intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự chủ về tài chính

Xem 1-20 trên 4433 kết quả Tự chủ về tài chính
 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 29 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu quản lí và qui định kế toán vốn chủ sở hữu; phương pháp kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu; phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp; phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Công nhận SRI là Tiến bộ kỹ thuật" giới thiệu tới người đọc các nội dung sau: Nguồn gốc hình thành và phát triển Hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI, Quá trình hình thành và phát triển SRI tại Việt Nam, Nguyên tắc cơ bản của SRI áp dụng trên lúa cấy và trên lúa gieo thẳng, Kết quả ứng dụng SRI, Phát triển các sáng kiến ứng dụng SRI, Các chủ trương - chính sách của Bộ ban hành nhằm thúc đẩy ứng dụng SRI từ 2007 đến nay, Giải thưởng cho sản phẩm khoa học đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf17p thenthen19 08-06-2022 3 1   Download

 • Cho đến nay, bảng chữ cái tiếng Việt theo mẫu tự Latin bao gồm 29 chữ cái đã có hiệu lực gần như tối ưu. Tuy nhiên, sự phát triển của tiếng Việt hiện hành đã cho thấy có một số vấn đề cần giải quyết, để bảng này và vần quốc ngữ được hoàn thiện hơn. Điều đáng ngạc nhiên là chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất một quan điểm về việc cải tiến bảng chữ cái và vần quốc ngữ rất phù hợp với nhu cầu hiện tại. Quan điểm này đã cho thấy chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn xa của Bác đối với tiếng Việt.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Phương pháp giảng dạy đối với học phần Kế toán tài chính 1" nhằm trao đổi một số ý kiến chủ quan của cá nhân về việc sử dụng một số phương pháp giảng dạy chủ yếu trong giảng dạy học phần Kế toán tài chính 1, giúp cho sinh viên tự giải quyết các tình huống, nhằm phát huy tính sáng tạo, tư duy logic khoa học, độc lập suy nghĩ của sinh viên.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Tổng quan về hành vi điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản lý doanh nghiệp" sẽ giới thiệu khái quát về hành vi phối thu nhập của nhà quản lý, đồng thời tổng quan những công trình nghiên cứu điển hình đã được thực hiện trên thế giới cũng như tại Việt Nam, từ đó gợi ý những hướng nghiên cứu liên quan đến chủ đề mới mẻ này.

  pdf13p runordie2 07-06-2022 5 1   Download

 • Vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX, tình hình quốc tế có nhiều biến động hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh chính sách, trong khi đó ở Việt Nam khủng hoảng xã hội ngày càng sâu sắc, viện trợ các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt giảm, đất nước bị cấm vận… Bài viết trình bày những bài học kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam; Các vấn đề đặt ra về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa cung cấp cho học viên những kiến thức về ngân sách của chính phủ; ngân sách chính phủ và tổng cầu; chính sách tài khóa: chính sách tài khóa chủ quan, chính sách tài khóa tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt20p andromedashun 26-05-2022 5 1   Download

 • Tìm hiểu Kinh Dịch chính là phát hiện cấu hình tư duy của người Trung Quốc không chỉ trong một thời đại lịch sử mà còn trong một viễn cảnh phổ quát. "Kinh Dịch" là một quyển cẩm nang chính trị bằng lời lẽ bí hiểm của vu thuật chiêm bốc được sáng tác để giáo huấn các bậc quân vương về phương pháp an dân trị quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf342p bakerboys05 24-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình thực hiện tự chủ tài chính tại một số bệnh viện và tác động của việc thực hiện này đối với việc cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế. Nghiên cứu cho thấy việc thực hiện tự chủ có ảnh hưởng khá rõ rệt đối với sự gia tăng về công suất sử dụng giường bệnh, số lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thời gian nằm viện bình quân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p andromedashun 26-05-2022 23 1   Download

 • Bài học về cách quản lý chất thải toàn diện của Nhật Bản sẽ được giới thiệu trong bài viết này chú trọng vào tổng quan thể chế chính sách đã được phát triển và xây dựng từ trung ương đến địa phương cũng như các công nghệ ứng dụng hữu ích trong xử lý chất thải hướng tới một xã hội tuần hoàn vật chất rất đáng được học tập cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta.

  pdf13p viirenerosenfeld 18-05-2022 7 1   Download

 • Bài nghiên cứu phân tích kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính tại các trường đại học trên thế giới và thực trạng quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, rà soát các nguồn thu/nguồn vốn huy động trong điều kiện tự chủ, đánh giá tính khả thi, bền vững của các nguồn thu/nguồn vốn huy động.

  pdf19p vimarillynhewson 17-05-2022 24 1   Download

 • Tài liệu "Toàn cảnh biển đảo Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan viển Việt Nam và những tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Công ước Luật biển quốc tế năm 1982; Các vùng biển của quốc gia ven biển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p viellenkullman 16-05-2022 13 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Toàn cảnh biển đảo Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những phát biểu quan trọng về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Chủ quyền biển đảo là bất khả xâm phạm; Sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; Một số đảo và quần đảo tiêu biểu của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf50p viellenkullman 16-05-2022 10 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về vấn đề quản trị nhân sự, tự chủ đại học và quản trị nhân sự theo hướng tự chủ nói chung và khảo sát thực trạng công tác quản trị nhân sự theo hướng tự chủ tại trường ĐHKHCNHN, từ đố đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản trị nhân sự trong trường ĐHKHCNHN nhằn đáp ứng yêu cầu về tự chủ đại học hiện nay.

  pdf150p bakerboys03 02-05-2022 5 0   Download

 • Hệ enzyme thủy phân arabinoxylan rất phong phú và đa dạng, trong đó là endo-1,4-β-xylanase là nhóm enzyme quan trọng nhất, tác động ngẫu nhiên vào mạch chính của khung xylan và giải phóng ra các arabinoxylan oligosacaride như các loại đường D-xylose, xylobiose, L-arabinose, xylotetraose, xylopentose. Nhóm enzyme này dễ dàng được sản xuất từ các chủng vi sinh vật tự nhiên như vi khuẩn, nấm men, nấm sợi và cũng được nghiên cứu sử dụng công nghệ tái tổ hợp để chuyển gene vào các vật chủ thích hợp nhằm chủ động về chủng giống.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 4 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 35 2   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Từ quan điểm của đảng đến thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên" bàn về những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm gần đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài báo phân tích chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời khái quát những thành tựu và hạn chế của kinh tế tư nhân nước ta từ năm 1996 đến năm 2018. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, định hướng về khung chính sách nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân nói riêng, kinh tế Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu tổng quát về các đặc điểm và thể chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm vai trò chủ đạo. Những bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc, những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai thị trường trái phiếu bất động sản Trung Quốc và Việt Nam là cơ sở cho những hàm ý chính sách nhằm phát triển thị trường trái phiếu bất động sản Việt Nam theo định hướng an toàn và bền vững.

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tự chủ về tài chính
p_strCode=tuchuvetaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2