intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm kiếm dữ liệu

Xem 1-20 trên 1828 kết quả Tìm kiếm dữ liệu
 • Trình tự gen 18S rRNA của bốn chủng đã được đăng ký lên dữ liệu của ngân hàng gen quốc tế với mã số: M403 (MW479130), M583 (MW479131), M584(MW015805) và M612 (MW015801). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy môi trường biển là tiềm năng lớn để phân lập các chủng vi nấm cho mục đích tìm kiếm các chất kháng khuẩn cũng như các hoạt chất sinh học khác.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 8 0   Download

 • Trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh là một bài toán mang tính thời sự và được ứng dụng trong nhiều hệ thống tra cứu ngữ nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, một tiếp cận tra cứu ngữ nghĩa hình ảnh được đề xuất dựa trên tập ảnh tương tự với ảnh đầu vào; từ đó, ngữ nghĩa của hình ảnh được tra cứu trên ontology qua tập từ vựng thị giác. Các đối tượng trên mỗi hình ảnh được trích xuất và phân lớp dựa trên mạng nơ-ron tích chập nhằm trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh.

  pdf12p vithales 19-04-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 trình bày nội dung về tìm kiếm và sắp xếp nội: Nhu cầu tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu ; Các giải thuật tìm kiếm nội; Các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf191p redrose24 11-04-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 trình bày nội dung về cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân tìm kiếm cân bằng: định nghĩa, cấu trúc dữ liệu, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, Các trường hợp mất cân bằng. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p redrose24 11-04-2022 5 0   Download

 • Tiếp tục chương 7, Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8 có nội dung về Cây B-tree. Định nhĩa cây B-tree, khai báo, các phép toán, câu hỏi và bài tập về cây B-tree. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p redrose24 11-04-2022 5 0   Download

 • Cuốn Cẩm nang tổng hợp công thức Toán cấp 3 là nội dung tổng hợp công thức Toán cấp 3. Rất nhiều bạn học sinh đang tìm kiếm những cuốn sách, tài liệu có hệ thống lại tất cả công thức của chương trình toán cấp 3 để tiện cho quá tình ôn tập. Biết được điều này Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bộ cẩm nang tổng hợp công thức toán cấp 3. Bộ tài liệu được tổng hợp gần như đầy đủ công thức của chương trình toán lớp 10,11,12 từ đại số cho đến hình học trong không gian. Với những công thức được tinh gọn, khoa học sẽ giúp các bạn dễ học và tra cứu.

  pdf15p huyenhuyen0827 29-03-2022 12 0   Download

 • Trong bài viết này, một cấu trúc KD-Tree (k - Dimensional Tree) cải tiến được xây dựng nhằm phân lớp dữ liệu hình ảnh và ứng dụng cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự gọi là CKD-Tree (Classification k-Dimensional Tree).

  pdf13p viplato 05-04-2022 2 0   Download

 • Dù đang đối phó với giai đoạn khủng hoảng, than vẫn là tài nguyên năng lượng chưa thể thay thế. Tuy nhiên, than là nguồn tài nguyên không tái tạo, như vậy ngoài việc mở rộng tìm kiếm, việc khai thác hợp lý các mỏ hiện có là thách thức cho việc tìm kiếm thăm dò và khai thác. Sự phát triển của mô hình địa chất ba chiều (3D) liên quan đến việc tích hợp lượng lớn dữ liệu địa chất như thạch học, cấu trúc, địa hóa, địa vật lý và thiết đồ lỗ khoan, dễ dàng truy cập và bổ sung tài liệu.

  pdf9p vinikolatesla 31-03-2022 4 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm kiểm tra ảnh hưởng của chất lượng thu nhập đến hành vi nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp phi tài chính ở Việt Nam. Với mẫu dữ liệu gồm 289 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về tác động ngược chiều của chất lượng thu nhập đến lượng tiền mặt mà công ty nắm giữ, nghĩa là những công ty có chất lượng thu nhập cao có thể giảm động lực nắm giữ tiền mặt.

