intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính kết cấu

Xem 1-20 trên 10989 kết quả Tính kết cấu
 • Tài liệu trình bày những Hướng dẫn cơ bản về phần mềm tính kết cấu sàn Safe v8.1, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p kientrucsongcau 22-12-2010 723 284   Download

 • Phần 1 tài liệu Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0 giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn sử dụng ANSYS bao gồm: Giới thiệu về phần mềm ANSYS, mô tả hình học kết cấu, xây dựng mô hình phần tử hữu hạn, các thuộc tính vật liệu, đạt tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p thangnamvoiva1 14-06-2016 264 93   Download

 • Tài liệu “Tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng dạy, kỹ sư, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng, chế tạo cơ khí... những khái niệm cơ bản về lý thuyết phân tử hữu hạn. Tài liệu trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu...

  pdf46p dongta10 01-02-2012 141 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 107 43   Download

 • Tài liệu “Tính kết cấu theo phương pháp động lực học” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng.... Tài liệu trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu...

  pdf24p dongta10 01-02-2012 92 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 113 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 77 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp động lực học part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dongta10 01-02-2012 89 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 88 32   Download

 • Tài liệu “Tính kết cấu theo phương pháp động lực học” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng dạy, kỹ sư, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng, chế tạo cơ khí... những khái niệm cơ bản về lý thuyết phân tử hữu hạn. Tài liệu trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu...

  pdf24p dongta10 01-02-2012 97 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp động lực học part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dongta10 01-02-2012 83 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 76 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 77 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 61 27   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn do GS>TSKH Võ Như Cầu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hệ dầm trực giao, dầm ba chiều và không không gian, bài toán ba chiều, bài toán dao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf245p thangnamvoiva1 14-06-2016 84 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p dongta10 01-02-2012 62 25   Download

 • Tài liệu “Tính kết cấu theo phương pháp ma trận” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên, cán bộ giảng dạy, kỹ sư, nghiên cứu sinh thuộc các ngành xây dựng, chế tạo cơ khí... những khái niệm cơ bản về lý thuyết phân tử hữu hạn. Tài liệu trình bày theo quan điểm thực dụng, nghĩa là lý thuyết được minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ tiếp thu

  pdf43p dongta10 01-02-2012 76 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp động lực học part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dongta10 01-02-2012 70 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp ma trận part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p dongta10 01-02-2012 65 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính kết cấu theo phương pháp phân tử hữu hạn part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p dongta10 01-02-2012 96 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính kết cấu
p_strCode=tinhketcau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2