Triển khai dự án fdi

Xem 1-11 trên 11 kết quả Triển khai dự án fdi
 • Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng  kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n fdi trong c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam Gi¸o viªn híng

  doc102p ngocminh_0984 07-03-2013 53 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án fdi trong các khu công nghiệp ở việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf96p sony_12 25-06-2013 42 11   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. Đây là thời kỳ chuyển giao mà nhiệm vụ trung tâm của nó là tiến hành CNH & HĐH nhằm thúc đẩy sự phát triển của LLSX sao cho tính chất và trình độ của LLSX phải thích ứng và phù hợp với QHSX mới XHCN.

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 33 7   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng sản phẩm trong nước Công ty tài chính quốc tế Quỹ tiền tệ quốc tế Khu công nghiệp Kế hoạch và Đầu tư Ngân sách nhà nước Nghiên cứu và triển khai Tổng cục Thống kê Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Ủy ban nhân dân Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển Đô la Mỹ Top 500 doanh nghiệp tại Việt Nam Diễn đàn kinh tế thế...

  pdf100p taurus23 24-09-2012 148 77   Download

 • I/Lựa chọn một phương án đúng trong các nhận định sau 1. Trình tự đúng trong chu trình dự án FDI a. Hình thành – vận hành – triển khai – kết thúc b. Hình thành – triển khai – vận hành – kết thúc c. Vận hành – hình thành – triển khai – kết thúc d. Triển khai – hình thành – vận hành – kết thúc 2. Đặc trưng cơ bản của các DN có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam a. Bên Việt Nam thường là các DN tư nhân b.

  doc6p globaleducationno1 02-06-2013 106 21   Download

 • Về thuế xuất nhập khẩu,Trung Quốc thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng như:máy móc ,thiết bị, bộ phận rời , vật liệu được đưa vào góp vốn liên doanh, hoặc các máy móc thiết bị, vật liệu do bên nước ngoài đưa vào khai thác dầu khí, đưa vào xây dựng phát triển năng lưọng, đường sắt, đường bộ, đưa vào các khu chế xuất… Về thủ tục hành chính,Trung Quốc phân cấp mạnh cho các địa phương về thẩm định dự án và cấp giấy phép đầ...

  pdf10p caott9 20-07-2011 47 15   Download

 • Về đội ngũ lao động : Hưng Yên có đội ngũ lao động dồi dào, có truyền thống cần cù, chịu khó, ham học hỏi, nếu được đào tạo tốt sẽ trở thành lao động có tay nghề phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá tỉnh nhà. Lực lượng lao động như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tuyển dụng nhằm đẩy mạnh tốc độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh .

  pdf11p ttcao7 09-08-2011 40 11   Download

 • Vốn giải thể: 291.888.130 USD Tổng số dự án đã cấp GP: dự án Tổng vốn đầu tư: 879.295.016USD Ghi chú:Không tính đến các dự án đầu tư ra nước ngoài Một số dự án lớn đáng chú ý: Công ty nước giải khát IBC (Pepsi) vốn đầu tư 110 triệu USD, dự án triển khai tốt. Dự án kinh doanh khách sạn Cột Cờ Thủ Ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh vốn đầu tư 81,5 triệu USD.

  pdf7p caott8 21-06-2011 37 8   Download

 • Dự án liên doanh chè Phú Bền vốn đầu tư 10 triệu USD đang triển khai hoạt động tốt, tạo nguồn thu ổn định cho hàng trăm hộ trồng chè tại Phú Thọ. Nhìn chung các dự án của Bỉ hoạt động cũng tương đối hiệu quả có doanh thu cũng đã vượt số vốn góp. 3.

  pdf7p caott8 21-06-2011 33 8   Download

 • Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động tốt tiếp tục phát triển , đồng thời cần có biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp , đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm , các nghĩa vụ thuế. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện , các Bộ , các ngành và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn , nhất là trong khâu đền bù , giải phóng mặt bằng để nhanh chóng hoàn...

  pdf7p ttcao4 20-08-2011 48 7   Download

 • (42 dự án /2000 dự án của các ngành khác) và tổng mức đầu tư (2.110 tỷ ĐVN /117.000 tỷ ĐVN là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các ngành kinh tế khác). Kết quả thống kê được tại Bộ Thuỷ sản từ khi có Luật đầu tư nước ngoài, ngành thuỷ sản có 85 dự án đầu tư theo hình thức FDI với tổng số vốn đầu tư ghi trong giấy phép là 337.356.013 USD, song do nhiều lý do một số dự án sau khi hoàn tất thủ tục không triển khai được hoặc trong...

  pdf15p ttcao5 11-08-2011 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản