intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư duy biện chứng

Xem 1-20 trên 792 kết quả Tư duy biện chứng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: phép biện chứng và tư duy biện chứng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p sunderland24 09-06-2011 319 98   Download

 • Luận án xây dựng những biện pháp để phát triển tư duy biện chứng cho học sinh. Từ đó, vận dụng các biện pháp này vào dạy học Hình học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán.

  pdf226p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 227 83   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện chứng của nhân loại thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p addition1122 17-04-2013 122 39   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh, từ đó tác giả hệ thống hóa, khái quát hóa những quan điểm, tư tưởng biện chứng của Người trong công tác dân vận trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến đề xuất mang lại hiệu quả cho công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay.

  doc135p duongvanlinh1990 05-08-2018 182 28   Download

 • Mục đích của luận án "Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về Triết học" là cơ sở luận chứng khoa học về NLTDBC và phát triển NLTDBC, luận án xác định yêu cầu và đề xuất các biện pháp phát triển NLTDBC cho sinh viên khối ngành kỹ thuật Việt Nam hiện nay trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về Triết học

  pdf185p chumeorocky 10-01-2018 62 11   Download

 • Khái niệm trong tư duy chính xác và trong tư duy biện chứng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Đặc điểm quan trọng nhất của khái niệm trong tư duy biện chứng là sự vận động, biến đổi và nội hàm ngày càng đầy đủ, hoàn thiện hơn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Đặc điểm của khái niệm trong tư duy chính xác và tư duy biện chứng".

  pdf6p meomun12340628 09-09-2015 63 7   Download

 • Năng lực tư duy biện chứng là tổng hợp những phẩm chất tư duy ở trình độ cao, là khả năng nắm bắt và vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, sáng tạo các nguyên lí, phạm trù, quy luật của phép biện chứng với tư cách là phương pháp nhận thức và nguyên tắc mà tư duy phải tuân theo nhằm giải quyết một cách hiệu quả nhất những vấn đề nhận thức và thực tiễn đang đặt ra. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Vai trò của năng lực tư duy biện chứng đối với hoạt động học tập của sinh viên sư phạm".

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 85 5   Download

 • Bài viết này đề cập một số vấn đề về phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên qua dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần Kinh tế chính trị ở các trường đại học, cao đẳng.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 41 2   Download

 • Là loại hình tư duy phát triển ở trình độ cao của tư duy nhân loại, tư duy biện chứng có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Thông qua phân tích những đặc trưng của tư duy biện chứng, tác giả nghiên cứu vai trò của loại hình tư duy này đối với hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.

  pdf8p vihongkong2711 04-02-2020 21 2   Download

 • Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc học tập là nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ hàng đầu để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học trang bị cho sinh viên, góp phần rèn luyện, nâng cao nghệ thuật nắm bắt và vận dụng linh hoạt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 28 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về việc để xây dựng được đội ngũ học viên vừa “hồng” vừa “chuyên” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì cần phải rèn luyện cho họ một cách toàn diện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đó một trong những phẩm chất không thể thiếu đó là tư duy biện chứng duy vật.

  pdf4p hanh_tv22 22-03-2019 21 0   Download

 • Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại không trong mối quan hệ phố biến trong quá trình vận động và phát triển. Do vậy phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Trái lại với phương pháp tư duy siêu hình, phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức...

  pdf14p thainhatquynh 10-07-2009 2917 589   Download

 • Lịch sử phát triển của triết học là lịch sử phát triển của tư duy triết học gắn liền với cuộc đấu tranh của hai phương pháp tư duy biện chứng và siêu hình. Lịch sử phép biện chứng đã trải qua quá trình phát triển lâu dài và đã có lúc bị phép siêu hình thống trị. Song với tính chất khoa học và cách mạng của mình, phép biện chứng mà đỉnh cao là phép biện chứng duy vật đã khẳng định vị trí của mình là học thuyết về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị...

  pdf16p thainhatquynh 10-07-2009 1022 373   Download

 • Đất nước ta đã trải qua một thời kỳ lịch sử lâu dài với những biến động và thăng trầm của riêng mình. Gắn liền với nó là sự ảnh hưởng của rất nhiều các trường phái triết học khác nhau đã du nhập, đã được chọn lọc và áp dụng trong cách sống, cách tư duy của người Việt Nam chúng ta. Và không thể phủ nhận rằng trong hàng loạt các tư tưởng triết học đó, chúng ta nói riêng và đông nam á cũng như châu á nói chung đã bị ảnh hưởng khác sâu sắc và rõ rệt bởi mảng triết học...

  doc10p hoathienly209 28-12-2010 599 304   Download

 • Bài viết nêu lên tư tưởng biện chứng trong hệ thống triết học của I.Cantơ được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực mà ông nghiên cứu, từ giới tự nhiên đến đời sống xã hội và cả tư duy. Trong đó, nổi bật là tư tưởng về sự phát triển, về mâu thuẫn, về sự tương tác và chuyển hóa của các mặt đối lập, v.v.. Mặc dù, không phải tất cả những gì được thể hiện ở tư tưởng biện chứng trong triết học I.Cantơ đều hoàn toàn đúng đắn, song, ngay phương pháp nghiên cứu của mình đã chứng minh ông là một nhà triết học mẫu mực trong việc tìm tòi, khám phá và đề xuất vấn đề mới.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 36 2   Download

 • Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. Dựa vào những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục đã hoàn toàn tin tưởng rằng trường học nên tập trung hơn vào việc dạy học sinh tư duy phản biện. Tư duy phản...

  pdf6p hongnhung_8 27-03-2011 863 316   Download

 • Biện chứng là dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hoá và vận động, phát triển theo quy luật của sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy. Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan. Biện chứng khách quan: là biện chứng của thế giới vật chất. Biện chứng chủ quan: là biện chứng của nhận thức, của tư duy, của đời sống tinh thần....

  ppt151p manutd1907 17-09-2012 329 77   Download

 • Phương pháp biện chứng là phương pháp tư duy triết học xem xét thế giới trong mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động và phát triển vô cùng. Trong lịch sử triết học phương pháp biện chứng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển cao thấp khác nhau trong đó phép biện chứng duy vật là thành quả cao nhất và khoa học nhất của tư duy biện chứng. -Giai đoạn cổ đại ở phương đông thì có triết học cổ đại Trung quốc, Ấn độ và ở phương tây thì có Hy Lạp....

  ppt31p sunflower1509 17-01-2013 357 65   Download

 • Phép biện chứng duy vật không hề hư­ cấu hay huyền bí, trái lại đó là khoa học về nhận thức của chúng ta nhằm không chỉ đề cập tới những vấn đề th­ường ngày trong cuộc sống mà còn cố gắng đạt tới những hiểu biết về cả những quá trình phức tạp. Quan hệ giữa phép biện chứng và logic hình thức giống như quan hệ giữa toán học cao cấp và toán học sơ cấp.

  pdf3p truongnghen 24-01-2013 149 28   Download

 • Lịch sử là môn học mang lại nhiều tri thức và ích lợi. Đó chẳng những là môn học “ôn cố tri tân” mà còn giúp người học phát triển tư duy biện chứng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn: Lịch sử không phải là môn học được coi là “thời thượng”. Thứ nhất đó không phải là những “môn chính” như Văn, Toán hay Anh. Thứ hai, đó chỉ là môn học thi trong khối C - khối thi cũng không được các bạn học sinh lựa chọn nhiều.

  doc1p lanzhan 20-01-2020 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư duy biện chứng
p_strCode=tuduybienchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2