intTypePromotion=3

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế về UD CNTT

Chia sẻ: Tran Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
89
lượt xem
5
download

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế về UD CNTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế? a. Kê khai thuế phải nộp b. Đăng ký thuế c. Nộp thuế vào Ngân sách Câu 2. Anh/chị cho biết Cục Thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm đối với những NNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QTN c. QTT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế về UD CNTT

  1. HỆ THỐNG CÂU HỎI UD CNTT Câu 1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế? a. Kê khai thuế phải nộp b. Đăng ký thuế c. Nộp thuế vào Ngân sách Câu 2. Anh/chị cho biết Cục Thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm đối với những NNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QTN c. QTT Câu 3. Anh/chị cho biết, Cục Thuế có thể sử dụng phần mềm ứng dụng nào để theo dõi việc nhận, trả hồ sơ thuế của người nộp thuế? a. TTR b. QLT_TKN c. QHS Câu 4. Anh/chị sẽ hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng ứng dụng nào để kê khai thuế bằng tờ khai mã vạch? a. HTKK b. NTK c. QLT_TKN Câu 5. Anh/chị cho biết, Cục Thuế đang sử dụng phần mềm ứng dụng nào để Đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho NNT? a. QHS b. TIN c. QTN Câu 6. Anh/chị cho biết, để theo dõi và xử lý dữ liệu tờ khai thuế của các doanh nghiệp, Cục Thuế sử dụng phần mềm ứng dụng nào? a. TIN b. QTN c. QLT_TKN Câu 7. Anh/chị cho biết, để đôn đốc thu nợ và phân tích nợ thuế, Cục Thuế sử dụng phần mềm ứng dụng nào? a. QTN b. QLT_TKN c. QTT Câu 8. Anh/chị cho biết, Cục Thuế muốn nhận dữ liệu tự động của các tờ khai thuế có mã vạch thì dùng ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QHS c. NTK Câu 9. Anh/chị cho biết, Người nộp thuế muốn xem một thông tư hướng dẫn về một loại thuế nào đó trên trang web ngành Thuế thì anh chị giới thiệu xem ở trang web nào? a. HTKK b. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn) 1
  2. c. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn) Câu 10. Anh/chị cho biết, dữ liệu nợ hàng tháng trên Ứng dụng Quản lý nợ thuế (QTN) được: a. Cán bộ nợ thuế nhập vào ứng dụng. b. Được chuyển tự động dụng Quản lý thuế (QLT_TKN) c. Cả 2 đáp án trên Câu 11. Anh/chị cho biết, để theo dõi số thuế phải nộp của NNT, Chi cục Thuế vừa và nhỏ sử dụng phần mềm ứng dụng nào? a. TINCC b. QTNCC c. VATWIN Câu 12. Anh/chị cho biết, để theo dõi số thuế đã nộp của NNT, Cục Thuế phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào? a. TIN b. BCTC c. QLT_TKN Câu 13. Anh/chị cho biết, để theo dõi số thuế đã nộp của NNT, Chi cục Thuế vừa và nhỏ phải sử dụng phần mềm ứng dụng nào? a. TIN b. QHS c. VATWIN Câu 14. Anh/chị cho biết, để trình bày một nội dung nghiệp vụ trong một cuộc Hội thảo, anh/chị thường sử dụng phần mềm nào? a. Windows b. Powerpoint c. Excel Câu 15. Anh/chị cho biết, phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm ứng dụng? a. VATWIN b. Windows c. Word Câu 16. Anh/chị cho biết, tên miền trong địa chỉ email của cán bộ, công chức ngành Thuế là gì? a. @tct.gov.vn b. @gdt.gov.vn c. @Tongcucthue.gov.vn Câu 17. Anh/chị cho biết, một người không phải là cán bộ trong ngành Thuế, muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế (mã số thuế, tên, địa chỉ….) của một NNT thì tìm ở đâu? a. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn) b. Ứng dụng Đăng ký thuế (TIN) c. Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn) Câu 18. Giả sử anh/chị làm việc ở Cục Thuế Hà Nội và được cấp một địa chỉ vào mạng là nva, anh/chị sẽ có địa chỉ email như thế nào? 2
  3. a. nva@gdt.gov.vn b. nva@han.gdt.gov.vn c. nva.han@gdt.gov.vn Câu 19. Anh/chị cho biết, bộ phận thực hiện chức năng triển khai công tác tin học tại các Cục Thuế được gọi là: a. Phòng Công nghệ thông tin b. Phòng Máy tính c. Phòng Tin học Câu 20. Anh/chị cho biết, trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào chưa có kết nối trao đổi thông tin qua mạng máy tính với cơ quan Thuế? a. Kho bạc b. Hải quan c. Công an Câu 21. Anh/chị cho biết, các Chi cục Thuế lớn hiện đang sử dụng ứng dụng nào sau đây để quản lý việc kê khai, nộp thuế của NNT. a. QLT_TKN b. QCT c. Cả 2 ứng dụng trên Câu 22. Anh/chị cho biết, ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc: a. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế b. Từ các tệp dữ liệu báo cáo kế toán, thống kê của các Cục Thuế truyền lên. c. Từ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế. Câu 23. Anh/chị cho biết, phần mềm ứng dụng Theo dõi nhận, trả hồ sơ thuế (QHS) là phần mềm hỗ trợ công tác cho bộ phận nào của Cơ quan thuế: a. Bộ phận Hành chính b. Bộ phận Nhận trả hồ sơ thuế c. Bộ phận Kiểm tra thuế Câu 24. Anh/chị cho biết, phần mềm ứng dụng TIN được sử dụng để: a. Đăng ký thuế cho NNT b. Cấp Mã số thuế cho NNT c. Cả 2 nội dung trên Câu 25. Anh/chị cho biết, là công chức nghiệp vụ ngành Thuế bắt buộc phải hiểu biết kiến thức CNTT theo các nội dung sau: a. Biết sửa chữa máy tính mà cơ quan đã trang bị cho mình khi máy bị hỏng hóc phần cứng b. Biết lập trình các ứng dụng nhỏ để đáp ứng yêu cầu công việc của mình c. Biết sử dụng và khai thác thành thạo các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để phục vụ công việc của mình Câu 26. Anh/chị cho biết, bộ phận Nhận trả hồ sơ thuế có thể in phiếu hẹn trả kết quả xử lý hồ sơ hoàn thuế cho NNT từ ứng dụng nào? a. QLCV b. QHS 3
  4. c. QLT_TKN Câu 27. Anh/chị cho biết, muốn biết tổng số nộp ngân sách nhà nước của cả Cục Thuế thì xem ở ứng dụng nào? a. TIN b. QTN c. QLT_TKN Câu 28: Anh/chị cho biết, các Chi cục Thuế vừa và nhỏ sử dụng phần mềm ứng dụng nào để theo dõi và phân tích nợ đọng của NNT ? a. QTN b. QTNCC c. VATWIN Câu 29: Anh/chị cho biết, để nhận tờ khai mã vạch vào hệ thống quản lý thuế, Chi cục Thuế vừa và nhỏ sử dụng phần mềm ứng dụng nào ? a. NTK b. VATWIN c. NTKCC Câu 30: Anh/chị cho biết, ứng dụng quản lý thuế cấp Cục(QLT) và ứng dụng quản lý thuế cấp Chi cục Thuế (VATWIN) khác nhau ở chỗ nào ? a. Không khác nhau b. Ứng dụng QLT quản lý doanh nghiệp còn VATWIN quản lý hộ cá thể c. QLT quản lý doanh nghiệp còn VATWIN quản lý cả doanh nghiệp và hộ cá thể 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản