Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử

Xem 1-20 trên 34 kết quả Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử
 • Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử và sự hình thành tư tưởng Pháp trị Lịch sử Trung Hoa cổ đại có hai thời kỳ được nói đến đó là Xuân thu và Chiến quốc. Thời Xuân thu là thời kỳ suy tàn của nhà Chu, đây chính là thời kỳ sinh sống của Lão tử, Khổng tử. Thời Chiến quốc từ gần cuối đời Uy Liệt Vương, tới khi nhà Tần diệt nhà Tề thống nhất đất nước, đó là thời kỳ sinh sống của Hàn Phi Tử. So với thời Xuân thu thì...

  pdf28p tulip_12 14-01-2013 266 127   Download

 • Hàn Phi Tử là tư tưởng gia cuối cùng của thời Tiên Tần, tập đại thành các pháp gia (các nhà cho rằng trị nước, dùng pháp luật có hiệu quả hơn, là những người chủ trương pháp trị, trái với Khổng, Mặc chủ trương nhân trị) trong ba bốn thế kỷ, nên trước khi giới thiệu đời Tống và tư tưởng của Hàn Phi, chúng tôi ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật, lược thuật tư tưởng và chính sách của các pháp gia trư...

  pdf587p muathu102 19-03-2013 191 110   Download

 • Từ Khổng Tử, không triết gia nào không bất mãn về xã hội thời Đông Chu, nhà nào cũng đưa ra một biện pháp để cứu thế. Đại khái có hai phái: phái quý tộc suy vi không muốn đổi mới, phái tân địa chủ muốn đổi mới. Trong phái trên, Lão tử chủ trương hoàn toàn thoái hóa, trở về chế độ bộ lạc thời nguyên thủy. Nòng cốt tư tưởng về chính trị (mà cũng về nhân sinh nữa) của ông ở trong câu: “phản giả đạo chi động” (Đạo đức kinhchương 40). ...

  pdf26p tintuconline1209 28-12-2010 138 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận “tư tưởng “pháp trị” của hàn phi tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p minhtam 14-07-2009 2048 660   Download

 • Lịch sử Trung Hoa cổ đại có hai thời kỳ được nói đến nhiều nhất: Xuân thu và Chiến quốc. Thời Xuân thu (770-403 TCN) là thời kỳ suy tàn của nhà Chu, đây chính là thời kỳ sinh sống của Lão Tử, Khổng Tử (551-479 TCN). Thời Chiến quốc (403-221 TCN) từ gần cuối đời Uy Liệt Vương, tới khi nhà Tần diệt nhà Tề thống nhất đất nước, đó là thời kỳ sinh sống của Hàn Phi Tử (280-233 TCN).

  pdf10p huemanvdoc 26-11-2009 887 323   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tư tưởng pháp trị của hàn phi tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p tieutaydoc 06-08-2010 462 133   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: tư tưởng “pháp trị” của hàn phi tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p sunderland24 11-06-2011 157 60   Download

 • Quá trình phát triển các học thuyết quản lý trải qua hàng nghìn năm những gì tích luỹ của quá khứ là của cải cho tương lai. Đặc biệt với phong thái quản lý phương Đông - một phong thái gần gũi với Việt Nam vẫn đứng trong kinh doanh

  pdf11p tengteng4 19-11-2011 156 55   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tư tưởng “pháp trị” của hàn phi tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p galdious89 27-02-2012 136 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: tư tưởng “pháp trị” của hàn phi tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p notonline1122 20-02-2013 69 26   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại" trình bày nội dung gồm chương: chương 1 các tư tưởng “Đức trị”, “pháp trị” của Khổng tử, Hàn Phi Tử, chương 2 vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại, chương 3 kết luận, chương 4 tài liệu tham khảo.

  doc10p galaxyhehe 23-06-2014 61 24   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mối quan hệ thế - pháp –thuật trong tư tưởng pháp trị của hàn phi tử', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt19p trada85 20-01-2013 97 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa những nội dung cơ bản tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử, từ đó chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng này đối với xây dựng Nhà nước Pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

  pdf65p truongtien_03 10-03-2018 6 5   Download

 • Hàn Phi Tử là một bộ sách sưu tập hoàn mỹ của các Pháp gia từ trước đời nhà Tần, là bộ sách kinh điển quan trọng. Bộ sách này là sự lý luận về việc cai trị đất nước được tác giả viết do ông thuận theo thời thế và tham khảo các học thuyết khác. Phần 1 cuốn sách trình bày các quan điểm cơ bản của Hàn Phi Tử, chủ trương pháp trị của Hàn Phi Tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf117p tsmttc_010 28-08-2015 52 26   Download

 • Vài nét ảnh hưởng tư tưởng pháp trị của Hàn Phi trong lịch sử Việt Nam Khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở sự hiểu biết của chủ thể cũng như thái độ, tình cảm của bản thân đối với pháp luật cũng như đạo đức xã hội, từ vốn sống, nhân cách, từ sự hiểu người, hiểu mình, sự ý thức về vị trí và vai trò của bản thân mình, xuất phát từ tình cảm của cá nhân về đối tượng của hành vi, trên cơ sở sự dự liệu về những...

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 36 13   Download

 • Tiểu luận triết học: Tư tưởng triết học của Pháp gia và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị của thời đại nhằm trình bày về tư tưởng triết học của Pháp gia của Hàn Phi Tử, sự ảnh hưởng của tư tưởng triết học của Pháp gia trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam và những thành tựu và hạn chế của Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

  pdf28p yellow_12 03-06-2014 383 172   Download

 • Hàn Phi là tư tưởng gia cuối cùng của thời Tiên Tần, tập đại thành các Pháp gia trong ba bốn thế kỷ, nên trước khi giới thiệu đời sống cùng tư tưởng của ông, chúng tôi nghĩ cần ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật. Có sách cho vua Văn Vương là người khai sáng nhà Chu; sự thực ông chỉ là một chư hầu (Tây Bá) có tài có đức dưới quyền vua Trụ nhà Thương (cũng gọi là nhà Ân). Chính con ông, Võ...

  pdf26p tintuconline1209 28-12-2010 205 108   Download

 • Ái quốc, ưu thời mẫn thế, có óc thực tế, được sinh vào cuối thời Chiến Quốc, được biết tất cả các giải pháp cứu thế của người trước, Hàn Phi đã có công suy nghĩ, so sánh, cắt chỗ này, lấy chỗ kia, rút kinh nghiệm để lập một học thuyết gần như là một tổng kết các tư tưởng chính trị thời Tiên Tần.

  pdf6p tintuconline1209 28-12-2010 138 57   Download

 • Tiểu luận Triết học Pháp gia: Học thuyết Hàn Phi Tử - sự nghiệp trị quốc của Tần Thủy Hoàng Nghiên cứu hoàn cảnh ra đời và sự hoàn thiện của tư tưởng Pháp gia, nghiên cứu nội dung cơ bản học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử và vai trò của học thuyết pháp trị trong sự nghiệp trị quốc của Tần Thủy Hoàng.

  pdf25p judge85 21-11-2014 128 43   Download

 • Trên cơ sở phân tích và khẳng định tư tưởng giải thoát trong các trường phái triết học phi chính thống, luận văn xây dựng các giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực của các trường phái phi chính thống trong triết học Ấn Độ cổ đại để xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh của con người Việt Nam hiện nay.

  pdf24p uocvongxua06 13-08-2015 86 33   Download

Đồng bộ tài khoản