intTypePromotion=3

Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 43 kết quả Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh
 • Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Toàn văn di chúc của Người được nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2009 nằm trong tủ tài liệu Di sản Hồ Chí Minh đề cập các nội dung sau: Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi, tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đ...

  pdf111p hanh_tv16 01-02-2019 42 6   Download

 • Tài liệu Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay của tác giả PGS.TS. Bùi Đình Phonglà Tài liệu tập hợp nhiều bài viết của tác giả trong vài năm trở lại đây tham gia các đề tài và hội thảo khoa học, đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Có bài dài, bài ngắn, cách thể hiện cũng có những sắc thái khác nhau....nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Tài liệu là nhằm khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

  pdf109p uocvongxua04 22-07-2015 50 16   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay với các bài viết như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Xuân Canh Dần 1950; Bác Hồ - cảm nhận mùa xuân, ngày Tết; Chống tham ô, quan liêu, lãng phí là một cuộc cách mạng;... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf87p uocvongxua04 22-07-2015 57 15   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức.

  pdf13p leafstorm 29-06-2011 2662 412   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc đi nghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác ở các nội dung: Thơ bác và quan niệm cách mạng của bác Hồ về thơ, tính Đảng Cộng sản và chủ nghĩa hiện thực xã hội.

  pdf133p uocvongxua04 22-07-2015 78 17   Download

 • Trong di sảntư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng.

  pdf50p uocvongxua03 21-07-2015 56 9   Download

 • Phần 2 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học của tác giả Phan Ngọc Liên trình bày di sản sử học của Hồ Chí Minh. Phần phụ lục là một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

  pdf78p uocvongxua04 22-07-2015 54 9   Download

 • Tư tưởng đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành từ những năm 20 và đến những năm 40 của thế kỷ XX trở thành một hệ thống, phát triển hoàn thiện gắn với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng của Người.

  doc6p nguyet_123t 21-12-2010 1320 535   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Suốt cả cuộc đời của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng ĐCSVN theo chủ nghĩa Mác - Lênin và rèn luyện ĐCSVN theo hướng đó. Đó là “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”....

  doc14p munmun123 18-04-2010 1002 461   Download

 • Bài thu hoạch với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” nhằm chào mừng những sự kiện trọng đại những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

  doc6p vantien2268 16-09-2010 1367 300   Download

 • Tài liệu gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử - văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định - Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975.

  pdf396p la_lan1 22-03-2013 589 254   Download

 • Tập 3 Toàn tập Hồ Chí Minh cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những chuyển biến trên thế giới ngày càng nhanh chóng và phức tạp, các vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày càng nhiều.

  pdf326p lap009 25-02-2011 256 127   Download

 • Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CNXH là gì? Tư tưởng về CNXH? Tư tưởng về CNXH xuất hiện khi nào? Ở đâu? a. Lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin Mác- Ăngghen dự báo xã hội loài người trải qua 5 giai đoạn phát triển, với 5 hình thái KT- XH Lênin nhận định loài người sẽ đi lên CNXH (CNCS) b.

  ppt22p manutd1907 18-09-2012 294 72   Download

 • Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  pdf43p muaha_102 27-02-2013 184 33   Download

 • Tài liệu Sân khấu cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cho người đọc những vấn đề, sự kiện, nhân vật... nổi bật trong lịch sử phát triển của sân khấu cải lương ở thành phố từ đầu thế kỷ 20 trở đi đồng thời giới thiệu tổng quan về hát bội thành phố, một bộ môn nghệ thuật nhiều năm qua đã thẩm thấu và tích hợp vào với cải lương. Mời các bạn tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf190p doinhugiobay_05 01-12-2015 118 34   Download

 • Tài liệu Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu năm 2001 và tái bản lần này tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãnđã được đăng trên các Tài liệu và tạp chí khoa học.

  pdf182p uocvongxua03 21-07-2015 100 34   Download

 • Các thế hệ người dân Việt Nam đang không ngừng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh qua thơ văn của Người, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hoá lớn của dân tộc ta và thế giới. Vốn xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, am thông Hán học từ thuở thiếu thời, trong di sản tinh thần vô giá mà Người đã để lại cho nền văn học nước nhà, thơ chữ Hán chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 84 18   Download

 • Tài liệu Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minhcủa tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan, đã được công bố trên các Tài liệu báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo, từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay.

  pdf95p uocvongxua03 21-07-2015 53 17   Download

 • Tài liệu 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh gồm 4 phần: Phần I - 100 câu nói, 6 phạm trù, phần II - Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh, phần III - Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn, phần IV - Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh. Tập Tài liệu này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

  pdf65p uocvongxua03 21-07-2015 70 15   Download

 • Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tài liệu Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam chọn lọc trong những bài viết cho các cuộc Hội thảo về văn hóa đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức biên soạn. Đây là những bài viết có chất lượng khoa học cao của các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu, ...

  pdf122p uocvongxua04 22-07-2015 58 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
669 lượt tải

p_strKeyword=Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh
p_strCode=tusachdisanhochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản