Ucp500

Xem 1-5 trên 5 kết quả Ucp500
 • Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 và tiếp theo đó là cập nhật nó qua các năm. ICC đã phát triển và đưa vào khuôn khổ UCP bằng các bản sửa đổi thường xuyên, bản trước đây là UCP500. Kết quả là nỗ lực quốc tế thành công nhất trong việc thống nhất các quy định từ trước đến nay, khi UCP đã có hiệu lực thực tế trên toàn thế giới.

  ppt16p windload 05-12-2010 228 124   Download

 • UCP đã qua bảy lần sửa đổi và chỉnh lý. Bản UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 500 (The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) - kết quả của lần sửa đổi thứ sáu, được phát hành năm 1993.

  doc6p quanghoa 09-03-2009 1068 410   Download

 • Part I. The Modifications and Changes in General: a. Given 14 definitions at first and 12 interpretations to clarify the meaning of ambiguous terms, refer to Art 2 & 3. And we need pay attention to the change about ‘negotiation’. b. Agreed that the issuing bank must reimburse the nominated bank even though the documents are lost in the transmitting however, the presentation must be complying.

  pdf33p anhsangthienthan1010 26-03-2010 186 50   Download

 • so sánh, phân tích sự khác nhau giữa một số điều khoản của UCP600 và UCP500

  pdf9p minhanh 14-03-2009 2039 561   Download

 • The Modifications and Changes in General a. Given 14 definitions at first and 12 interpretations to clarify the meaning of ambiguous terms, refer to Art 2 & 3. b. Agreed that the issuing bank must reimburse the nominated bank even though the documents are lost in the transmitting however, the presentation must be complying.

  pdf33p misadu 02-07-2010 136 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản