intTypePromotion=1
ADSENSE

Trần Nhân Tông

Xem 1-0 trên 0 kết quả Trần Nhân Tông
 • Bài viết Giới thiệu sơ lược về tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam giới thiệu sơ lược về Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thời Trần qua các vị tiền bối (thông qua cuộc đời, hành trạng, sự nghiệp, những dấu ấn chính và các trước tác của ba vị Tổ sư thời Trần).

  pdf5p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị học; lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị; hoạch định; công tác tổ chức; quản trị nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p namkimcham10 04-07-2022 20 5   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 44 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Chuyện đông chuyện tây (Tập 6) có nội dung gồm các kiến thức còn lại bắt đầu từ 1000 KTTN 506, về nhân vật Tuệ Trung Thượng Sĩ: đây là Trần Tung hay là Trần Quốc Tảng đến hết phần còn lại của sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p gaogao2708 21-04-2022 11 1   Download

 • Cuốn sách cũng có một số chuyện kể về tài ứng xử ngoại giao thông minh, kiên định của một số nhân vật lịch sử như: Lê Hoàn, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf111p bakerboys01 07-04-2022 13 0   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là xác định được vài trò của mình là người hướng dẫn tổ chức học sinh học tập trên lớp để đánh thức sự sáng tạo trong học tập của mỗi học sinh. Hình ảnh người chiến sĩ trong thơ ca trước cách mạng tháng Tám 1945 còn là đề tài mới mẻ đối với học sinh lớp 8. Vì vậy các em chưa cảm nhận hết được vẻ đẹp tâm hồn của họ nên trong việc cảm thụ, phân tích, bình luận còn gặp rất nhiều khó khăn Các em học sinh còn lúng túng khi làm một bài văn nghị luận văn học, đặc biệt là nghị luận tổng hợp.

  doc29p caphesuadathemhanh 22-02-2022 41 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 Tổ chức bộ nhớ máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống bộ nhớ; Bộ nhớ bán dẫn; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài; Bộ nhớ ảo; Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hoaanhdao709 19-01-2022 24 2   Download

 • Trong bài toán miêu tả phía trên, ta có bốn công việc cần hoàn thành (sản xuất bốn loại dầu gội) trên một dây chuyền gồm ba máy (ba bước sản xuất). Nhiệm vụ của xưởng sản xuất là sắp xếp thứ tự các sản phẩm để thời gian hoàn thành cuối cùng là nhanh nhất, hoăc để tổng thời gian hoàn thành tất cả sản phẩm là ngắn nhấn. Khi các nhóm người đẹp có vai trò khác nhau thì các sản phẩm yêu thích của các nhóm sẽ có trọng số khác nhau.

  pdf16p trollhunters 10-01-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là ứng dụng được hệ thống định vị toàn cầu để xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính tại cụm 7 xã, thị trấn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gồm; xã Nguyên Bình, Hải Hòa, Hải Nhân, Hải Thanh, Phú Lâm, Phú Sơn và thị trấn Tĩnh Gia; xây dựng được mạng lưới tổng thể của khu vực, kiểm tra các yếu tố của lưới, độ chính xác của lưới.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p guitaracoustic08 04-01-2022 13 2   Download

 • Nếu Tống Trân Cúc Hoa là những tác phẩm nổi tiếng trong truyện thơ bằng chữ Hán phiên âm tiếng Việt của người Kinh thì truyện thơ của Dân tộc Thái cũng đạt một vị trí đáng nể trong nền văn học Thái. Mặc dù hai tác phẩm có cốt truyện giống nhau, nhưng chúng cũng có những biểu tượng khác nhau. Những vấn đề như thời điểm sáng tác, đặc điểm văn hóa của các vùng miền và sự khác biệt về cách nhìn nhân loại của mỗi dân tộc cần được xem xét một cách hợp lý.

  pdf5p bachnhuocdong 23-12-2021 13 0   Download

 • Giáo trình “Động lực học máy trục” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các hiện tượng động lực xuất hiện trong quá trình khai thác máy trục, nguyên nhân phát sinh, phát triển cũng như đặc tính biến đổi của tải trọng động và ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của máy; phương pháp xác định các lực tính toán tác dụng lên cơ cấu cũng như kết cấu thép cần trục.

  pdf107p cucngoainhan4 26-11-2021 7 0   Download

 • Nghiên cứu ứng dụng ma trận kỹ năng và chuẩn kỹ năng ITSS vào quản trị và đánh giá chất lượng nhân sự ngành CNTT là một giải pháp mới góp phần hoàn thiện hơn cho công việc quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Đáp ứng phần nào sự cấp thiết cần có phương pháp mới trong đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, đáp ứng khả năng hợp tác và cạnh tranh với các công ty CNTT Nhật Bản.

  pdf10p vimackenziebezos 29-11-2021 26 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu so sánh, chủ yếu là so sánh ảnh hưởng, đồng thời cũng cố gắng phát hiện những biểu hiện đồng đẳng, tương quan giữa hai nền thơ Việt Nam và Trung Quốc. Những kết luận về so sánh bản thể luận và nhân sinh quan Phật giáo thông qua những hình tượng nghệ thuật chủ yếu là thiên nhiên và con người mà luận án đã đề cập khá gần gũi với yêu cầu tiếp nhận, nghiên cứu và giảng dạy thơ thiền hiện nay, nhất là ở bậc đại học.

  pdf276p closefriend10 22-11-2021 17 2   Download

 • Đề tài phác họa đƣợc quá trình điển phạm hóa văn học nhà Nho ở Việt Nam, đồng thời qua đó cũng có thể nhìn nhận tiến trình văn học Việt Nam một cách liền mạch và có hệ thống từ góc độ sự ảnh hƣởng của Nho giáo tới văn học; soi chiếu các tác giả và nhất là tác phẩm dƣới góc độ điển phạm hóa của văn học nhà Nho; theo dõi đƣợc sự vận động của từng yếu tố văn học qua ba tác giả trong quá trình điển phạm hóa của văn học nhà Nho.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf222p closefriend10 22-11-2021 19 3   Download

 • Bài viết xây dựng cấu trúc ma trận hạch toán xã hội (SAM) và nhận diện mối quan hệ giữa SAM thực nghiệm và SAM lý thuyết. SAM thực nghiệm xây dựng dựa trên dữ liệu nền kinh tế, phản ảnh mối quan hệ giữa các tài khoản quốc gia trong nền kinh tế. SAM lý thuyết xây dựng dựa trên cấu trúc nền kinh tế, phản ảnh mối quan hệ giữa các tác nhân trong nền kinh tế.

  pdf19p visergeybrin 25-11-2021 4 0   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình mạng nơron CV-CNN để trích xuất độ cao rừng từ ảnh PolInSAR. Trong mô hình được đề xuất, hệ số giao thoa phân cực phức tối ưu được đưa tới đầu vào của mạng CV-CNN để thực hiện quá trình huấn luyện tại các độ cao rừng khác nhau.

  pdf8p visergeybrin 25-11-2021 6 0   Download

 • Đề tài gồm 4 chương trình bày các nội dung: Trần Nhân Tông – ông hoàng, giáo chủ, triết gia, thi nhân; các cảm hứng lớn trong sáng tác của Trần Nhân Tông; các hình tượng trung tâm trong sáng tác của Trần Nhân Tông; Trần Nhân Tông và sự khởi đầu của dòng văn học Nôm Việt Nam.

  pdf131p closefriend10 22-11-2021 3 1   Download

 • Bài viết này trình hiện trạng và phân loại các tường biển ở khu du lịch Đồ Sơn. Các cơ chế phá hoại và nguyên nhân gây hư hỏng tường biển ở Đồ Sơn cũng được thảo luận trong bài báo. Trong đó, lưu lượng tràn đơn vị và mức đảm bảo an toàn của công trình đã được tính toán chi tiết cho từng đoạn tường biển. Kết quả tính toán trong bài báo sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ nghiên cứu đề xuất các giải pháp tôn tạo, bảo vệ hệ thống tường biển tại khu du lịch Đồ Sơn trong tương lai.

  pdf9p vilarrypage 19-11-2021 17 0   Download

 • Họ Thiên lý (Asclepiadaceae R. Br.) gồm khoảng 250 chi và hơn 2000 loài, phân bố rộng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, 49 chi và 144 loài của họ Thiên lý (Asclepiadaceae) được ghi nhận (Trần Thế Bách, 2017). Dựa trên các tài liệu chính đề cập đến họ Thiên lý (Asclepiadaceae) như Trần Thế Bách (2017), Nguyễn Tiến Bân (2003), Phạm Hoàng Hộ (2000), Liede-Schumann S. & Meve U. (2018), khóa định loại các chi của tông Asclepiadeae được xây dựng.

  pdf5p viwendy2711 05-10-2021 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là đề xuất một phần mềm quản lý và một website tra cứu sách giúp cho việc quản lý và trao đổi sách được dễ dàng hơn. Hệ thống quản lý thư viện trực tuyến có tính mới sau: Phần mềm và website có giao diện rất dễ sử dụng và đẹp. Về quản lý kho sách: Nhân viên thư viện chỉ cần thực hiện các nghiệp vụ nhập xuất sách trên phần mềm quản lý thư viện. Phần mềm sẽ lưu trữ các thông tin về sách, báo, tạp chí của cả thư viện hiện đang có và mở rộng lượng tài liệu về sau. Quản lý việc mượn, trả tài liệu một cách dễ dàng, thuận tiện cho thủ thư.

  pdf10p chubongungoc 23-09-2021 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trần Nhân Tông
p_strCode=trannhantong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2