intTypePromotion=1
ADSENSE

Trị giá hải quan

Xem 1-0 trên 0 kết quả Trị giá hải quan
 • Cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm các căn cứ pháp lý về luật hải quan, quyền và nghĩa vụ khai của người hải quan, một số khái niệm liên quan đến trị giá hải quan, nguyên tắc xác định trị giá hải quan,...

  pdf62p canhdangxuan 02-04-2014 248 51   Download

 • Nghiên cứu luận án nhằm mục đích sau: Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa, góp phần bổ sung và hoàn thiện thêm các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan; đánh giá xác đáng thực trạng kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan ở Việt Nam, chỉ ra những điểm còn tồn tại và làm rõ nguyên nhân của những tồn tại đó; đề xuất một số giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan đối với trị giá hải quan ở Việt Nam trong thời gian tới.

  doc211p change05 14-06-2016 170 48   Download

 • Bài giảng Trị giá hải quan bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử; hiệp định trị giá GATT 1994; các phương pháp xác định trị giá hải quan; hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện trị giá hải quan; bài tập tình huống về trị giá hải quan.

  ppt96p cocacola_06 05-11-2015 196 40   Download

 • Bài giảng Trị giá hải quan: Bài 3 - Các khoản điều chỉnh giới thiệu tới các bạn về các khoản điều chỉnh như khoản điều chỉnh cộng; các khoản điều chỉnh trừ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này, với các bạn chuyên ngành Hải quan thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf33p cocacola_06 06-11-2015 165 33   Download

 • Bài giảng Trị giá hải quan: Bài 1 - Tổng quan về trị giá hải quan bao gồm những nội dung về khái niệm trị giá hải quan, vai trò của trị giá hải quan, cơ sở pháp lý trị giá hải quan; nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

  ppt26p cocacola_06 05-11-2015 150 27   Download

 • Bài giảng Trị giá hải quan: Bài 2 - Trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp suy luận; những trị giá không được áp dụng; một số ví dụ về phương pháp xác định thuế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf15p cocacola_06 06-11-2015 154 27   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Trị giá hải quan: Bài 4 - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu giống hệt và hàng nhập khẩu tương tự sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm; việc lựa chọn lô hàng nhập khẩu giống hệt, tương tự làm cơ sở xác định trị giá hải quan.

  pdf16p cocacola_06 06-11-2015 142 18   Download

 • Bài giảng Trị giá hải quan: Bài 5 - Trị giá khấu trừ được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được cách xác định giá bán; lựa chọn giá cả phù hợp; hàng bán ra nguyên trạng; các khoản được khấu trừ; chi phí chung; chi phí hợp lý; chi phí chung và lợi nhuận cùng một số kiến thức khác.

  pdf30p cocacola_06 06-11-2015 91 16   Download

 • Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về trị giá hải quan; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam và cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf160p sutihana 05-12-2016 73 14   Download

 • Bài giảng Giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm những nội dung về tóm tắt chung; xác định trị giá hải quan; tờ khai trị giá; cơ sở dữ liệu trị giá; kiểm tra trị giá trong thông quan; xác định trước trị giá hải quan.

  ppt29p cocacola_06 05-11-2015 67 7   Download

 • Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO là một hệ thống tiên tiến, phù hợp với một thế giới đang được toàn cầu hóa hết sức mạnh mẽ. Việc áp dụng Hiệp định Trị giá Hải quan ở Việt Nam vừa có tính bắt buộc theo các cam kết quốc tế, vừa do tính ưu việt của Hiệp định trong công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Kể từ khi thực hiện toàn bộ nội dung Hiệp định Trị giá hải quan đến nay, Việt Nam đã thu được những kết quản đáng ghi nhận trong việc xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn tại cần được hoàn thiện của toàn bộ hệ thống.

  pdf7p cumeo2425 02-07-2018 71 6   Download

 • Chương 4 của bài giảng Nghiệp vụ hải quan giới thiệu về thuế hải quan. Nội dung của chương này gồm có: Văn bản pháp quy, xác định trị giá hải quan, nguyên tắc và phương pháp, các phương pháp xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p namthangtinhlang_01 03-11-2015 96 21   Download

 • Đề tài nhằm phân tích thực trạng của hoạt động KTSTQ trong lĩnh vực trị giá tính thuế để thấy tầm quan trọng của hoạt động này cũng như các vấn đề tồn tại trong khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm kiểm soát hành vi gian lận về trị giá khai báo hải quan của doanh nghiệp, nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời một phần nào đó cũng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan.

  pdf83p queencongchua3 26-09-2019 25 6   Download

 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  doc16p thachthao 14-08-2009 271 78   Download

 • Để góp phần giúp ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nói riêng vừa đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc te về xác định tri giá hải quan vừa thực hiện vai trò quản lý của hải quan, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức và quản trị công tác kiếm tra, xác đinh trị giá tính thuế tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh” Đó cũng là một trong các nội dung yêu cầu bức xúc có ý nghĩa mặt về lý luận và thực tiễn của ngành Hải quan...

  pdf123p bidao13 19-07-2012 256 67   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 4 Thuế hải quan nằm trong bài giảng nghiệp vụ hải quan nhằm trình bày về các kiến thức về: văn bản pháp quy, xác định trị giá hải quan: nguyên tắc và phương pháp, các phương pháp xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

  pdf27p little_12 16-06-2014 238 64   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá các hình thức cơ bản mà doanh nghiệp Việt Nam thường sử dụng để gian lận thuế qua trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu: Khai báo trị giá thấp hơn thực tế, khai báo trị giá cao hơn thực tế và khai báo sai nước xuất xứ so với thực tế.

  pdf12p vicoachella2711 22-10-2020 39 3   Download

 • Thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  doc21p kexauxi9 03-12-2019 12 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  doc23p yilinglaozu 10-01-2020 9 0   Download

 • Công văn số 07/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p gusushuangbi 24-05-2020 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trị giá hải quan
p_strCode=trigiahaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2