Truy xuất với oracle

Xem 1-9 trên 9 kết quả Truy xuất với oracle
 • Người ta cần viết 1 chương trình quản lý bán sách tại 1 cửa hàng với đặc trưng sau - Mỗi cuốn sách do 1 hay nhiều tách giả viết và thuộc 1 loại sách nhất định - mỗi tác giả có thể có nhiều sách - Mỗi hoá đơn do 1 nhân viên lập hoá đơn vào ngày nào đó cho 1 khách hàng và tình trạng hoá đơn có thể là đã được giao hay chưa được giao

  pdf7p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 83 20   Download

 • Lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu Oracle bằng các hàm trong thư viện OCI nhanh hơn OO4O và ODBC (các giao tiếp OO4O và ODBC hầu hết đều gọi đến các hàm OCI) nhưng mã lệnh phức tạp và rất khó bảo trì (Xem thêm lý thuyết).

  doc2p thuxuan 01-08-2009 255 80   Download

 • Một cơ sở dữ liệu (database) là một tập hợp các thông tin được tổ chức hợp lý để có thể truy xuất nhanh khi cần sử dụng. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DataBase Management System – DBMS) là một công cụ cho phép quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu.

  doc2p thuxuan 01-08-2009 991 209   Download

 • SQL là một chuẩn của ANSI (American National Standards Institute - Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ) về truy xuất các hệ thống CSDL. Các câu lệnh SQL được sử dụng để truy xuất và cập nhật dữ liệu trong một CSDL. SQL hoạt động với hầu hết các chương trình CSDL như MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase ... Lưu ý: Hầu hết các chương trình CSDL hỗ trợ SQL đều có phần mở rộng cho SQL chỉ hoạt động với chính chương trình đó....

  doc13p langtuhoadinhlang 09-12-2010 321 144   Download

 • Xử lý cơ sở dữ liệu trong Java Các ứng dụng Internet ngày nay thường được dựa trên các cơ sở dữ liệu lớn được cài đặt bằng cách sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Kể từ khi xuất hiện từ năm 1995, Java được yêu cầu cần cung cấp khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có như Ingres, Oracle, Access, và SQL Server,…Các tiện ích cho phép truy xuất cơ sở dữ liệu nằm trong gói java.sql.

  pdf30p vitconmengu 13-08-2011 176 100   Download

 • Hiện tại với Delphi 4/5 bạn có 5 cách để kết nối với cơ sở dữ liệu của Oracle: Kết nối bằng trình điều khiển (Driver) ODBC. Kết nối bằng driver truy xuất trực tiếp đến cơ sở dữ liệu Oracle do hãng Borland cung cấp. Kết nối và truy xuất thông qua Oracle OLE Object (OO4O). Kết nối bằng thư viện OCI. Kết nối bằng ADO (chỉ có ở Delphi 5)

  doc3p thuxuan 01-08-2009 92 14   Download

 • CHƯƠNG IV: ORACLE VÀ CẤU HÌNH MẠNG I. SERVICE VÀ NHỮNG CHỨC NĂNG PHỤC VỤ CỦA ORACLE. Oracle xây dựng rất nhiều loại service để hỗ trợ và phục vụ cho các thao tác kết nối cũng như truy xuất cơ sở dữ liệu. Một Service thường có hai thao tác chính mà bạn cần quan tâm là START và STOP. Khi một Service được START nó sẽ ở trạng thái sẵn sàng phục vụ cho mọi yêu cầu gửi đến theo cách thức mà ứng dụng quy định. Khi STOP một Service cũng đồng nghĩa với các dịch vụ...

  pdf40p cnkbmt1 14-10-2011 48 12   Download

 • SQL là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute - Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ) cho các hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu. Các phát biểu SQL dùng để truy tìm và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. SQL làm việc với các trình quản lý cơ sở dữ liệu như Access, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, và nhiều trình khác (đáng tiếc là đa số trong chúng có các phần mở rộng ngôn ngữ SQL riêng)....

  pdf20p liugitabatta 05-10-2009 229 103   Download

 • bị xâm hại không nhiều) khi có sự cố kỹ thuật, hoặc những xâm hại vô tình hay cố ý từ phía con người. Tính riêng tư của hệ thống thể hiện ở chỗ hệ thống bảo đảm được các quyền truy nhập riêng tư đối với mỗi đối tượng sử dụng khác nhau. 1.2. Kiểm soát các thông tin thu thập và các thông tin xuất

  pdf18p kemoc9 15-07-2011 57 8   Download

Đồng bộ tài khoản