intTypePromotion=1
ADSENSE

Tối ưu hóa truy vấn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tối ưu hóa truy vấn
 • Bài giảng "Các hệ cơ sở dữ liệu: Tối ưu hóa truy vấn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, bộ biên dịch câu truy vấn, phân tích cú pháp, chuyển cây phân tích sang ĐSQH, qui tắc tối ưu cây truy vấn, ước lượng chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p doinhugiobay_17 01-03-2016 132 25   Download

 • Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song song nhằm nghiên cứu một số kiến trúc CSDL song song các phương pháp song song hóa dữ liệu.

  pdf13p mobile_12 28-12-2013 138 20   Download

 • Luận văn "Tối ưu hóa truy vấn tìm đường ngắn nhất trên đồ thị động quy mô lớn" trình bày giải pháp để cải thiện hiệu năng quá trình tối ưu truy vấn trên đồ thị động, quy mô lớn có hướng, không trọng số, phương pháp tối ưu dựa trên các ý tưởng: cấu trúc dữ liệu phù hợp, tối ưu không gian tìm kiếm và cài đặt phù hợp.

  pdf26p hanh_tv26 03-04-2019 25 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa các nghiên cứu, và lý thuyết về các vấn đề cơ bản của cơ sở dữ liệu phân tán, các nguyên lý chung, các kỹ thuật và các thuật toán liên quan đến truy vấn và tối ưu hóa truy vấn trong hệ thống thông tin. Giới thiệu chi tiết các thuật toán chính được sử dụng trong tối ưu hóa CSDLPT. Báo cáo đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc viết giáo trình các môn: Cơ sở dữ liệu 2; Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và là tài liệu tham khảo các học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin quản lý.

  pdf57p mucnang333 06-05-2021 13 4   Download

 • Trong bài viết này tác giả tập trung thảo luận một phương pháp tối ưu hóa câu truy vấn bằng kỹ thuật heuristic nhằm nâng cao tốc độ truy xuất dữ liệu, giảm số bộ dữ liệu thừa, không gian lưu trữ dữ liệu trung gian trong bộ nhớ khi thực hiện một cây truy vấn.

  pdf6p vijakarta2711 09-06-2020 71 7   Download

 • Khi thực thi một truy vấn, có thể có nhiều phương án mà hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) cho phép xử lý và sản sinh câu trả lời. Các phương án có kết quả cuối cùng là tương đương về kết quả tính toán nhưng khác nhau trong chi phí thực hiện, lựa chọn phương án nào để có tổng chi phí thực hiện là nhỏ nhấtL như cập nhật, thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm.

  pdf26p mobile_12 28-12-2013 114 29   Download

 • Báo khoa học: Một số cải tiến đối với phép biến đổi ma tập để tối ưu hóa câu truy vấn trên chương trình Datalog tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phép biến đổi ma tập và đề xuất một số cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của nó trong việc tối ưu câu truy vấn trên chương trình Datalog.

  doc8p toughhorse70 29-10-2014 69 9   Download

 • Bài báo tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phép biến đổi ma tập và đề xuất một số cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của nó trong việc tối ưu câu truy vấn trên chương trình Datalog. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 22 0   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "cơ sở dữ liệu hướng đối tượng", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: ngôn ngữ truy vấn đối tượng oql, tối ưu hóa truy vấn đối tượng, một số mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mở rộng. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p bautroibinhyen18 21-02-2017 106 39   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học huế: PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HOÁ TRUY VẤN ĐỐI TƯỢNG BẰNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC ĐẠI SỐ ĐỐI TƯỢNG OQL...

  pdf10p phalinh15 12-08-2011 144 8   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán đại số trên tập hợp, các phép toán đại số quan hệ, tối ưu hóa truy vấn, các phép toán gom nhóm trên quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p thiendiadaodien_10 08-01-2019 28 2   Download

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người đọc có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt được cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung.

