intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ truy vấn

Xem 1-20 trên 460 kết quả Ngôn ngữ truy vấn
 • Bài giảng "Ngôn ngữ truy vấn ngữ nghĩa SPARQL" do Lê Thanh Hương biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ bản về SPARQL, truy vấn dữ liệu, cú pháp Turtle, cú pháp SPARQL, nút trắng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_04 27-11-2015 168 37   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 97 12   Download

 • Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn công nghiệp được công cụ quản trị dữ liệu của Microsoft (Microsoft jet database engine) sử dụng. Tài liệu này sẽ trình bày cấu trúc cơ bản của SQL, và cách thức sử dụng nó cho việc tạo, bảo trì và sửa đổi CSDL,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.

  pdf24p luungoc91 01-04-2014 119 11   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p koxih_kothogmih2 23-08-2020 12 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt48p nguoibakhong02 19-03-2018 51 5   Download

 • Bài báo trình bày các điểm mạnh của ngôn ngữ SPARQL, trong ngữ cảnh phân tích và đánh giá với các ngôn ngữ truy vấn RDF khác. Kết quả đánh giá được tổng hợp để làm rõ hơn các ưu điểm của ngôn ngữ SPARQL trong truy vấn siêu dữ liệu trên Web ngữ nghĩa.

  pdf15p thiendiadaodien_9 04-03-2019 34 4   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_15 22-02-2016 58 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt48p hpnguyen8 24-04-2018 22 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc trình bày những nội dung chính sau: Định nghĩa dữ liệu & các kiểu dữ liệu, các loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, các câu lệnh thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, các lệnh cập nhật trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nomoney7 04-03-2017 32 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa lược đồ CSDL trong SQL, thành phần của lược đồ CSDL, câu lệnh tạo lược đồ CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 26 1   Download

 • Công dụng : Cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá) trên 1 bảng hay nhiều bảng dữ liệu thông qua trình ứng dụng hỗ trợ của Access hay ngôn ngữ truy vấn SQL.

  pdf39p thinh505 24-03-2010 423 140   Download

 • SQL (Structured Query Language) - Ngôn ngữ cấp cao - Người sử dụng đưa ra nội dung cần truy vấn - Được phát triển bởi IBM (1970s), được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language) - Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn SQL-86; SQL-92; SQL-99. SQL gồm các cấu lệnh cho phép - Định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language) - Thao tác dữ liệu DML (Data Manipulation Language) - Ràng buộc toàn vẹn - Định nghĩa khung nhìn - Phân quyền và bảo mật - … SQL sử dụng thuật ngữ - Bảng ~ quan hệ - Cột ~ thuộc tính - Dòng ~ bộ...

  ppt96p lehieu_kitty 26-04-2012 403 133   Download

 • Nội dung: Truy vấn từ một bảng: Mệnh đề SELECT và FROM, Mệnh đề WHERE, Mệnh đề GROUP BY + HAVING, Thứ tự thực thi câu truy vấn. Truy vấn từ nhiều bảng: Kết theta, Kết nội, Kết ngoại, Truy vấn lồng nhau.

  ppt44p leethong 22-09-2010 260 113   Download

 • Trong giới hạn và khuôn khổ bài báo tác giả muốn trình bày thiết lập các truy vấn CSDL hướng đối tượng trong OQL, đại số đối tượng và chứng minh sự tương đương trong biểu diễn giữa truy vấn OQL và đại số đối tượng, điều này sẽ là cơ sở cho quá trình nghiên cứu về xử lý truy vấn và tối ưu hóa truy vấn CSDL hướng đối tượng.

  pdf17p uocvong07 14-10-2015 75 7   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p doinhugiobay_16 28-02-2016 64 6   Download

 • Ngôn ngữ tân từ là ngôn ngữ truy vấn hình thức do Codd đề nghị (1972-1973) được Lacroit, Proix và Ullman phát triển, cài đặt trong một số ngôn ngữ như QBE, ALPHA.. Đặc điểm: Ngôn ngữ phi thủ tục Rút trích cái gì chứ không phải rút trích như thế nào Khả năng diễn đạt tương đương với đại số quan hệ Có hai loại: Có biến là n bộ Có biến là miền giá trị

  ppt12p tet0202 19-02-2013 69 4   Download

 • Bài giảng về Ngôn ngữ SQL bao gồm những nội dung về ngôn ngữ mô tả dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf61p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 43 1   Download

 • Bài giảng Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa trình bày lịch sử hình thành và nhu cầu phát triển web ngữ nghĩa, Ontology nền tảng xây dựng web ngữ nghĩa, ngôn ngữ truy vấn SPARQL, công nghệ XML và các xu hướng phát triển.

  pdf0p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 94 9   Download

 • Nghiên cứu từ xưng hô dưới góc độ ngôn ngữ và văn hóa có thể giúp chúng ta phát hiện và lý giải được nhiều hiện tượng xưng hô mà cách tiếp cận truyền thống chưa nhận ra được. Từ cách tiếp cận này, chúng tôi nhận thấy, trong tiếng Nùng, tiếng Việt, xưng hô không chỉ bằng đại từ mà xưng hô bao gồm nhiều yếu tố khác như danh từ thân tộc, danh từ chức nghiệp, các tên riêng…

  pdf4p cumeo2005 02-07-2018 72 2   Download

 • "Bài giảng Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa - Bài 8: Ngôn ngữ truy vấn SPARQL" với các nội dung giới thiệu một số tính năng chính; truy vấn dữ liệu RDF. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf13p cothumenhmong7 05-09-2020 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ truy vấn
p_strCode=ngonngutruyvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2