intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính chất của entropy

Xem 1-20 trên 20 kết quả Tính chất của entropy
 • Giáo trình Mật mã và ứng dụng - Chương 2: Lý thuyết Shannon, trình bày các nội dung chính: độ mật hoàn thiện, entropi, các tính chất của entropi, các khóa giả và khoảng duy nhất, các hệ mật mã tích,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf26p thghuynhvan95 22-04-2014 88 13   Download

 • Biết tính chất cơ bản của phương pháp kiểm tra chẵn lẻ, - Hiểu và vận dụng tốt phương pháp sinh mã kiểm tra chẵn lẻ, - Hiểu và vận dụng tốt Định lý quan hệ giữa độ dài mã n, số bit kiểm tra m và số lỗi tự sửa e, - Vận dụng cho các bài học tiếp theo. Bộ mã kiểm tra chẵn lẻ Bộ mã kiểm tra chẵn lẻ là bộ mã gồm s từ mã, trong đó mỗi từ mã có dạng sau: w’=r1r2r3…rm rm+1rm+2…rm+k (với n = m+k). m bit kiểm tra k bit thông tin Ghi...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 95 9   Download

 • Trong tính toán nhiệt động các quá trình chế biến khí những tính chất nhiệt lý sau đây được dùng nhiều hơn: áp suất, nhiệt độ, thể tích riêng, khối lượng riêng, entanpy, entropy, nhiệt dung, độ nhớt … 1. Hệ số nén Đối với khí lý tưởng : PV = nRT Đối với khí thực : PV = ZnRT Z : là hệ số nén (sai biệt giữa khí thực và khí lý tưởng) Xác định Z : - Hình I.13 xác định Z ở áp suất 1 at (Sách CBK BK) - Hình I.14 xác định Z ở áp suất giả qui đổi (Ppr) thấp - Hình I.15...

  doc8p nguyenvanchien 29-05-2013 117 9   Download

 • Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của Sr lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3, hiệu ứng từ nhiệt lớn của các mẫu vật liệu đã được nghiên cứu thông qua các số liệu từ nhiệt M(T,H).

  pdf8p vimessi2711 02-04-2019 24 0   Download

 • Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 0 - 00 - Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 1 - 01 - Giải ra x2. Nhận tiếp 01 - Giải ra x2. Nhận tiếp 00 - Giải ra x1, còn lại 0. Nhận tiếp 1 - 01 - Giải ra x2. Kết quả dãy thông báo là: x1x2x1x1x1x2x2x1x2. Kết luận: Bảng mã tách được là bảng mã mà trong đó không tồn lại từ mã này là mã khóa từ mã khác, tuy nhiên vẫn có thể tồn tại từ mã này là tiền tố (phần đầu) của...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 55 7   Download

 • Như đã trình bày ở trên về quá trình dịch chuyển lùi từng bước của thanh ghi: ⎛ x0 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ x2 ⎟ Nếu ta gọi x(0)= ⎜ x3 ⎟ là véc tơ chỉ giá trị của thanh ghi tại thời điểm khởi tạo thì các giá ⎜ ⎟ trị của thanh ghi ở các thời điểm tiếp theo như sau: ⎜ M ⎟ ⎜x ⎟ ⎝ m −1 ⎠ Giá trị của thanh ghi sau 1 xung đồng hồ là x(1)=T.x(0) Giá trị của thanh ghi sau 2 xung đồng hồ là x(2)=T.x(1)=T2.x(0) Giá trị của thanh...

  pdf15p cnkbmt9 25-10-2011 55 7   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu tính chất đan rối của trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ bằng sử dụng tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy và định lượng độ rối bằng tiêu chuẩn Entropy tuyến tính.

  pdf8p quenchua10 18-01-2021 5 1   Download

 • Bài viết giới thiệu công thức Entropi của Iu.G. Ximonov, đây là công thức xác định sự phụ thuộc (định lượng) của hai đối tượng (lấy ví dụ cụ thể). Từ đó, có những cơ sở khoa học cho việc góp ý định hướng tác động, khai thác sử dụng lãnh thổ một cách có hiệu quả và dài lâu, phù hợp với hiện trạng địa lí.

  pdf4p vicoachella2711 20-10-2020 11 0   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình lý thuyết thông tin ( biên soạn: ts. l ê quy ết thắng, ths. phan tấn tài & ks. dương văn hiếu )', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p toad_prince9x 30-09-2011 152 49   Download

 • Biết kênh truyền không mất tin, Biết kênh truyền xác định, Biết kênh truyền không nhiễu, Biết kênh truyền không sử dụng được, Hiểu kênh truyền đối xứng, Hiểu định lý về dung lượng kênh truyền,Kênh truyền không mất tin Mô hình: từ tập hợp các giá trị có thể nhận được ở đầu nhận Y={y1, y2, …, yL} được phân thành M nhóm Bi tương ứng với các giá trị,

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 187 32   Download

 • THÔNG TIN là một đại lượng toán học dùng để đo lượng tin không chắc (hay lượng ngẫu nhiên) của một sự kiện hay của phân phối ngẫu nhiên cho trước. Hay một số tài liệu tiếng anh gọi là Uncertainty Measure. Ý nghĩa entropy: Entropy thông tin mô tả mức độ hỗn loạn trong một tín hiệu lấy từ một sự kiện ngẫu nhiên. Nói cách khác, entropy cũng chỉ ra có bao nhiêu thông tin trong tín hiệu, với thông tin là các phần không hỗn loạn ngẫu nhiên của tín hiệu....

  pdf18p daodangson01041991 28-03-2011 116 17   Download

 • CÁC DẠNG KÊNH TRUYỀN Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: Biết kênh truyền không mất tin, Biết kênh truyền xác định, Biết kênh truyền không nhiễu, Biết kênh truyền không sử dụng được, Hiểu kênh truyền đối xứng, Hiểu định lý về dung lượng kênh truyền,Kênh truyền không mất tin Mô hình: từ tập hợp các giá trị có thể nhận được ở đầu nhận Y={y1, y2, …, yL} được phân thành M nhóm Bi tương ứng với các giá trị xi ở đầu truyền và xác suất để truyền xi với điều kiện đã nhận yj là p,...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 74 6   Download

 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức...

  pdf13p tuanlocmuido 13-12-2012 82 18   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát tính chất đan rối và định lượng độ rối của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp bằng tiêu chuẩn HilleryZubairy bậc cao và tiêu chuẩn Entropy tuyến tính. Kết quả khảo sát cho thấy trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp là một trạng thái đan rối mạnh. Bằng việc sử dụng trạng thái này để viễn tải lượng tử một trạng thái kết hợp chúng tôi thấy rằng quá trình viễn tải là thành công khi chọn các tham số phù hợp và độ trung thực trung bình của quá trình viễn tải nằm trong khoảng từ 0,5 1   Fav .

  pdf11p nguyentuananh2502 09-05-2019 19 1   Download

 • Chỉ số chất lượng nước (WQI) được áp dụng rộng rãi cho đánh giá chất lượng nước (CLN) theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT của bộ Tài nguyên Môi trường tại hầu hết các tỉnh thành. Trong quá trình áp dụng, chỉ số WQI đã bộc lộ nhiều bất cập như không phản ánh đúng thực trạng chất lượng nguồn nước, không phản ánh tính địa phương về kinh tế, xã hội và môi trường, và dễ bị sai lệch khi số liệu đưa vào tính toán có giá trị cao đột biến,...

  pdf12p angicungduoc2 02-01-2020 13 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích giải tích nồng độ nút khuyết cân bằng và các đại lượng nhiệt động như khoảng cách lân cận gần nhất trung bình, năng lượng tự do, các hệ số nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, các môđun đàn hồi đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, hệ số dãn nở nhiệt, các nhiệt dung đẳng tích và đẳng áp, entrôpi của hợp kim xen kẽ tam nguyên có khuyết tật với cấu trúc lập phương tâm khối bằng phương pháp mômen thống kê.

  pdf10p vixyliton2711 12-04-2019 13 0   Download

 • Bài báo trình bày cách thiết lập chỉ số CLN dựa trên các thành phần chất lượng của chỉ số WQI, cơ sở lý thuyết toán đánh giá toàn diện “mờ” với phương pháp xác định trọng số Entropy. Với bộ số liệu CLN mặt sông Cái – tỉnh Ninh Thuận thu thập từ năm 2010 đến 2017, các bước tính toán các hệ số và tỷ trọng của các thành phần CLN mặt được xác định, qua đó thiết lập và kiểm nghiệm công thức chỉ số WQI mới.

  pdf16p lucastanguyen 01-06-2020 16 0   Download

 • Trong bài viết này, phương pháp WQI với trọng số Entropy được sử dụng đánh giá chất lượng nước của tầng chứa nước Pleistocen trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, miền Đông Nam Bộ, Việt Nam, để cung cấp thông tin đầy đủ hơn về chất lượng nguồn nước cấp cho mục đích tưới và sinh hoạt của cộng đồng.

  pdf9p nguaconbaynhay9 04-12-2020 0 0   Download

 • Entropi là một hàm trạng thái và có tính chất cộng tính (tức là entropi của hệ bằng tổng entropi của các thành phần nằm trong hệ) nên sự thay đổi entropi của hệ sẽ được xác định theo công thức: dS dSC dS m (1.20) = + dt dt dt dSC = 0 khi các quá trình diễn ra trong cơ thể sống đều là quá trình thuận Thành phần dt nghịch. Song trên thực tế phần lớn các quá trình diễn ra ở cơ thể sống là những quá trình dSC bất thuận nghịch, do vậy 0 dt...

  pdf17p miyxaohaisan 24-05-2011 88 24   Download

 • Hạt nano từ tính Fe3O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa có kích thước từ 10 đến 30 nm, có tính siêu thuận từ với từ độ bão hòa cực đại đạt đến 74 emu/g. Biến thiên entropy từ cực đại đạt 0,825 J/kg.K ở vùng nhiệt độ phòng. Hạt nano từ tính được bọc bởi hai lớp chất hoạt hóa bề mặt là axít oleic và natri dodecyl sulfate. Thuốc kháng sinh Chloramphenicol (3 % khối lượng) được nhồi vào khoảng trống giữa hai lớp chất hoạt hóa bề mặt nói trên để tạo ra phức hệ hạt-thuốc.

  pdf13p uocvong01 24-09-2015 60 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất của entropy
p_strCode=tinhchatcuaentropy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2