  pdf77p solua999 05-05-2021 11 3   Download

 • Luận văn:Trình bày tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu hướng người dùng, bao gồm giới thiệu về cơ bản của sự ưa thích, biểu diễn mô hình ưu thích như là chìa khóa của kỹ nghệ ưa thích, phát triển đại số ưa thích và trình bày một số thuật toán xử lý cho truy vấn ưa thích .Nghiên cứu về tối ưu hóa truy vấn ưa thích trong cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm giới thiệu đại số quan hệ ưa thích và thiết kế kiến trúc cho tối ưu hóa truy vấn ưa thích...

  pdf75p cancer23 24-08-2012 78 19   Download

 • Thủ thuật tối ưu hóa Meta Title Hãy tưởng tượng hàng ngàn các Google Robot nhỏ xíu đi vào trang web tìm kiếm những nội dung liên quan đến hàng triệu truy vấn tìm kiếm. Khi các Googlebot tìm thấy website của bạn, những thông tin quan trọng nhất mà chúng thu thập được là các Tiêu Đề của Trang. Thẻ tiêu đề đặt tiêu đề cho mỗi trang ở giữa 2 phần mở đầu và kết thúc của tag tiêu đề trong mã HTML của bạn. ...

  pdf5p davidvilla2425 31-03-2011 111 17   Download

 • Bài giảng "Tối ưu hóa câu hỏi" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xử lý câu hỏi truy vấn, tối ưu hóa, kỹ thuật tối ưu hóa, tối ưu hóa logic, tối ưu dựa trên ngữ nghĩa, tính chất của phép toán. Cuối bài giảng có phần bài tạp vận dụng giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 152 13   Download

 • Trong giới hạn và khuôn khổ bài báo tác giả muốn trình bày thiết lập các truy vấn CSDL hướng đối tượng trong OQL, đại số đối tượng và chứng minh sự tương đương trong biểu diễn giữa truy vấn OQL và đại số đối tượng, điều này sẽ là cơ sở cho quá trình nghiên cứu về xử lý truy vấn và tối ưu hóa truy vấn CSDL hướng đối tượng.

  pdf17p uocvong07 14-10-2015 84 7   Download

 • Tối ưu hóa câu truy vấn trong cơ sở dữ liệu suy diễn bằng phép biến đổi ma tập. Trong lý thuyết của mình, năm 1948 ông đưa ra khái niệm entropi như sự đo đạc độ bất định như là xác suất về các khả năng xảy ra sự kiện, và bit là đơn vị đo xác suất ấy. Dù cho Shannon từ chối dùng từ "thông tin" mô tả phép đo này, vì nó thuần túy mang tính hình thức, bỏ qua ý nghĩa của tín hiệu nhưng lý thuyết này đến nay vẫn được gọi là Lý...

  pdf10p butmaucam 28-08-2013 78 6   Download

 • Tính năng lưu trữ tối ưu hóa (Nén) làm giảm chi phí lưu trữ. IBM Optim Performance Manager (OPM – Trình quản lý hiệu năng Optim của IBM) giúp xác định các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến kinh doanh. Sao chép đồng nhất (Q-REP) cho phép di trú liền mạch phiên bản này sang phiên bản khác và các cấu trúc liên kết chủ động-chủ động có tính sẵn sàng cao (giới hạn cho một cặp cơ sở dữ liệu DB2 cho LUW). Kiểm soát truy cập nâng cao cho phép kiểm soát tốt hơn những...

  pdf7p buncha_1 11-05-2013 44 3   Download

 • Tối ưu bằng cách dùng phép dịch bit dựa vào kết quả đã được đánh chỉ mục (3) . Khi ép kiểu lại, chúng ta biết rằng CAST(b'11' AS DEC) là số 3 tương ứng với 'c' trong danh sách, tất cả chỉ tốn 3 truy vấn! . Danh sách dài 45 , BIN(45) = 101101, cũng chỉ mất 7 truy vấn cho ký tự ở vị trí cuối cùng danh sách.

  pdf31p trunglvt 21-01-2013 188 82   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Tối ưu hóa câu truy vấn" trình bày các nội dung: Tổng quan về xử lý truy vấn, tối ưu hóa truy vấn dùng Heuristics, tối ưu hóa tuy vấn dùng phương pháp ước lượng chi phí. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf13p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 149 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tối ưu hóa truy vấn
p_strCode=toiuuhoatruyvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2