JavaServer Pages - Các yếu tố của một trang JSP - JSP Web Sessions - JSP và JavaBeans - JSP Tag Tiện ích mở rộng JSP và Servlets Revisited - JSP lỗi và gỡ lỗi Các khái niệm máy tính Doanh nghiệp - Hợp phần J2EE API

  pdf388p kimku4 21-10-2011 51 14   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình. Trong bài giảng này người học có thể tìm hiểu các nội dung chính như: Deployment tool, RMI, J2EE Architecture, Web Application, UDDI,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt8p youcanletgo_04 15-01-2016 66 12   Download

 • Các định dạng tập tin đăng nhập khác nhau mà IIS 4.0 hỗ trợ là gì? Mà những người bạn có thể muốn sử dụng? Tại sao? IIS 4.0 có thể viết các tập tin đăng nhập vào một trong bốn định dạng khác nhau: NCSA Common Log Định dạng file, Định dạng ODBC Logging, Log File Microsoft IIS Định dạng, hoặc W3C Extended Log File Format.

  pdf108p kimku7 26-10-2011 45 7   Download

 • và trẻ em kỹ năng và vị trí đầu ra bên trong một bảng HTML ở dòng 6 và 8. Trong dòng 6, bảng HTML thuộc tính biên giới được kèm theo trong dấu ngoặc kép để nó là hợp lệ XML (cùng là cũng đúng cho dòng 10 và thuộc tính colspan). Dòng 12 sử dụng một quy tắc phù hợp với các yếu tố

  pdf113p kimku7 26-10-2011 54 6   Download

 • Java 2 Platform, Enterprise Edition là một bộ tiêu chuẩn của công nghệ Java nhằm hợp lý hoá sự phát triển, triển khai, và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp. Các nền tảng J2EE là chức năng hoàn thành trong ý nghĩa rằng nó có thể phát triển một lớp lớn của các ứng dụng doanh nghiệp chỉ sử dụng công nghệ J2EE.

  pdf44p kennguyen2 21-10-2011 40 5   Download

 • Hữu ích nhất trong số này là ODBC Logging và W3C Extended Log File Format. ODBC Logging Định dạng cho phép nhiều trang web để đăng nhập thông tin tương tựBây giờ bản đồ bộ lọc để trang mà truy cập bạn muốn đăng nhập. Trong trường hợp này, HTMLPage

  pdf113p kimku7 26-10-2011 42 5   Download

 • CÁC chương khác trong cuốn sách này là dành cho các nhà phát triển ứng dụng kinh doanh, nhưng chương này là dành cho người dùng cao cấp như tích hợp hệ thống và công cụ phát triển. Các ví dụ trong chương này thể hiện kết nối Công nghệ J2EE ™ bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu quan hệ

  pdf35p kimku18 26-10-2011 31 5   Download

 • cẩn thận để đề cập đến tất cả các thực thể (lớp con hoặc chuyên ngành). Nhà nước hạn chế cấu trúc như chúng tồn tại. Ngữ pháp mà chúng tôi đề xuất cho các chuyên ngành / tổng quát các mối quan hệ không quốc tịch đến một máy chủ chạy EJB cùng nếu các phương pháp không được đánh dấu là idempotent

  pdf69p kimku7 27-10-2011 38 5   Download

 • Đối với kịch bản này, chúng tôi giả định rằng các giao diện trước đó đã được thực hiện trên một máy chủ ứng dụng có chứa J2EE, CORBA, COM +, hoặc các thành phần NET. Một sự tương tác điển hình sẽ đi một cái gì đó như thế này: Một khách hàng đầu tiên là xác thực ePortal.com, và ePortal sau đó được một danh sách các sản phẩm

  pdf47p kimku7 27-10-2011 43 5   Download

 • Các ứng dụng viết cho nền tảng J2EE sẽ chạy trên bất kỳ máy chủ tương thích J2EE. Các nền tảng J2EE cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức phát triển các ứng dụng, bao gồm cả một mô hình phát triển đơn giản hóa, công nghiệp-sức mạnh khả năng mở rộng, hỗ trợ cho các hệ thống thông tin hiện có,

  pdf44p kennguyen2 21-10-2011 36 4   Download

 • Các ứng dụng viết cho nền tảng J2EE sẽ chạy trên bất kỳ máy chủ tương thích J2EE. Các nền tảng J2EE cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức phát triển các ứng dụng, bao gồm cả một mô hình phát triển đơn giản hóa, công nghiệp-sức mạnh khả năng mở rộng, hỗ trợ cho các hệ thống thông tin hiện có, lựa chọn trong các máy chủ,

  pdf44p kennguyen3 23-10-2011 34 4   Download

 • Đầu tiên, nếu khách hàng của bạn có một tham chiếu đến một đậu kỳ họp không quốc tịch, mặc dù nó nên gọi khi nó được hoàn tất với các EJB, cuộc gọi phương pháp này không thực sự làm đặc biệt là nhiều. Đặc biệt, nó sẽ không phát hành bất kỳ tài nguyên đậu riêng của mình, như thể hiện rõ ràng bởi các sơ đồ biểu đồ nhà nước trong hình 5.3.

  pdf111p kimku7 26-10-2011 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tim hiểu j2ee
p_strCode=timhieuj2ee

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản