intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức chính trị

Xem 1-20 trên 5879 kết quả Tổ chức chính trị
 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 8 1   Download

 • Tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công an xã; Các chức danh của Công an xã; Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tìm kiếm cứu nạn hàng hải; Tổ chức hệ thống tìm kiếm cứu nạn Việt Nam; Sử dụng thông tin liên lạc trong tìm kiếm cứu nạn; Một số phương pháp duy trì sự sống và kỹ năng chống cháy chống thủng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ hội họp và sự kiến; Dẫn chương trình và chủ trì, hoàn tất các thủ tục sau hội họp, sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viginnirometty 04-05-2022 15 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Hợp tác xã năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về tài sản, tài chính; Quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và phá sản; Quy định về tổ chức đại diện; Quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quy định về điều khoản chuyển tiếp trong việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng công tác phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Bắc Quảng Bình, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ của BIDV - Chi nhánh Bắc Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys03 02-05-2022 22 11   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác tổ chức và quản lý, các chính sách của công ty TNHH TM&DV Thắng Thư, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện chính sách phân phối của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p bakerboys03 02-05-2022 34 10   Download

 • Tài liệu "Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố những kiến thức cơ bản" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thôn, tổ dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Một số nhiệm vụ trọng tâm ở thôn, tổ dân phố;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf84p viginnirometty 04-05-2022 9 6   Download

 • Bài viết "Hoạt động ngoại khóa nhìn từ góc độ lợi ích của người học" tập trung phân tích vấn đề làm thế nào để những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực sự không chỉ là hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức khá hình thức, hay chỉ là những hoạt động thực hành mở rộng bài học trên lớp, mà trở thành những hoạt động đa dạng nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh các kỹ năng sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những vấn đề về lý luận và thực tiễn về công tác giáo dục thái độ cho sinh viên thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội của sinh viên trong nhà trường; đề ra phương pháp tổ chức công tác xã hội thiết thực, hiệu quả, tập hợp được đoàn viên, sinh viên nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn - Hội, góp phần nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo trong nhà trường.

  pdf102p bakerboys03 02-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 54 1   Download

 • Ebook Vững bước trên đường đổi mới (2015 – 2017): Tập 2 - Phần 1 gồm các bài viết trên báo nhân dân như Phát biểu tại Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 15, công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, đặt niềm tin yêu vào tổ chức đoàn và thế hệ trẻ,...

  pdf353p lavender2022 27-04-2022 9 0   Download

 • Tổ chức các hoạt động để giáo dục người nghiện ma túy có vai trò rất quan trọng đối với việc cứu các nạn nhân nghiện ma túy thoát khỏi “cái chết trắng”, chống tái nghiện, nhằm đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức các hoạt động để giáo dục người nghiện ma túy là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân) có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p linyanjun_2408 23-04-2022 9 0   Download

 • Khai thác tài sản trí tuệ (TSTT) sẽ góp phần tạo nguồn lực tài chính ổn định cho các chủ thể chính của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và hệ thống ĐMST quốc gia, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân sáng tạo thêm nhiều TSTT, doanh nghiệp tăng cường ĐMST, nhà khoa học, viện, trường, nhà khởi nghiệp và các nhà đầu tư tham gia tích cực vào các dự án khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và hệ thống ĐMST quốc gia.

  pdf14p vithales 19-04-2022 7 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố của thiết chế chính trị - pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ, từ đó, đưa ra một số bài học kinh nghiệm phục vụ cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf14p vithales 19-04-2022 19 0   Download

 • Nhằm mục đích mang lại cho bạn đọc những kiến thức khái quát cơ bản về những nguyên nhân, yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, cũng như những phương thức để phòng tránh, hạn chế bệnh tình không phát triển, những hướng điều trị và những loại thuốc điều trị của bệnh này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về bệnh tim mạch. Phần 1 trình bày các nội dung về những điều cần biết về tăng huyết áp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p viedison 13-04-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Thực phẩm chức năng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sức khỏe và giá trị của sức khỏe; Các yếu tố ảnh hướng đến sức khỏe; Các nguy cơ về cơn thủy triều dịch bệnh mạn tính và "Vaccine" dự phòng; Định nghĩa, công bố, phân loại, phân biệt và lịch sử phát triển của thực phẩm chức năng; Tác dụng của thức phẩm chức năng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf580p viedison 13-04-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức chính trị
p_strCode=tochucchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2