intTypePromotion=3

Tình hình kinh tế-xã hội

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tình hình kinh tế-xã hội
  • Đại hội Đ.ng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn cho sự phát triển nền kinh tế nước ta. Đó là sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường có sự qu.n lý của nhà nước. Với sự chuyển đổi này mà từ sau Đại hội VI đén nay tình hình kinh tếxã hội nước ta đã có những bước nh.y vọt rất đáng tự hào: Từ một nước liên tục bị thiếu lương thực đã trở thành một nước xuất khẩu gạo...

    pdf11p nhanma1311 28-12-2012 45 13   Download

  • A/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tếxã hội của các nước châu Phi.

    pdf6p toshiba2 05-09-2011 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tình hình kinh tế-xã hội
p_strCode=tinhhinhkinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản