intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự chủ về tài chính

Xem 1-20 trên 4011 kết quả Tự chủ về tài chính
 • Đề tài nghiên cứu thực trạng thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện quá trình thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p bautroibinhyen5 01-12-2016 69 14   Download

 • Trở thành người tự chủ về tài chính Thế nào được gọi là "người tự chủ về tài chính"? Một người có thu nhập 5 triệu/tháng hay 10 triệu/tháng hay 100 triệu/tháng ... thì có được gọi là tự chủ (tự do) về tài chính chưa? Theo bạn thì thu nhập của bạn cần đạt đến mức nào thì được gọi là tự chủ (tự do) về tài chính? Hãy dành ra một phút để trả lời 2 câu hỏi này trước khi đọc phần tiếp theo nhé. Bạn có là người tự chủ về tài chính. .Vấn đề về tài chính (tiền...

  pdf5p river123123 30-05-2013 94 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng với những nội dung phù hợp và đưa ra những giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại đơn vị, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của.

  pdf0p sosua999 14-07-2020 14 1   Download

 • Quyền tự chủ về tài chính và cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học và sau đại học trong pháp luật Liên bang Nga Vì vậy cần nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách con người, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Nhà trường là thiết chế rất quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, pháp luật bởi nó thực hiện đồng thời các chức năng dạy chữ, dạy...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 47 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về quyền tự chủ trong các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có trường đại học), bài viết đã chỉ ra các tác động (dương tính, âm tính) của những quy định này đối với hoạt động KH&CN trong trường đại học. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ về hoạt động KH&CN trong trường đại học.

  pdf4p vititan2711 13-08-2019 29 1   Download

 • Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Nghị định này quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 2. Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Điều 2. Nguyên tắc quản lý, giám sát tài chính Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về quản lý giám sát hoạt động tài chính, kết...

  pdf6p quochung 20-07-2009 519 142   Download

 • "Tự do hóa” tài chính là quá trình nới lỏng những hạn chế về các quyền tham gia, cũng như tiếp cận dịch vụ trên TTTC cho các bên kiếm tìm lợi ích trong phạm vi kiểm soát được của Pháp Luật. Tự do hóa tài chính do đó trước hết luôn gắn chặt với năng lực minh bạch và khả năng kiểm soát lưu thông tiền tệ, khả năng thanh tra giám sát các dòng chu chuyển vốn trong nền kinh tế cũng như chu chuyển vốn giữa trong nước với nước ngoài của NHTW để thúc đẩy nền...

  pdf33p yy8891 10-04-2011 401 90   Download

 • Chuyên đề Tự do hóa tài chính trình bày về tài chính tiền tệ, tự do hóa tài chính, chu chuyển vốn quốc tế, đồng tiền chuyển đổi tự do.

  pdf113p six_12 14-03-2014 160 58   Download

 • "Tự do hóa” tài chính là quá trình nới lỏng những hạn chế về các quyền tham gia, cũng như tiếp cận dịch vụ trên TTTC cho các bên kiếm tìm lợi ích trong phạm vi kiểm soát được của Pháp Luật. Tự do hóa tài chính do đó trước hết luôn gắn chặt với năng lực minh bạch và khả năng kiểm soát lưu thông tiền tệ, khả năng thanh tra giám sát các dòng chu chuyển vốn trong nền kinh tế cũng như chu chuyển vốn giữa trong nước với nước ngoài của NHTW để thúc đẩy nền...

  pdf13p transang4 03-10-2012 177 55   Download

 • Ở nước ta, ngay từ những năm 1986, khi Nhà nước thực hiên chuyển cơ chế quản lý Nhà nước, nền kinh tế thị trường bắt đầu bung ra phát triển dần dần và mạnh mẽ. Là một trong các yếu tố quan trong của thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, doanh nghiệp nhà nước đã bộc lộ rõ những điểm yếu của mình là bị động, không tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh, hoạt động không hiệu quả do được Nhà nước tài trợ và...

  pdf100p vaio1111 03-09-2012 192 49   Download

 • Cơ sở lý luận về tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng. Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu thế tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về ngân hàng. Những giải pháp chủ yếu và bước đi cho quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ nay đến nay 2010 và những năm tiếp theo

  pdf198p ponds_12 30-12-2013 112 24   Download

 • Công ty in Tài chính là một doanh nghiệp Nhà nước chọn sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài chính. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán theo cơ chế hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính. Hiện nay trụ sở chính của công ty đóng tại phờng Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy - Hà Nội. Ngoài ra Công ty còn có một số chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân là nhà in Tài chính, thành lập vào ngày 05/3/1985 theo quyết định số 41/TC/TCCB của Bộ Tài chính. Khi mới ra đời Công ty...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 114 21   Download

 • Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu, tuy nhiên để phát huy cơ chế này cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa… Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 63 15   Download

 • Trong bài viết này, tác giả bàn thêm về bản chất, ý nghĩa của tự chủ đại học và các lý do để dẫn tới đề nghị: Cả Nhà nước và các trường đại học ở nước ta cần có sự thống nhất từ quan điểm tới hành động trong vấn đề này, trước hết thể hiện ở các văn bản có liên quan tới giáo dục đại học được ban hành kể từ năm 2018, trong đó có 2 bộ luật lớn về giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng.

  pdf3p vihercules2711 28-03-2019 30 5   Download

 • Nội dung của bài viết gồm đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục Đại học; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của các trường đại học; tự chủ tài chính ở Đại học Quốc gia Hà Nội; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp.

  pdf7p kinhdovanhoa 10-09-2019 22 2   Download

 • Trà Vinh là một trong những tỉnh điển hình về phát triển mô hình tổ chức quản lý khai thác hiệu quả và bền vững các công trình nước sạch nông thôn sau đầu tư xây dựng. Hiện nay, mô hình Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính có doanh thu từ dịch vụ cấp nước năm 2012, 2013 và 2014 lần lượt là 26,12, 35,23 và 41,20 tỷ đồng.

  pdf9p mangamanga 21-02-2020 24 2   Download

 • Nghị định Số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; giá, phí dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; tự chủ về tài chính.

  pdf23p vilusaka2711 18-11-2019 11 0   Download

 • Công ty TNHH Thương mại điện tử Hoàng Sơn có tên giao dịch là Hoang Son Electron Trading Company Limited, địa chỉ số 696 Trương Định - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội, được thành lập vào năm 1994 theo Luật doanh nghiệp Việt Nam. Công ty ra đời là thành quả vô cùng to lớn của các thành viên. Công ty TNHH Thương mại Điện Tử Hoàng Sơn là loại công ty TNHH nhiều thành viên, do năm thành viên góp vốn, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp...

  pdf44p thainhatquynh 03-07-2009 1744 944   Download

 • Trong định hướng, để nền kinh tế Vịêt Nam hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Chính phủ Việt Nan đã thục hiện chính sách đổi mới chuyển đổi từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý tổ chức hoạt động của khu vực kinh tế quốc dân nhằm thức đẩy nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Nhà nước cho phép các doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh và tự chủ chủ về tài chính...

  doc34p banhbingo 11-04-2011 644 285   Download

 • Chức năng huy động : huy động nguồn tài chính, huy động vốn, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Chức năng huy động vốn được thực hiện trên cơ sở tương tác giữa các yếu tố: · Chủ thể cần vốn · Các nhà đầu tư · Hệ thống tài chính gồm thị trường tài chính và các định chế tài chính · Môi trường tài chính và kinh tế...

  doc4p mimiki 05-12-2010 556 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
901 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tự chủ về tài chính
p_strCode=tuchuvetaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2