intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trình tự hạch toán

Xem 1-20 trên 844 kết quả Trình tự hạch toán
 • Bài viết trình bày đánh giá tình trạng di căn hạch trung tâm ở vi ung thư tuyến giáp thể nhú cN0 và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên tổng số 120 bệnh nhân được chẩn đoán vi ung thư tuyến giáp thể nhú cN0, được phẫu thuật cắt 1 thùy hoặc cắt toàn bộ tuyến giáp, kèm nạo hạch trung tâm dự phòng tại BV Nội tiết TW từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2021.

  pdf5p vihawkeye 26-05-2023 1 1   Download

 • Học phần "Rèn nghề kế toán doanh nghiệp" này giúp sinh viên củng cố lý thuyết về nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp: các nguyên tắc, qui định, phương pháp hạch toán của các phần hành kế toán cơ bản trong doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo kế toán trong trong doanh nghiệp.

  pdf6p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu chi theo Luật ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước" phần 2 trình bày nội dung về quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

  pdf179p dangnhuy09 11-04-2023 3 3   Download

 • Giáo trình "Tổ chức hạch toán kế toán" được biên soạn làm tài liệu học tập. nghiên cứu. tham kháo cho sinh viên chuyên ngành Kê toán đang theo học tại các trường đào tạo chuyên ngành Kế toán và đông đảo đội ngũ những người đang làm kê toán tại các cơ sỏ. đơn vị, doanh nghiệp. Phần 1 giáo trình trình bày tổng quan về tô chức hạch toán kế toán, tổ chức hoạch toán kế toán theo các giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p besfriend01 02-04-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; Hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; Báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf209p vitomriddle 22-03-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Những đặc điểm của việc định giá sản phẩm xây dựng; Các phương pháp hình thành giá sản phẩm xây dựng; Một số chỉ tiêu chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng giai đoạn; Hạch toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf36p phuogchi205 07-03-2023 4 2   Download

 • Bài viết Kết quả điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú tại Viện Y học phóng xạ và U bướu quân đội trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú được điều trị tại Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 62 bệnh nhân chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp hoặc cắt thùy và eo tuyến giáp tại Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội từ 01/2018 đến 01/2021.

  pdf6p vicedric 15-02-2023 4 2   Download

 • Bài viết Phân tích đánh giá số hạng nguồn cho lò phản ứng PWR900 khi xảy ra sự cố LOCA và SBO tiến hành nghiên cứu và dự báo số hạng nguồn phát thải vào không gian bên trong thùng lò phản ứng và ra bên ngoài thùng lò phản ứng cho công nghệ lò CPR1000 của Trung Quốc tham chiếu từ kết quả nghiên cứu cho lò PWR900 của Pháp với kịch bản sự cố Mất chất tải nhiệt do vỡ lớn (LBLOCA) xảy ra đồng thời với sự cố mất hoàn toàn nguồn điện (SBO) bằng chương trình MELCOR.

  pdf10p vidumbledore 19-01-2023 5 2   Download

 • Bài viết Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về tài sản tài chính và phương pháp hạch toán đầu tư trái phiếu doanh nghiệp theo chế độ kế toán Việt Nam trình bày và công bố thông tin tài sản tài chính. Đồng thời vận dụng những quy định này vào việc đo lường, ghi nhận, trình bày và thuyết minh khoản đầu tư vào trái phiếu trong doanh nghiệp.

  pdf6p visirius 19-01-2023 14 2   Download

 • "Giáo trình mô đun Kế toán trên Excel (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp học viên nhận biết được tổng quan về phần mềm kế toán Excel, sao chép file dữ liệu kế toán, yêu cầu hệ thống, sơ lược các phân hệ trên phần mềm kế toán Excel; Trình bày được trình tự thực hiện quy trình khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel; Nêu được trình tự thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel;...

  pdf75p phuongyen205 22-12-2022 26 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko" nhằm tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, bán quản lý NVL quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ, sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình nhập – xuất- tồn NVL. Qua đó đánh giá thực tế tình hình quản lý và tổ chức kế toán NVL làm nổi bật lên những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục trong công tác kế toán NVL tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của Doanh nghiệp.

  pdf185p matroicon2510 06-12-2022 29 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người bán tại công ty TNHH Dầu nhớt và Xe nâng Anh Khôi" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Dầu Nhớt Và Xe Nâng Anh Khôi; Tìm hiểu công tác kế toán phải ra người bán từ khâu quản lí đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại phòng kế toán về tình hình phải trả người bán tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán phải trả người bán.

  pdf97p matroicon2510 06-12-2022 12 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH Công Nghiệp LVBAO Việt Nam" nhằm tìm hiểu công tác kế toán phải trả người bán từ khâu quản lí đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại phòng kế toán về tình hình phải trả người bán tại Công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán phải trả người bán. Phân tích được báo cáo tài chính của Công ty.

  pdf98p matroicon2510 06-12-2022 9 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bằng Lê" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Bằng Lê từ đó đề ra được một số giải pháp giúp công ty quản lý và hạch toán vốn bằng tiền.

  pdf109p matroicon2510 06-12-2022 23 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán nợ phải trả người bán tại Công ty xây lắp điện Trọng Hoàng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu về thực tế công tác kế toán công nợ phải trả qua đó đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán công nợ phải trả tại Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng.

  pdf111p matroicon2510 06-12-2022 18 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát; Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, quản lí NVL đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình xuất nhập tồn NVL tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán nguyên vật liệu.

  pdf104p matroicon2510 06-12-2022 19 9   Download

 • Báo cáo "Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cao su Trường Phát" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu thu mua, quản lý NVL đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ báo biểu, sổ sách tại kho và tại phòng kế toán về tình hình xuất tồn NVL.

  pdf124p matroicon2510 06-12-2022 13 6   Download

 • Tập bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc hạch toán, phương pháp hạch toán các phần hành: kế toán mua bán hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu và kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; trình bày phương pháp lập các chứng từ, ghi sổ kế toán và lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p runordie8 07-10-2022 17 2   Download

 • Giáo trình Bệnh truyền nhiễm – xã hội dùng cho học sinh ngành Y sỹ đa khoa và Y sỹ định hướng chuyên khoa được biên soạn dựa trên nội dung, mục tiêu Chương trình giáo dục ngành Y sỹ của trường Trung học Y tế Lào Cai năm 2011. Giáo trình được biên soạn theo hướng đổi mới để tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có thể áp dụng phương pháp dạy - học tích cực. Mỗi bài gồm có: Mục tiêu học tập, nội dung và phần tự lượng giá. Giáo trình gồm 32 bài bao phủ toàn bộ chương trình học phần bệnh truyền nhiễm.

  pdf140p runordie8 07-10-2022 12 4   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p namkimcham25 03-10-2022 27 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trình tự hạch toán
p_strCode=trinhtuhachtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2