Tổng hợp nucleosid triphosphate

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tổng hợp nucleosid triphosphate
  • Ở các sinh vật ái khí, pyruvat (tạo thành từ đường phân) bị oxy hóa thành CO2 and acetyl-CoA với sự tham gia của coenzyme A. Sự oxy hóa acetyl –CoA tiếp theo bằng một loạt các phản ứng thuộc chu trình acid citric.

    ppt20p m310dy1ndark 21-12-2012 187 47   Download

  • DƯỢC LỰC Kháng rétrovirus. Cơ chế tác động :Zalcitabine là một hợp chất tổng hợp, có cấu trúc tương tự 2'-désoxycytidine, là một nucléoside tự nhiên, trong đó nhóm hydroxyle ở vị trí 3' được thay thế bằng nguyên tử hydrogène. Ở trong tế bào, zalcitabine được chuyển đổi thành một chất chuyển hóa có hoạt tính, là didésoxycytidine 5' triphosphate (ddCTP) bằng các enzyme của tế bào.

    pdf12p abcdef_53 23-11-2011 36 6   Download

  • HOFFMANN - LA ROCHE Viên nén 0,375 mg : hộp 100 viên - Bảng A. Viên nén 0,750 mg : hộp 100 viên - Bảng A. THÀNH PHẦN cho 1 viên Zalcitabine 0,375 mg cho 1 viên Zalcitabine 0,750 mg DƯỢC LỰC Kháng rétrovirus. Cơ chế tác động : Zalcitabine là một hợp chất tổng hợp, có cấu trúc tương tự 2'désoxycytidine, là một nucléoside tự nhiên, trong đó nhóm hydroxyle ở vị trí 3' được thay thế bằng nguyên tử hydrogène.

    pdf5p tunhayhiphop 05-11-2010 33 3   Download

Đồng bộ tài khoản