intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Quỳnh Chi

Chia sẻ: Xabi Alonso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:189

0
199
lượt xem
46
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Quỳnh Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Quỳnh Chi được trình bày với các nội dung: Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, Giới thiệu về mô hình hóa dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn, ngôn ngữ truy vấn quan hệ, giới thiệu về phụ thuộc hàm, giới thiệu về chuẩn hóa, giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL, xử lý truy vấn và tối ưu hóa,... Để năm vững nội dung chi tiết bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Quỳnh Chi

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông- Khoa Công nghệ thông tin I<br /> <br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> BÀI GIẢNG<br /> DÀNH CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN<br /> <br /> NGUYỄN QUỲNH CHI<br /> <br /> Hà nội 5/2010<br /> <br /> Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông- Khoa Công nghệ thông tin I<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> Học phần Cơ sở dữ liệu cung cấp các kiến thức để sinh viên nắm được các mức trừu tượng hóa<br /> cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ biểu diễn và xử lý dữ liệu, lý thuyết về<br /> cơ sở dữ liệu quan hệ, quy trình thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu, các quá trình chuẩn hoá,<br /> truy vấn dữ liệu. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng để áp dụng<br /> những lý thuyết để thiết kế một cơ sở dữ liệu trong thực tế và xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu<br /> dựa trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có sẵn.<br /> Đối tượng chính của bài giảng này là sinh viên ngành Công nghệ thông tin hệ đại học, hệ cao<br /> đẳng hoặc sinh viên của các ngành khác cũng có thể dùng tài liệu này để tham khảo nhưng khối<br /> lượng sẽ được lược bỏ đi một phần tuỳ vào từng ngành và hệ đào tạo.<br /> Sinh viên cần hoàn thành các môn học: Toán rời rạc, Nhập môn logic, Cấu trúc dữ liệu và giải<br /> thuật trước khi tham gia học môn học này.<br /> Đây là một môn học tính điểm trung bình sau khi kết thúc cuối kỳ học, trong đó kiểm tra cuối<br /> kỳ chiếm 70%, bài tập lớn làm theo nhóm (khoảng 3 hoặc 4 người/nhóm) chiếm 20%, quá trình<br /> tham dự trên lớp chiếm 10%.<br /> Tổng số gồm 4 đơn vị học trình trong đó 48 tiết lý thuyết giảng trên lớp, 6 tiết cho việc giảng<br /> viên giải đáp thắc mắc về bài tập và bài tập lớn và 6 tiết cuối cùng dùng để sinh viên thuyết<br /> trình bài tập lớn trên lớp và trao đổi với giảng viên.<br /> Yêu cầu đọc sách để chuẩn bị bài và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên trước mỗi<br /> buổi tham gia lớp học. Nói chung sinh viên được khích đặt các câu hỏi và phát biểu ý kiến<br /> riêng với những vấn đề đặt ra trong quá trình nghe giảng trên lớp, tránh thái độ thụ động ngồi<br /> nghe.<br /> Nội dung của môn học sẽ được trình bày trong 16 bài học với nội dung được thể hiện trong<br /> mục lục của bài giảng.<br /> <br /> Hà nội 5/2010<br /> <br /> Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông- Khoa Công nghệ thông tin I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> GIỚI THIỆU ................................................................................................................................................ 1<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................................................... 3<br /> Bài 1: Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu-phần 1.....................................................................................11<br /> Khái niệm về cơ sở dữ liệu ..................................................................................................................11<br /> Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu...............................................................................................11<br /> Các hệ thống cơ sở dữ liệu truyền thống ...........................................................................................12<br /> Tổng quan các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu ..........................................................14<br /> Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu .......................................................................................15<br /> Khái niệm dữ liệu và thông tin .............................................................................................................16<br /> Dữ liệu phái sinh và dữ liệu vật lý ...................................................................................................17<br /> Bài 2: Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu-phần 2.....................................................................................19<br /> Sự cần thiết của việc thiết kế cơ sở dữ liệu .......................................................................................19<br /> Các vai trò cần thiết trong một môi trường cơ sở dữ liệu .............................................................19<br /> Các ưu điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu ...................................................................................20<br /> Mô hình trừu tượng 3 lớp ...................................................................................................................20<br /> Mức bên ngoài..................................................................................................................................21<br /> Mức khái niệm..................................................................................................................................22<br /> Mức trừu tượng bên trong ..............................................................................................................22<br /> Mức trừu tượng vật lý .....................................................................................................................22<br /> Khái niệm lược đồ, ánh xạ và thể hiện của cơ sở dữ liệu ..............................................................22<br /> Sự độc lập dữ liệu ............................................................................................................................24<br /> Các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu .................................................................................................................25<br /> <br /> Hà nội 5/2010<br /> <br /> Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông- Khoa Công nghệ thông tin I<br /> <br /> Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu ...........................................................................................................25<br /> Ngôn ngữ thao tác