intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan kinh tế quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tổng quan kinh tế quốc tế
 • "Thế và lực mới trong thế kỷ XXI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria - Vung Tau - New image in the century XXI)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm tiềm năng, lợi thế, những thông tin tổng quan, bức tranh toàn cảnh về Bà Rịa - Vũng Tàu. Hi vọng với cuốn sách này trong tay, bạn đọc sẽ thấy rõ hơn những thành tựu của Bà Rịa - Vũng Tàu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, an ninh - quốc phòng, những tiềm năng, lợi thế lớn của tỉnh, cách thức tháo gỡ khó khăn cũng như những định hướng phát triển...

  pdf371p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Luyện tập với Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Tổng quan du lịch năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf2p troinangxanh25 23-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và tổng quan nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf248p bakerboys07 05-07-2022 2 0   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát, nghiên cứu định lượng phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo cáo nghiên cứu, xác lập đóng góp mới và ý nghĩa của nghiên cứu, công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế có phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf108p bakerboys07 05-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản của nền kinh tế về các vấn đề bao gồm: So sánh được sự khác nhau của tổng sản phẩm quốc nội GDP và tổng sản phẩm quốc dân GNP; Định nghĩa được chính sách tài khóa, chính sách ngoại thương, chính sách tiền tệ của chính phủ và các công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ; Trình bày được lý thuyết tổng cung và tổng cầu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Thu hút và phát triển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển bền vững tại Việt Nam trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Việt Nam đã hoàn thành quá trình chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; Việt Nam cần nâng cao chất lượng của FDI trong thời gian tới; Những thách thức phát triển trong tương lai của Việt Nam.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan về định giá tài sản; định giá bất động sản; định giá máy móc thiết bị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 16 2   Download

 • Giáo trình "Kinh tế thương mại đại cương" được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cốt lõi, mang tính tổng quan về kinh tế thương mại cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại, cũng như các chuyên ngành đào tạo khác. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thương mại dịch vụ; lợi thế so sánh và hội nhập kinh tế thương mại; nguồn lực và hiệu quả kinh tế thương mại;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay. Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị dịch vụ; quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ; quản trị cầu dịch vụ;...

  pdf169p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tăng trưởng và phát triển bền vững; tiêu thức đánh giá phát triển; đặc điểm các quốc gia đang phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Thương mại và đầu tư quốc tế - Chương 1: Tổng quan về thương mại và đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc trưng, vai trò của thương mại và đầu tư quốc tế; nội dung của thương mại và đầu tư quốc tế; nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; xu hướng phát triển thương mại và đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam trình bày tổng quan về công tác giám sát tài chính tại Việt Nam dựa trên Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Phần thứ hai giới thiệu các mô hình giám sát phổ biến trên thế giới cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của những mô hình này từ báo cáo của OECD.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 6 1   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kinh tế vĩ mô; lý thuyết cổ điển các mô hình mô tả nền kinh tế trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p dongcoxanh25 22-06-2022 17 1   Download

 • Nội dung của "Việt Nam gia nhập WTO - Thuận lợi, thách thức và vai trò của quốc hội " được giữ nguyên theo chương trình nghị sự tại hội nghị, gồm ba phần: Phần I: Tổng quan quá trình đàm phán và cam kết của Việt Nam; Phần II: Thuận lợi và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO; Phần III: Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thực thi cam kết gia nhập WTO. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p dongcoxanh25 22-06-2022 10 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm các mục tiêu sau đây: Tổng hợp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong hoạt động ngoại thương, mà cụ thể ở đây là dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển; tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Công ty Inter logistics trong thời gian từ 2014 – 2016; đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.

  pdf105p runordie2 06-06-2022 16 5   Download

 • Bài giảng Quản lý thuế gồm 5 chương trình bày những nội dung về: tổng quan hệ thống thuế và quản lý thuế; chính sách thuế và tác động của nó đến phân phối thu nhập và hiệu quả kinh tế; mô hình và tổ chức bộ máy quản lý thuế; tổ chức thực hiện các chức năng quản lý thuế; quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf85p charaznable 06-06-2022 42 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf236p bakerboys06 08-06-2022 13 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế đầu tư quốc tế" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về kinh tế đầu tư quốc tế; các lý thuyết kinh tế về đầu tư quốc tế; môi trường đầu tư; tự do hóa đầu tư và các hiệp định đầu tư quốc tế; chính sách về đầu tư quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p charaznable 06-06-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan kinh tế quốc tế
p_strCode=tongquankinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2