intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan tncs

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tổng quan tncs
 • TNCs bao gồm các công ty mẹ và công ty con của chúng ở các nước trên thế giới. Công ty mẹ là công ty kiểm soát toàn bộ tài sản của chúng ở nước sở hữu hơn là ở nước ngoài. Công ty con là công ty hoạt động ở nước ngoài dưới sự quản lý của công ty mẹ và được gọi chung là chi nhánh ở nước ngoài.

  ppt24p batman_1 10-01-2013 61 6   Download

 • Đề tài Vai trò của các công ty xuyên quốc gia (TNCS) đối với nền kinh tế Việt Nam nhằm khái quát về công ty xuyên quốc gia và đặc điểm cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Vai trò của công ty xuyên quốc gia với phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển, giải phóng để thu hút và tận dụng năng lực của công ty xuyên quốc gia.

  pdf108p three_12 26-03-2014 436 112   Download

 • Đề tài Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ( TNCs) tại Việt Nam nhằm trình bày lý luận chung về công ty xuyên quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam. Định hướng triển vọng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam - các biện pháp thu hút đầu tư từ các TNCs.

  pdf97p three_12 26-03-2014 123 29   Download

 • Bài viết Các công ty xuyên quốc gia và tác động đối với kinh tế Việt Nam tổng quan về công ty xuyên quốc gia, tác động của công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế VN, giải pháp đẩy mạnh thu hút các công ty xuyên quốc gia.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 73 2   Download

 • Đề tài Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giới thiệu tổng quan về công ty xuyên quốc gia (TNCS). Nền kinh tế xã hội Việt Nam dưới tác động của các công ty xuyên quốc gia. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của các công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế xã hội Việt Nam.

  pdf111p acc_12 03-04-2014 114 21   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỮA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

  pdf7p kuckucucu 16-05-2012 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan tncs
p_strCode=tongquantncs

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2