dữ liệu ...............................................................................................................26<br /> Ngôn ngữ truy vấn ...........................................................................................................................26<br /> Các ngôn ngữ thế hệ thứ tư ............................................................................................................26<br /> Bài 3: Các mô hình dữ liệu........................................................................................................................27<br /> Giới thiệu chung ...................................................................................................................................27<br /> Quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu ..................................................................................................28<br /> Bước 1. Phân tích yêu cầu của bài toán........................................................................................... 28<br /> Bước 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm ..............................................................................28<br /> Bước 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức logic ...................................................................................28<br /> Bước 4. Cải thiện các lược đồ .........................................................................................................29<br /> Bước 5. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ..............................................................................................29<br /> Bước 6.Thiết kế an toàn bảo mật cho hệ thống .............................................................................29<br /> Mô hình thực thể liên kết ....................................................................................................................29<br /> Các ký pháp cho mô hình E-R được thể hiện trong hình vẽ dưới đây ............................................ 31<br /> Một ví dụ về lược đồ E-R (ERD) được thể hiện trong hình vẽ dưới đây ........................................33<br /> Một ví dụ khác về lược đồ E-R- phức tạp hơn................................................................................33<br /> Các thuộc tính trong mô hình E-R.....................................................................................................33<br /> Các liên kết trong mô hình E-R .........................................................................................................34<br /> Các ràng buộc ánh xạ lực lượng liên kết (mapping cardinality) trong mô hình E-R........................35<br /> Các ràng buộc tham gia trong mô hình E-R ......................................................................................37<br /> Khóa của một tập thực thể ..............................................................................................................37<br /> Tập các mối quan hệ ........................................................................................................................38<br /> Một số vấn đề cần quan tâm khi thiết kế mô hình E-R ......................................................................39<br /> <br /> Hà nội 5/2010<br /> <br /> Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông- Khoa Công nghệ thông tin I<br /> <br /> Ảnh hưởng của ràng buộc ánh xạ lực lượng liên kết lên các khóa ................................................39<br /> Vấn đề đặt vị trí cho các thuộc tính của mối quan hệ .....................................................................41<br /> Các vấn đề thiết kế khác cần xem xét .............................................................................................43<br /> Vấn đề tập thực thể hay các thuộc tính ..........................................................................................43<br /> Việc coi một đối tượng là một tập thực thể hay tập mối quan hệ ................................................44<br /> Việc coi một đối tượng là tập thực thể yếu hay tập thực thể mạnh.............................................45<br /> Bài 5: Giới thiệu về mô hình hóa dữ liệu-phần 2 ....................................................................................47<br /> Mô hình thực thể liên kết mở rộng .....................................................................................................47<br /> Cụ thể hóa (Specializations) .............................................................................................................47<br /> Tổng quát hóa ...................................................................................................................................48<br /> Sự kế thừa thuộc tính ......................................................................................................................49<br /> Các ràng buộc trên việc tổng quát hóa ............................................................................................50<br /> Tích hợp ............................................................................................................................................52<br /> Các mối quan hệ nhiều ngôi. ............................................................................................................54<br /> Lược đồ E-R với các chỉ thị vai trò....................................................................................................56<br /> Giới thiệu về ngôn ngữ tạo mô hình thống nhất UML........................................................................56<br /> Sự liên quan giữa lược đồ lớp của UML và lược đồ E-R .................................................................56<br /> Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu ..........................................................................................................58<br /> Bài 6: Mô hình dữ liệu quan hệ ................................................................................................................60<br /> Mô hình dữ liệu quan hệ......................................................................................................................60<br /> Quan hệ là gì? ...................................................................................................................................62<br /> Các lược đồ quan hệ và Các thể hiện của quan hệ .........................................................................63<br /> Thiết kế logic ....................................................................................................................................64<br /> Việc ánh xạ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ ............................................................65<br /> <br /> Hà nội 5/2010<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2