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, tài liệu Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về đối tượng của ADO.NET và List Controls; ASP.NET và XML; truy cập dữ liệu SQL server với định dạng XML; xây dựng và kết hợp Web services vào ASP.NET; tìm kiếm, phân trang, điều hướng kết quả tìm kiếm bằng ASP.

  pdf400p linyanjun_2408 24-03-2022 1 0   Download

 • Suy tim là tình trạng bệnh lý phổ biến, làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và tăng nguy cơ nhập viện cũng như tử vong tim mạch. Nghiên cứu được tiến hành nhằm tổng hợp các bằng chứng về chi phí – hiệu quả của dapagliflozin trong điều trị suy tim phân suất tống máu giảm (HFrEF). Các nghiên cứu được tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu Pubmed.

  pdf4p vileonardodavinci 16-03-2022 9 1   Download

 • Nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin của con người ngày càng cao thì việc nâng cao tốc độ sắp xếp dữ liệu, phục vụ cho quá trình tìm kiếm thông tin lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có rất nhiều thuật toán có thể giải quyết bài toán nâng cao tốc độ sắp xếp dữ liệu, bài báo này tập trung nghiên cứu và ứng dụng lập trình song song cài đặt thuật toán PSRS (Parallel Sorting by Regular Sampling- Sắp xếp song song dựa trên mẫu chuẩn).

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 8 0   Download

 • Bài viết trình bày so sánh kiến thức và kỹ năng rửa tay của người nhà người bệnh trước và sau khi tham dự buổi đào tạo vệ sinh tay và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Phương pháp: Nghiên cứu bán thực nghiệm được thực hiện từ tháng 10/2018 đến hết tháng 01/2019 trên toàn bộ 188 người nhà và người chăm sóc người bệnh tại khoa truyền nhiễm. Số liệu được thu thập dựa trên bảng kiểm quan sát trực tiếp thực hành rửa tay và phiếu đánh giá kiến thức về rửa tay.

  pdf6p vilouispasteur 03-03-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 trình bày về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Các thuật toán này cùng với các kỹ thuật được sử dụng trong đó được coi là các kỹ thuật cơ sở cho lập trình máy tính. Các thuật toán được xem xét bao gồm các lớp thuật toán đơn giản và cả các thuật toán cài đặt phức tạp nhưng có thời gian thực hiện tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf94p chenlinong_0310 23-02-2022 3 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2016): Phần 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin; Trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm; Các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf128p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày về các cấu trúc dữ liệu rời rạc (cây, đồ thị). Đối với với mỗi cấu trúc dữ liệu, tài liệu tập trung trình bày bốn nội dung cơ bản: Định nghĩa, biểu diễn, thao tác và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu. Ứng với mỗi thuật toán, tài liệu trình bày bốn nội dung cơ bản: Biểu diễn, đánh giá, thử nghiệm và cài đặt thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp xếp và tìm kiếm. Phần phụ lục là bài tập tổng hợp lại những kiến thức cơ bản nhất đã được đề cập trong bài giảng và được thể hiện bằng một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf131p chenlinong_0310 23-02-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về biên tập web cho điều hướng và tìm đường; hỗ trợ người dùng tìm kiếm web; biên tập giao diện; quy tắc thiết kế giao diện; cấu trúc website; kết cấu dữ liệu web; đánh giá website; một số công cụ đánh giá website; xây dựng kế hoạch biên tập website;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 3 1   Download

 • "Bài tập Kỹ thuật lập trình - TS. Nguyễn Duy Phương" cung cấp đến học viên các kiến thức bài tập kỹ thuật lập trình về lập trình với các cấu trúc dữ liệu cơ bản; lập trình dựa vào kỹ thuật duyệt và đệ qui; lập trình dựa vào ngăn xếp, hàng đợi; lập trình trên cây nhị phân; lập trình trên đồ thị; các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p chenlinong_0310 23-02-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hỗ trợ tìm kiếm những mặt hàng nhanh chóng; Có thể đưa nhanh thông tin về mặt hàng; Các mặt hàng được sắp xếp hợp lý để dể dàng tiếp cận người dùng hơn.

  doc118p leduongquoc 24-02-2022 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tìm kiếm dữ liệu
p_strCode=timkiemdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2