Tính phạt chậm nộp thuế

Xem 1-16 trên 16 kết quả Tính phạt chậm nộp thuế
 • Công văn 1248/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tính phạt chậm nộp thuế

  pdf1p strips 07-08-2009 48 5   Download

 • Công văn 2984/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Tính phạt chậm nộp thuế hàng sản xuất xuất khẩu trả lại

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 64 5   Download

 • Công văn 2626/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc tính phạt chậm nộp tiền thuế truy thu và tiền phạt

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 155 16   Download

 • Công văn 1238/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tính phạt chậm nộp tiền thuế

  pdf1p myngoc 13-08-2009 71 5   Download

 • Công văn 3312/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không tính phạt chậm nộp thuế GTGT

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 34 2   Download

 • Công văn 2875/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tính phạt chậm nộp thuế

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 8 1   Download

 • Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT Ngày 11/11/2008 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 4247/TCT-CS thay thế công văn số 3267/TCT-CS ban hành ngày 14/08/2007 về việc hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT của đối tượng nộp thuế. Theo đó: 1.

  pdf2p thanh_trieu 30-12-2009 686 164   Download

 • Công văn 3550/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thời gian tính phạt nộp chậm tiền thuế đối với hộ KD

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 77 4   Download

 • Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

  doc3p anhtuan 27-08-2009 335 41   Download

 •  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trường hợp kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trường hợp kê khai theo lần phát sinh thu nhập của người kinh doanh không thường xuyền thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

  doc3p anhtuan 27-08-2009 260 20   Download

 • Công văn 3685/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc khi tính phạt nộp chậm

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 97 16   Download

 • Câu 1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế? a. Kê khai thuế phải nộp b. Đăng ký thuế c. Nộp thuế vào Ngân sách Câu 2. Anh/chị cho biết Cục Thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm đối với những NNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QTN c. QTT

  doc4p kidkalovely 04-07-2013 78 5   Download

 • Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty TNHH Chế biến mây, tre, gỗ Nam Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 36 3   Download

 • Tài liệu Thuế của doanh nghiệp và các vấn đề liên quan trình bày nội dung: Phương pháp tính thuế doanh nghiệp, các loại thuế DN phải chịu, mức phạt nộp chậm tờ khai thuế,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p giahuyuyenhoang 03-05-2018 7 2   Download

 • Quyết định số 1497/2006/QĐ-UBND về việc xoá nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 36 1   Download

 • Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 139 51   Download

Đồng bộ tài khoản