intTypePromotion=1
ADSENSE

Trình tự hạch toán

Xem 1-20 trên 703 kết quả Trình tự hạch toán
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 126 36   Download

 • + TK 136 - Phải thu nội bộ. Tài khoản này có 2 TK cấp 2 là : 1361 (vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc) tài khoản này chỉ được mở ở cấp trên để phản ảnh vốn kinh doanh do cấp trên cấp trực tiếp hoặc hình thành bằng phương thức khác hiện có ở đơn vị trực thuộc và TK 1368 (phải thu khác) tài phản ánh tất cả các khoản phải thu giữa đơn vị phụ thuộc của DN. Hạch toán ở đơn vị cấp trên Trình tự hạch toán ở đơn vị cấp trên thể...

  pdf7p ttcao1 28-07-2011 80 10   Download

 • c.Phương pháp hệ số: Được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm hoặc một loại sản phẩm với nhiều phẩm cấp khác nhau trên cùng một dây chuyền sản xuất. Trình tự hạch toán theo phương pháp trình tự như sau: Bước 1:Xác định tổng giá thành của cả nhóm sản phẩm bằng phương pháp giản đơn. Bước 2:Quy đổi số lượng từng loại trong nhóm sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy đổi Bước 3:Xác định giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn Bước 4:Xác định giá thành đơn vị...

  pdf7p caott10 28-07-2011 49 6   Download

 • Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận....

  doc25p elirabetter 30-09-2009 1094 513   Download

 • BÁO CÁO THỰC TẬP: .MỤC LỤC Trang Lời mở đâu PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. I. SỰ CẦN THIẾT KHI HẠCH TOÁN NVL- CCDC 1. Các đặc điểm của nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2. Sự cần thiết phải hạch toán Vật liệu, CCDC II. NHIỆM VỤ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ - NVL - CCDC 1. Nhiệm vụ hạch toán NVL - CDC 2. Phân loại vật liệu, CCDC 3. Đánh giá vật liệu, CCDC III. CÁC PHƯƠNG PHÁP...

  pdf66p trongminh123 18-10-2012 377 140   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tiến Quân được nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp được thực hiện bằng cách xem xét đánh giá trình tự hạch toán các nghiệp vụ liên quan cũng như việc lập các chứng từ, ghi chép sổ sách trong quá trình xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

  pdf62p a_kieu1985 05-12-2016 211 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thực trạng công tác hạch toán kế toán', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc114p tiendungtb3003 09-03-2010 163 59   Download

 • Nội dung của chi phí mua hàng gồm chi phí vận chuyển,bốc xếp hàng hoá…phát sinh trong quá trình mua hàng. Chứng từ hạch toán là chứng từ thể hiện việc thanh toán các chi phí trên như phiếu chi tiền… Hàng ngày căn cứ vào chứng từ phản ánh chi phí liên quan đến hàng mua,kế toán tiến hàng hạch toán Nợ TK156(156.2) Có TK111 5.431.613 đ 5.431.613 đ Và ghi vào sổ nhật ký chi tiền mặt TK111.Cuối tháng,kế toán tiến hành tổng cộng số liệu của TK156.2 ở sổ nhật ký đặc biệt TK111 và tiến hành tổng...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 86 27   Download

 • Sang niên độ kế toán sau, ta chuyển ghi số dư cuối kỳ năm NN thành số dư đầu kỳ năm NN +1 theo đúng cột cũ của nó.Khái niệm về hình thức sổ kế toán Công tác kế toán của các đơn vị cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ kế toán khác nhau để hạch toán. Các loại sổ được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ về trình tự hạch toán, phương pháp ghi chép và quy trình luân

  pdf14p phuoctam43 22-07-2011 44 8   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay để phát triển được một nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước đồi hỏi phải nắm bắt được quá trình kinh doanh, đặc biệt người quản lý cần phải nắm bắt được nguồn tài chính của đơn vị và phải có vốn. Để phản ánh được chính xác nguồn vốn ở đâu và để hạch toán được quá trình kinh doanh đòi hỏi phaỉ ghi chép đầy đủ, chính xác sao cho...

  pdf43p hotmoingay1 03-01-2013 37 8   Download

 • Tài khoản này không có số dư . Tài khoản 521 được chi tiết thành 3 TK cấp 2 TK 5211 “ chiết khấu hàng hóa “ TK 5212 “ chiết khấu thành phẩm “ TK 5213 “ chiết khấu dịch vụ “ c/ Trình tự hạch toán : - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ . Nợ TK 521 : chiết khâu thương mại Nợ TK 3331 : thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111,112 Có TK 131 : phải thu của khách hàng - Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 77 7   Download

 • Cùng tham khảo "Luận văn tốt nghiệp: Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng", luận văn này có nội dung trình bày một số vấn đề và thực trạng về lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, từ đó đưa ra đánh giá thực trạng và phương pháp hoàn thiện kế kế toán bán hàng tại công ty.

  doc13p nguyenthihuongthinh 16-06-2010 5215 3405   Download

 • Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng trong việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế đề tài kế toán tiêu thụ và XĐKQKD đã được nhiều người nghiên cứu nhằm đóng góp một số ý kiến đề hoàn thiện công tác kế toán cho doanh nghiệp. Nhìn chung các khoá luận trước đã thể hiện được.

  doc76p bongmaido_78 07-03-2011 4161 2581   Download

 • thuế GTGT là 170.000 đồng, giá thanh toán là 1.870.000 đồng; số tiền 130.000 đồng chi không hết được kế toán trừ vào tiền lương phải trả cho ông X. ...

  pdf22p hongle 24-06-2009 6429 1839   Download

 • Đề án: Kế toán bất động sản đầu tư trình bày cơ sở lý luận chung về bất động sản đầu tư, kế toán BĐS đầu tư và một số nhận xét về công tác hạch toán BĐS đầu tư trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đề án được hoàn tất với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung và kế toán bất động sản đầu tư nói riêng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf31p nhattruong 16-07-2009 2151 801   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây. Trong quá trình quyết toán thuế TNDN một trong những công việc mà các doanh nghiệp phải làm đó là xác định phần chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế nhằm xác định Chi...

  pdf4p maybay_thaboom 30-06-2010 635 350   Download

 • Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản và tổng hợp cân đối kế toán. Toàn bộ quá trình hạch toán kế toán này được biên soạn đầy đủ trong cuốn "Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán".

  pdf225p nhatro75 07-07-2012 935 312   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán (Điều 1, nghị định số 28/ 1998,NĐ-CP ngày11/5/1998 của Chính Phủ)

  doc40p dinhthao00 09-06-2011 776 298   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư Cung cấp dịch vụ thực hiện việc thỏa thuận theo hợp đồng trong kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp các dịnh vụ, cho thuê TSCĐ theo phương pháp thuê hoạt động …...

  doc90p zeny0906 01-07-2012 559 220   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán trong các doanh nghiệp - bài 4: tính giá và hạch toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p thoabar3 10-05-2011 368 172   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trình tự hạch toán
p_strCode=trinhtuhachtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản