Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
 • Luận văn phân tích các quy định của BLHS năm 1999 về chế định tuổi chịu TNHS trong sự so sánh với quy định của một số nước trên thế giới, sự ảnh hưởng của lịch sử có dựa trên các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm tâm - sinh lý của con người trong từng thời kỳ để từ đó đưa ra một số nhận xét có giá trị tham khảo cho các nhà làm luật Việt Nam.

  pdf20p truongtien_07 03-04-2018 2 0   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương VII trình bày các vấn đề kiến thức liên quan đến chủ thể tội phạm như khái niệm chủ thể tội phạm, năng lực trách nhiệm hình sự, tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chủ thể đặc biệt của tội phạm, vấn đề nhân thân người phạm tội.

  ppt18p hoa_dai91 24-06-2014 60 15   Download

 • Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hộ...

  pdf36p doxuan 07-07-2009 2122 362   Download

 • Bài giảng Tìm hiểu tội cướp tài sản trình bày về nghiên cứu tội cướp tài sản quy định tại Điều 133 BLHS (xác định người có hành vi phạm tội, phân biệt tội cướp tài sản với một số tội có tính chất chiếm đoạt tài sản khác; tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản; tình tiết định khung tăng nặng.

  pdf5p cocacola_07 10-11-2015 49 7   Download

 • Đến một giai đoạn nhất định, đó có thể là năm thứ nhất của đại học, hoặc lần đầu bạn phải sống xa gia đình, chúng ta dần phải tự lập trong mọi mặt của đời sống. Điển hình như bước qua tuổi 18 bạn cần biết cách quyết định và chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Không thể còn phụ thuộc vào cha mẹ, thầy cô để quyết định, nhắc nhở trong mọi việc.

  pdf3p truongphiphi 29-08-2013 50 8   Download

Đồng bộ tài khoản